Pri pokuse o inštaláciu systému Windows Vista sa nedá vybrať možnosť inovácie a zobrazí sa nasledujúce hlásenie: Inovácia bola deaktivovaná.

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o nainštalovanie systému Windows Vista sa nedá vybrať možnosť inovácie. V dialógovom okne Inštalácia systému Windows sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Inovácia bola deaktivovaná.
Za týmto hlásením sa zobrazia ďalšie informácie uvádzajúce dôvod deaktivovania možnosti vykonať inováciu.

P R I C I N A

Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak inovujete verziu systému Windows, ktorá je inštalovaná na zväzku so súborovým systémom FAT32. Ďalšie informácie nájdete v časti Riešenie, časť Konverzia oblasti pevného disku zo systému FAT32 na systém NTFS.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte podľa pokynov v príslušnej časti.

Konverzia oblasti pevného disku zo systému FAT32 na systém NTFS

Systém Windows Vista požaduje, aby bola oblasť pevného disku (zväzok na disku), na ktorú inštalujete systém Vista, formátovaná použitím súborového systému NTFS. Ak chcete konvertovať oblasť na pevnom disku na systém NTFS, postupujte nasledovne:


Poznámka. Pri konverzii zo systému FAT na systém NTFS je nepravdepodobné, žeby došlo k strate alebo poškodeniu údajov. Pred vykonaním konverzie však odporúčame zálohovať všetky údaje. Odporúčame tiež overiť integritu zálohy.

Ak chcete konvertovať oblasť na systém NTFS, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V príkazovom riadku zadajte príkaz convert písmeno_jednotky:/FS:NTFS. Ak napr. konvertujete jednotku C, zadajte v príkazovom riadku nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  convert C:/FS:NTFS
 3. Po dokončení konverzie znovu spustite inštaláciu systému Windows Vista.
Poznámka. Keď spustíte príkaz convert driveletter:/FS:NTFS , môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Program CONVERT nemôže získať výhradný prístup k jednotke písmeno_jednotky:, takže ju teraz nemôže konvertovať. Chcete naplánovať konverziu jednotky pri ďalšom spustení systému (Á/N)?
Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť v nasledovných situáciách:

Situácia 1

Spustíte príkaz convert, keď sa aktuálny priečinok nachádza na oblasti, ktorá sa má konvertovať. Do príkazového riadka zadáte napr. príkaz convert C:/FS:NTFS.

Ak chcete tento problém vyriešiť, použite jednu z nasledujúcich metód:
 • Kliknite na tlačidlo Áno v chybovom hlásení a reštartujte počítač. Keď sa dokončí reštart počítača, oblasť je skonvertovaná.
 • Prepnite sa na priečinok na inej oblasti a potom znovu zadajte príkaz. Ak chcete použiť napr. jednotku D, zadajte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves ENTER.
  d:
  convert C:/FS:NTFS

Situácia 2

Na oblasti, ktorá sa má konvertovať, je otvorený súbor.

Ak chcete tento problém vyriešiť, použite jednu z nasledujúcich metód:
 • Kliknite na tlačidlo Áno v chybovom hlásení a reštartujte počítač. Keď sa dokončí reštart počítača, oblasť je skonvertovaná.
 • Ukončite všetky programy, ktoré môžu používať súbory na danej oblasti.

  Poznámka. Tieto programy môžu zahŕňať programy na iných počítačoch, ktoré na otvorenie súborov na oblasti môžu používať sieťové pripojenie.

  Niekedy sa medzi otvorenými súbormi môže vyskytnúť aj stránkovací súbor. V takomto prípade kliknite na tlačidlo Áno v chybovom hlásení a reštartujte počítač.

Situácia 3

Pokúšate sa konvertovať oblasť, na ktorej je spustený aktuálny operačný systém. Napr. priečinok WINDOWS a priečinok WINDOWS\System32 sa nachádzajú na jednotke C a zadáte príkaz convert C:/FS:NTFS.

Táto oblasť je známa ako zavádzacia oblasť. Zavádzacia oblasť sa nedá konvertovať, keď je spustený operačný systém.

Ak chcete konvertovať zavádzaciu oblasť, použite jednu z nasledujúcich metód:

 • Kliknite na tlačidlo Áno v chybovom hlásení a reštartujte počítač. Keď sa dokončí reštart počítača, oblasť je skonvertovaná.
 • Ak je tiež systém Windows nainštalovaný na inej oblasti, reštartujte počítač pomocou inštalácie toho systému Windows, ktorý sa nachádza na tejto oblasti. Potom skonvertujte oblasť, ktorú už systém Windows nepoužíva.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o rozdieloch medzi súborovými systémami FAT a NTFS a o výhodách a nevýhodách týchto systémov zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

100108 Prehľad súborových systémov FAT, HPFS a NTFS (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 926069 – Posledná kontrola: 19. 3. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky