Systém Windows Vista sa nedá odinštalovať použitím možnosti Odinštalovanie programu, ktorá je dostupná v ovládacom paneli Programy a súčasti

P R I Z N A K Y

Inovovali ste systém Microsoft Windows XP na systém Windows Vista. Po vykonaní inovácie sa systém Windows Vista nedá odinštalovať použitím možnosti Odinštalovanie programu, ktorá je dostupná v ovládacom paneli Programy a súčasti.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje, pretože v systéme Windows Vista nie je k dispozícii možnosť Odinštalovanie systému Windows Vista v rámci možnosti Odinštalovanie programu, ktorá je dostupná v ovládacom paneli Programy a súčasti.

R I E S E N I E

Ak chcete odstrániť tento problém, vytvorte záložnú kópiu svojich súborov a potom vykonajte čistú inštaláciu systému Windows XP. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, na položku Údržba a potom kliknite na položku Centrum zálohovania a obnovy.
 2. Kliknite na položku Nastaviť zálohovanie, vyberte umiestnenie pre zálohované súbory a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Pokračujte v sprievodcovi a nastavte nasledujúce možnosti:
  • Jednotky a typy súborov, ktoré chcete zálohovať.
  • Frekvenciu zálohovania jednotiek a typov súborov.
  • V ktorú hodinu počas dňa sa má záloha vytvoriť.
 4. Dokončite sprievodcu a kliknite na položku Uložiť nastavenia a spustiť zálohovanie.
 5. Po dokončení zálohovania vykonajte čistú inštaláciu systému Windows XP. Ďalšie informácie o tom, ako vykonať čistú inštaláciu systému Windows XP, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

  316941 Inštalovanie a inovácia systému Windows XP

Poznámka. Čistá inštalácia systému Windows XP sa nedá vykonať, ak použijete verziu systému Windows XP, ktorá umožňuje vykonanie len inovácie, nie čistej inštalácie. Musíte používať úplnú verziu systému Windows XP.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o Stredisku zálohovania a obnovenia nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 925809 – Posledná kontrola: 19. 3. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky