Niektoré 16-bit. programy založené na systéme DOS a príkazový riadok sa nespustia v režime na celú obrazovku v systéme Windows Vista

P R I Z N A K Y

Niektoré 16-bit. programy založené na systéme DOS sa nemusia dať spustiť v režime na celú obrazovku v systéme Windows Vista. Okno príkazového riadka (CMD) sa nedá nastaviť na zobrazenie na celú obrazovku.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje, pretože ovládače zariadení v systéme Vista nepodporujú všetky zobrazovacie režimy systému DOS. Ovládače zariadení v systéme Vista sú založené na modeli Windows Vista Display Driver Model (WDDM).

R I EŠ E N I E

Problém sa môže podariť odstrániť nainštalovaním ovládačov grafickej karty, ktoré sú určené pre systém Microsoft Windows XP. Informáciu, kde získate ovládač grafickej karty určený pre systém Windows XP, vám poskytne výrobca grafickej karty.

Informácie o možnostiach kontaktovania výrobcu grafickej karty získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo:
65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Vlastnosti

ID článku: 926657 – Posledná kontrola: 19. 3. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky