Najčastejšie otázky o nástroji Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT)

ÚVOD

Tento článok obsahuje niektoré z častých otázok týkajúcich sa nástroja Microsoft Support Diagnostics Tool (MSDT). Nástroj MSDT je služba zhromažďujúca údaje z počítačov, na ktorých sa vyskytujú problémy v nasledujúcich operačných systémoch:
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Technická podpora spoločnosti Microsoft používa informácie, ktoré zhromažďuje nástroj MSDT, na analýzu a určenie správneho riešenia problémov, ktoré sa vyskytujú v počítači.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Otázka 1: Sú údaje zhromaždené nástrojom MSDT zabezpečené pred neautorizovaným použitím?

Odpoveď 1: Áno. Ďalšie informácie získate na webovej lokalite spoločnosti MicrosoftOtázka 2: Ako nástroj MSDT zmení konfiguráciu môjho systému?

Odpoveď 2:Nástroj MSDT môže zmeniť konfiguráciu počítača. Nástroj MSDT môže napríklad povoliť zapisovanie informácií o ladení do denníka a potom požadovať, aby ste reprodukovali problém, ktorý sa vyskytol. MSDT tiež môže povoliť diagnostiku, ktorá zhromažďuje ďalšie informácie o počítači.

Keď sa MSDT ukončí, všetky zmeny konfigurácie systému sa zrušia a obnoví sa konfigurácia nastavená pred spustením MSDT. Ak zavriete okno, kým je nástroj MSDT spustený, tento proces vyčistenia sa nedokončí. Ďalšie informácie vám poskytne pracovník technickej podpory spoločnosti Microsoft, ktorý poskytol manifest súboru.

Otázka 3: Ktoré súčasti a súbory zostávajú v počítači potom, čo nástroj MSDT odovzdá súbory do spoločnosti Microsoft?

Odpoveď 3: Ak používate systém Windows 2000, Windows XP alebo Windows Server 2003, súbor Msdcode.dll (Microsoft Data Collection Control) zostane v počítači. Tento súbor je ovládací prvok ActiveX používaný na zabezpečený prenos súborov do spoločnosti Microsoft. Tento súbor sa nachádza v nasledovnom priečinku %windir%\Downloaded Program Files.

Všetky súbory, ktoré vytvorí nástroj MSDT v priečinku %temp%\~odc v procese zhromažďovania údajov, sa odstránia, keď ich odošlete spoločnosti Microsoft. Tieto súbory sa tiež odstránia, keď zvolíte možnosť No, do not send the files to Microsoft (Nie, neodosielať súbory do spoločnosti Microsoft) v dialógovom okne Send files to Microsoft (Odoslať súbory do spoločnosti Microsoft).

Poznámka. Ak zavriete program Windows Internet Explorer počas zhromažďovania údajov alebo po jeho dokončená, v priečinku %temp%\~odc môžu zostať niektoré súbory.

Ak používate systém Windows Vista alebo Windows Server 2008, všetky súbory, ktoré nástroj MSDT prevezme do počítača a vytvorí, keď je spustený, sa počas zhromažďovania údajov nachádzajú v priečinku %temp%\MSDT_GUID. Tieto súbory sa odstránia, keď ich odošlete spoločnosti Microsoft. Tieto súbory sa tiež odstránia, keď zvolíte možnosť No, do not send the files to Microsoft (Nie, neodosielať súbory do spoločnosti Microsoft) v dialógovom okne Send files to Microsoft (Odoslať súbory do spoločnosti Microsoft).

Otázka 4: Ako možno získať kópiu súborov, ktoré odosielam spoločnosti Microsoft?

Odpoveď 4: Ak používate systém Windows Vista alebo Windows Server 2008, kliknutím začiarknite políčko Save a copy of the results before sending (Uložiť kópiu výsledkov pred odoslaním) pred výberom položky Send results (Odoslať výsledky).

Ak používate staršiu verziu systému Windows, postupujte nasledovne: Otázka 5: Čo možno urobiť, ak sa nástroj MSDT nemôže pripojiť k spoločnosti Microsoft?

Odpoveď 5: V niektorých prípadoch sa počítač určený na analýzu nemôže priamo pripojiť k spoločnosti Microsoft. V takom prípade použite iný počítač s pripojením na Internet a vyberte možnosť označujúcu, že problém sa vyskytuje na inom počítači. Keď to urobíte, vytvorí sa samorozbaľovací spustiteľný súbor s názvom Msdt-portable.exe. Skopírujte tento súbor do počítača, na ktorom sa vyskytuje problém, spustite daný súbor a potom skopírujte výsledné údaje do počítača pripojeného na Internet. Potom môžete dokončiť odovzdanie súborov do spoločnosti Microsoft.

Ak nemáte k dispozícii iný počítač, ktorý sa môže pripojiť k spoločnosti Microsoft, požiadajte pracovníka technickej podpory spoločnosti Microsoft, aby vytvoril súbor Msdt-portable.exe ako samostatný spustiteľný súbor a aby vám ho poslal vami preferovaným spôsobom. Súbor Msdt-portable.exe použite na zhromaždenie diagnostických údajov z počítača a potom odošlite vygenerovaný súbor .cab pracovníkovi technickej podpory spoločnosti Microsoft. Na tento účel použite zabezpečený spôsob, napríklad pracovný priestor Secure File Transfer, ktorý môže vytvoriť pracovník technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Počítač s týmto problémom môže byť schopný pripojiť sa na Internet, nie však k spoločnosti Microsoft, pretože jeho nastavenia servera proxy sú nesprávne. Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. V programe Internet Explorer ukážte na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Na karte Pripojenia kliknite na položku Nastavenie siete LAN.
 3. V časti Automatická konfigurácia začiarknite políčko Automaticky zistiť nastavenie. Ak sa tým problém nevyrieši, začiarknite políčko Použiť server proxy pre sieť LAN a zadajte správnu adresu a port.
 4. Na karte Zabezpečenie v časti Možnosti siete Internet vyberte ikonu Dôveryhodné lokality a potom kliknite na položku Lokality.
 5. Pridajte do zoznamu položku „https://*.microsoft.com“ a kliknite na tlačidlo Pridať.
 6. Overte, či je server proxy nakonfigurovaný tak, aby umožnil používateľom prístup k nasledujúcim adresám URL použitím integrovaného alebo anonymného overovania:
  • https://support.microsoft.com/dcode
  • https://dcupload.microsoft.com
Otázka 6: Pracuje nástroj MSDT správne na lokalizovanej verzii operačného systému Windows?

Odpoveď 6: Nástroj MSDT pracuje správne na lokalizovanej verzii systému Windows. Niektoré popisy obsahu však nie sú lokalizované. Časť používateľského rozhrania sa preto zobrazuje v angličtine. Akékoľvek problémy s lokalizovaným obsahom ohláste pracovníkovi podpory, aby mohol pracovať na vyriešení tohto problému s vývojármi obsahu.

Otázka 7: Keď sa pokúsim spustiť nástroj MSDT v systéme Windows Vista alebo Windows Server 2008 kliknutím na položku Data Collection (Zhromaždenie údajov) na webovej stránke nástroja MSDT, prečo sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie?
Your current security settings do not allow this file to be downloaded. (Vaše aktuálne nastavenie zabezpečenia nepovoľuje prevziať tento súbor.)
Odpoveď 7: Tento problém sa vyskytuje, pretože možnosť Prevzatie súboru v zóne zabezpečenia programu Internet Explorer má nastavenie Zakázať.

Otázka 8: Musím mať poverenia správcu, ak chcem spustiť nástroj MSDT na klientskom počítači?

Odpoveď 8: Ak používate systém Windows Vista alebo Windows Server 2008, na spustenie nástroje MSDT musíte mať poverenia správcu.

Ak používate systém Windows 2000, Windows XP alebo Windows Server 2003, musíte mať poverenia správcu na inštaláciu ovládacieho prvku ActiveX Msdcode.dll na klientskom počítači. Po inštalácii ovládacieho prvku ActiveX môže spustiť nástroj MSDT na klientskom počítači ľubovoľný používateľ.

Nástroj MSDT používa poverenia používateľa, ktorý je prihlásený. Aby sa zabezpečilo správne zhromaždenie všetkých informácií, prihláste sa použitím poverení správcu, ak je to možné. Ak sa neprihlásite použitím konta s povereniami správcu, nástroj MSDT nemusí mať prístup ku všetkým potrebným údajom. Pracovník technickej podpory spoločnosti Microsoft určí typ povolení, ktoré musíte mať na zhromaždenie potrebných informácií na vyriešenie problému.

Ak chcete nainštalovať ovládací prvok ActiveX na počítači so systémom Windows 2000, Windows XP alebo Windows Server 2003 ako používateľ s povereniami správcu, postupujte nasledovne:
 1. V internetovom prehľadávači otvorte adresu URL poskytnuté pracovníkom technickej podpory spoločnosti Microsoft.
 2. Potvrďte svoju oblasť a kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
 3. Kliknite na položku This computer is experiencing the problem (V tomto počítači sa vyskytuje problém) a kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 4. Na stránke Terms and Conditions (Podmienky a ustanovenia) kliknite na položku Súhlasím.
 5. Na stránke Collect data from this computer (Zhromaždiť údaje z tohto počítača) kliknite na položku na začiatku stránky na prevzatie ovládacieho prvku ActiveX.
 6. Pred zhromaždením údajov zatvorte okno programu Internet Explorer.
 7. Prihláste sa použitím konta, ktoré použijete na spustenie nástroja MSDT.
Otázka 9: Ako spustiť nástroj MSDT na inštalácii typu Server Core v systéme Windows Server 2008?

Odpoveď 9: Inštalácia Server Core systému Windows Server 2008 neobsahuje funkčnosť prehľadávača. Nástroj MSDT musíte preto spustiť manuálne. Postupujte nasledovne:
 1. Do príkazového riadka zadajte príkaz Msdt.exe a stlačte kláves ENTER.
 2. Zadajte prístupový kľúč a kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka. Na získanie hodnoty prístupového kľúča otvorte prepojenie URL v e-mailovej správe v systéme s prehľadávačom a poznačte si 10-cifernú hodnotu prístupového kľúča. Môžete tiež kontaktovať pracovníka technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Otázka 10: Ako môžem použiť nástroj MSDT na zhromaždenie údajov pred kontaktovaním pracovníka technickej podpory spoločnosti Microsoft?

Odpoveď 10: Ak máte zmluvu typu Premier, zobrazí sa vám možnosť spustiť nástroj MSDT, keď zaregistrujete prípad online prostredníctvom služby Microsoft Premier Online. Ak nemáte zmluvu typu Premier, musíte spustiť nástroj MSDT v systéme registráciou prípadu online. Na tento účel navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Otázka 11: Aké sú rozdiely medzi spustením nástroja MSDT pomocou služby Online Assistance alebo Microsoft Premier Online a prípadom, keď nástroj MSDT spustí pracovník technickej podpory spoločnosti Microsoft?

Odpoveď 11: Rozdiely sú nasledovné:
 • Pracovníci podpory môžu nakonfigurovať jedno prepojenie URL na spustenie určitého počtu krát, než prepojenie prestane umožňovať spustenie nástroja MSDT z danej adresy URL – z prístupového kľúča alebo z možnosti Upload to Microsoft (Odovzdať spoločnosti Microsoft). Služby Online Assistance a Microsoft Premier Online vám však neumožnia vytvoriť viaceré inštancie pre jeden prípad.
 • Služba Online Assistance vám neumožní spustiť nástroj MSDT na inom počítači, ako je ten, ktorý je pripojený na Internet a na ktorom ste vytvorili prípad. Služba Microsoft Premier Online a pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft umožňujú spustenie nástroja MSDT na nepripojenom počítači.
 • Obsah nástroja MSDT prezentovaný v službe Microsoft Premier Online a Online Assistance je založený na produkte, ktorý vyberiete, keď vytvoríte prípad. Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft môžu zamerať inštanciu na problém, ktorý s vyskytuje.
Vlastnosti

ID článku: 926079 – Posledná kontrola: 3. 11. 2009 – Revízia: 1

Pripomienky