Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy (Terminal Services Client 6.0)

S U H R N

V tomto článku sa opisuje aktualizácia klienta Remote Desktop Connection 6.0, ktorá používateľom umožňuje používať nové funkcie terminálových služieb. Tieto funkcie sú uvedené v operačnom systéme Windows Vista a operačnom systéme Microsoft Windows Server 2008 z počítača, v ktorom sa používa niektorý z nasledovných operačných systémov:
 • Microsoft Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP s balíkom Service Pack 2 (SP2)
Klient Remote Desktop Connection 6.0 sa dá použiť na pripojenie k starším terminálovým serverom alebo k vzdialeným pracovným plochám. Nové funkcie, ktoré sú popísané v tomto článku, sú však dostupné len v prípade, že sa vo vzdialenom počítači používa systém Windows Vista alebo Windows Server 2008.

Informácie o aktualizácii

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory:

Prevziať Prevziať aktualizáciu Terminal Services Client 6.0 pre systém Windows Server 2003 (KB925876).

Prevziať Prevziať aktualizáciu Terminal Services Client 6.0 pre systém Windows Server 2003, verzie x64 (KB925876).

Prevziať Prevziať aktualizáciu Terminal Services Client 6.0 pre systém Windows XP (KB925876).

Prevziať Prevziať aktualizáciu Terminal Services Client 6.0 pre systém Windows XP, verzie x64 (KB925876).

Dátum vydania: 28. november 2006

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Aktualizácia klienta Remote Desktop Connection 6.0 obsahuje nasledujúce nové funkcie.

Overenie servera

V pripojení vzdialenej pracovnej plochy sa pomocou overenia servera kontroluje, či sa pripájate k správnemu vzdialenému počítaču alebo serveru. Toto bezpečnostné opatrenie pomáha zabrániť v pripojení k inému počítaču alebo serveru, než používateľ zamýšľa. Zabraňuje sa tým tiež nechcenému odtajneniu dôverných informácií.

Overenie servera pre pripojenie je na základe predvoleného nastavenia zapnuté. Ak chcete zmeniť nastavenie overovania servera, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Komunikácia a potom kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
 2. Kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Spresnenie.
K dispozícii sú nasledujúce tri možnosti overenia:
 • Pripojiť sa aj v prípade zlyhania overenia
  Ak zapnete túto možnosť, pripojenie je možné aj v prípade, že funkcia Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nedokáže overiť identitu vzdialeného počítača.
 • Upozorniť na zlyhanie overenia
  Ak zapnete túto možnosť, funkcia Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nemôže overiť identitu vzdialeného počítača. Po zapnutí tejto možnosti sa pri pripájaní zobrazí výzva, ktorá používateľovi umožňuje rozhodnúť sa, či chcete v pripájaní pokračovať.
 • Nepripojiť sa, ak overenie zlyhá
  Ak zapnete túto možnosť, pripojenie nie je možné v prípade, že funkcia Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nedokáže overiť identitu vzdialeného počítača.

Presmerovanie prostriedkov

Aktualizácia klienta Remote Desktop Connection 6.0 umožňuje používateľom presmerovať tie zariadenia Plug and Play, ktoré presmerovanie podporujú.

Ak chcete presmerovať zariadenie Plug and Play device, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Komunikácia a potom kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
 2. Kliknite na položku Možnosti, kliknite na kartu Lokálne prostriedky, kliknite na tlačidlo Ďalšie a začiarknite políčko Podporované zariadenia Plug and Play.

Servery brány terminálových služieb

Server brány terminálových služieb je typom brány, ktorá umožňuje overeným používateľom pripájať sa k vzdialeným počítačom v podnikovej sieti. Títo overení používatelia sa môžu pripojiť z ľubovoľného počítača cez internetové pripojenie. Server brány terminálových služieb používa protokol Remote Desktop Protocol (RDP) spolu s protokolom HTTPS, a pomáha tak vytvoriť bezpečnejšie šifrované pripojenie.

Staršie funkcie Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy sa však nedokážu pripojiť k vzdialeným počítačom cez brány firewall a prekladače sieťových adries. Je to spôsobené blokovaním portu 3389, ktorý sa zvyčajne blokuje z dôvodov zvýšenia zabezpečenia siete. Port 3389 je portom, ktorý sa používa pri pripojeniach vytvorených pomocou funkcie vzdialenej pracovnej plochy. Server brány terminálových služieb však používa port 443. Port 443 prenáša údaje cez tunel Secure Sockets Layer (SSL).

Používanie servera brány terminálových služieb prináša nasledujúce výhody:
 • Umožňuje pripájať sa z Internetu k vzdialeným pracovným plochám v podnikovej sieti bez nastavenia pripojenia virtuálnej privátnej siete (VPN).
 • Umožňuje pripájať sa k vzdialeným počítačom za bránou firewall.
 • Umožňuje zdieľať sieťové pripojenie s ďalšími programami, ktoré sú spustené v počítači. Podpora tohto typu zdieľania umožňuje používateľom používať na odosielanie a prijímanie údajov cez vzdialené pripojenie internetové pripojenie poskytované poskytovateľom internetových služieb (ISP) namiesto podnikovej siete.
Ak chcete zadať server brány terminálových služieb, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Komunikácia a potom kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
 2. Kliknite na položku Možnosti, kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na položku Nastavenia.
 3. Kliknite na položku Použiť tieto nastavenia servera brány terminálových služieb, zadajte názov servera do poľa Názov servera a v zozname Spôsob prihlásenia vyberte jednu z nasledujúcich prihlasovacích metód:
  • Umožniť vybrať neskôr
   Táto možnosť používateľovi umožní vybrať si metódu prihlásenia pri pripojení.
  • Požadovať heslo
   Po vybratí tejto možnosti sa pri pripájaní zobrazí výzva na zadanie hesla.
  • Karta Smart Card
   Po vybratí tejto možnosti sa pri pripájaní zobrazí výzva na vloženie karty Smart Card.
 4. Kliknutímzačiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Vynechať server brány terminálových služieb v prípade lokálnych adries. Začiarknutím tohto políčka zabránite prúdiacim údajom, ktoré sa prenášajú do a z adries v lokálnej sieti, v ich presmerovaní cez server brány terminálových služieb. Týmto sa zvýši rýchlosť pripojenia.

Funkcia na podporu vzdialených programov cez terminálové služby

Funkcia na podporu vzdialených programov cez terminálové služby Windows Server Terminal Services umožňuje klientskym počítačom pripojiť sa k vzdialenému počítaču a používať programy, ktoré sú v ňom nainštalované. Na pracovisku sa môže napríklad nachádzať vzdialený počítač, ku ktorému sa môžu zamestnanci pripojiť a spustiť program Microsoft Word. Správca musí najprv publikovať požadované programy pre koncových používateľov, aby k nim mohli pristupovať. Používanie vzdialeného programu je rovnaké ako používanie programu nainštalovaného priamo v počítači.

Funkcia na podporu vzdialených programov zjednodušuje správu systémov, pretože je nutné inovovať a spravovať len jednu kópiu programu, a nie viaceré kópie inštalované na jednotlivých počítačov.

Rozloženie zobrazenia na viacero monitorov

Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy podporuje zobrazenie s vysokým rozlíšením, ktoré je možné rozložiť na viacerých monitoroch. Rozlíšenie na všetkých monitoroch však nesmie presiahnuť 4096 x 2048 pixelov. Monitory musia mať nastavené rovnaké rozlíšenie. Monitory tiež musia byť umiestnené jeden vedľa druhého.

Ak chcete pracovnú plochu vzdialeného počítača zobraziť na viacerých monitoroch, zadajte do príkazového riadka príkaz Mstsc /span.

Grafické vylepšenie

Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy teraz podporuje 32-bitové farby a zjemňovanie okrajov písmen.

Ak chcete zapnúť 32-bitové farby, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Komunikácia a potom kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
 2. Kliknite na položku Možnosti, kliknite na kartu Zobrazenie a potom kliknite na položku Najvyššia kvalita (32 bitov) v zozname Farby.
Ak chcete zapnúť zjemňovanie okrajov písmen, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Komunikácia a potom kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
 2. Kliknite na položku Možnosti, kliknite na kartu Výkon a potom začiarknite políčko Vyhladzovanie písma.

Známe problémy

Ak inštalujete verziu klienta Remote Desktop Client 6.0, ktorá bola vydaná pred 24. aprílom 2007 do počítača so systémom Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1 a potom vykonáte inováciu na systém Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 2, môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy:
 1. Klient Remote Desktop Client 6.0 (KB925876) sa nezobrazí v časti Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli na počítači so systémom Windows Server 2003 Service Pack 2. Preto sa klient Remote Desktop Client 6.0 (KB925876) nedá odinštalovať.
 2. Súbory, ktoré súvisia s klientom Remote Desktop Client 6.0, nie sú podpísané.
Ak nemáte nainštalovaný balík Windows Server 2003 Service Pack 2 a chcete sa vyhnúť tomuto problému, odinštalujte verziu klienta Remote Desktop Client 6.0, ktorá bola vydaná pred 24. aprílom 2007, nainštalujte verziu klienta Remote Desktop Client 6.0, ktorá bola vydaná 24. apríla 2007, a potom nainštalujte balík Windows Server 2003 Service Pack 2.

Ak ste nainštalovali balík Windows Server 2003 Service Pack 2 , preinštalujte klienta Remote Desktop Client 6.0.
Vlastnosti

ID článku: 925876 – Posledná kontrola: 2. 5. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky