Postup vypnutia upozorňujúcich hlásení zobrazovaných pri kliknutí na hypertextové prepojenie v programoch balíka Office 2007

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows

ÚVOD

V tomto článku s krokovým postupom sa dočítate ako zabrániť programom balíka Microsoft Office 2007 v zobrazovaní upozorňujúceho hlásenia pri každom kliknutí na hypertextové prepojenie v programe balíka Office 2007.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.

Keď v balíku Office 2007 kliknete na hypertextové prepojenie alebo na objekt, ktorý je prepojený na spustiteľný súbor, zobrazí sa nasledujúce upozorňujúce hlásenie:
Otvára sa "cesta/názov_súboru".

Hypertextové prepojenia môžu spôsobiť škody v počítači a údajoch. V záujme zabezpečenia počítača používajte iba prepojenia z dôveryhodných zdrojov. Chcete pokračovať?
Toto správanie sa prejaví bez ohľadu na nastavenú úroveň zabezpečenia.

Poznámka. Ak chcete nájsť nastavenie úrovne zabezpečenia, ukážte v ponuke Nástroje na položku Makro a potom kliknite na položku Zabezpečenie.

Pri otvorení obrázka TIFF alebo súboru Microsoft Document Imaging (MDI) sa zobrazí tiež nasledujúce upozorňujúce hlásenie:
Otvára sa cesta/názov_súboru.

Niektoré súbory môžu obsahovať vírusy, alebo môžu byť inak nebezpečné pre váš počítač. Je dôležité mať istotu, že tento súbor pochádza z dôveryhodného zdroja. Chcete otvoriť tento súbor?
Toto upozorňujúce hlásenie sa zobrazí aj v prípade, že ste už implementovali kľúč databázy Registry, ktorý je opísaný v tomto článku. Toto upozorňujúce hlásenie pochádza zo súboru HLINK.dll a zobrazuje sa, keď používateľ naviguje prepojenie. Upozorňujúce hlásenie pri kliknutí na hypertextové prepojenie zobrazované balíkom Office 2007 môžete odlíšiť od upozorňujúceho hlásenia zo súboru HLINK podľa zobrazených alebo nezobrazených úvodzoviek v reťazci uvádzajúcom cestu k súboru. Hlásenie generované balíkom Office 2007 obsahuje úvodzovky. Hlásenie zo súboru HLINK neobsahuje úvodzovky. Balík Office 2007 sa pokúša zistiť, či ide o nebezpečný typ súboru kontrolovaním jeho prípony, identifikácie programu, identifikácie triedy a zisťovaním, o aký typ MIME dokumentu ide.

Vypnutie upozorňujúcich hlásení zobrazovaných pri kliknutí na hypertextové prepojenie v programoch balíka Office 2007

Ak chcete vypnúť upozorňujúce hlásenia zobrazované pri kliknutí na hypertextové prepojenie v programoch balíka Office 2007, keď použijete adresu http:// alebo adresu ftp://, musíte vytvoriť nový podkľúč databázy Registry. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. V dialógovom okne Otvoriť zadajte príkaz regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 3. V Editore databázy Registry vyhľadajte jeden z nasledujúcich podkľúčov databázy Registry:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Common
  Poznámka. Upraviť je nutné len jeden z týchto troch podkľúčov. Nie je nutné ich upravovať oba.
 4. Kliknite na podkľúč databázy Registry, v ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
 5. Zadajte reťazec Security a stlačte kláves ENTER, čím pomenujete kľúč.
 6. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 7. Zadajte reťazec DisableHyperlinkWarning a stlačte kláves ENTER, čím pomenujete položku.
 8. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku DisableHyperlinkWarning a potom kliknite na položku Upraviť.
 9. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD kliknite na položku Desiatková a potom v časti Údaj hodnoty zadajte číslo 1.  Poznámka. Ak sa použije hodnota 0, hlásenia upozorňujúce na použitie hypertextového prepojenia sa budú zobrazovať. Ak sa použije hodnota 1, hlásenia upozorňujúce na použitie hypertextového prepojenia sa zobrazovať nebudú.
 10. Kliknite na tlačidlo OK.
 11. Ukončite Editor databázy Registry.

Hlásenie sa zobrazuje naďalej

Upozorňujúce hlásenie môžete naďalej prijímať zo systému Microsoft Windows. Ak sa upozorňujúce hlásenie po vykonaní krokov v tomto článku zobrazuje naďalej, použite na odstránenie tohto problému jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1: Vypnutie možnosti "Potvrdiť otvorenie po prevzatí" pre typ súboru, ktorý sa pokúšate otvoriť

 1. Dvakrát kliknite na ikonu Tento počítač.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
 3. Na karte Typy súborov vyberte v poli Registrované typy súborov požadovaný názov prípony súboru (napr. WMV) a kliknite na tlačidlo Spresniť.
 4. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Potvrdiť otvorenie po prevzatí a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. V dialógovom okne Možnosti priečinka kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Postup 2: Upravenie podkľúča HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags databázy Registry

Tento postup použite, ak sa upozorňujúce hlásenie týka viacerých počítačov.

Ak chcete vypnúť upozorňujúce hlásenie, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Kliknite na položku EditFlags a potom v ponuke Úpravy na položku Premenovať.
 4. Zadajte reťazec OldEditFlags a stlačte kláves ENTER.
 5. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 6. Zadajte reťazec EditFlags a stlačte kláves ENTER.
 7. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 8. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD kliknite v časti Číselná sústava na položku Šesťnástková.
 9. Zadajte hodnotu 10000 a kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete znovu zapnúť upozorňujúce hlásenie, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Kliknite na položku EditFlags a potom v ponuke Úpravy na položku Upraviť.
 4. Zadajte hodnotu 0 a kliknite na tlačidlo OK.
Vlastnosti

ID článku: 925757 – Posledná kontrola: 13. 5. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky