Po inovácii na systém Windows Vista sa nedá odinštalovať program

S U H R N

V tomto článku sa popisujú postupy, ktoré možno použiť v prípade problémov s odinštalovaním programu v systéme Windows Vista potom, čo ste na tento systém inovovali počítač zo staršej verzie systému Windows. Tento problém sa môže vyskytnúť, keď je program alebo jeho inštalačný program nekompatibilný so systémom Windows Vista. Tento článok obsahuje krokový postup odinštalácie takéhoto programu.

P R I Z N A K Y

Po inovovaní na systém Windows Vista zo staršej verzie systému Windows sa nedá odinštalovať program. Táto chyba sa vyskytne bez ohľadu na to, či použijete položku Programy a súčasti v ovládacom paneli alebo odinštalačný program daného programu.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, keď je program alebo jeho inštalačný program nekompatibilný so systémom Windows Vista.

R I E S E N I E

Ak chcete tento problém odstrániť, použite nasledovné metódy v poradí, v akom sú uvedené.

Metóda 1: Odinštalovanie programu pomocou funkcie Programy a súčasti v ovládacom paneli

Ak ste zatiaľ neskúsili použiť na odinštalovanie programu položku Programy a súčasti v ovládacom paneli, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart , zadajte reťazec appwiz.cpl do poľa Vyhľadať a potom v zozname Programy kliknite na položku appwiz.cpl.

  Povolenia riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 2. Pravým tlačidlom kliknite na požadovanú program a potom kliknite na položku Odinštalovať.

  Poznámka. Môžete kliknúť na možnosť Odinštalovať a zmeniť alebo Odinštalovať alebo zmeniť v rozbaľovacej ponuke, keď kliknete pravým tlačidlom na iné programy.
 3. Postupujte podľa pokynov a odinštalujte program.

Metóda 2: Odinštalovanie programu pomocou pôvodného súboru odinštalačného programu

Ak sa program nezobrazuje v okne Programy a súčasti, môže sa ho podariť odinštalovať pomocou jeho inštalačného programu. Pri tomto type odinštalácie použite jednu z nasledujúcich metód.

Spustenie inštalačného programu pomocou ponuky Štart

Ak chcete spustiť inštalačný program pomocou ponuky Štart, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart , kliknite na položku Všetky programy a vyhľadajte priečinok daného programu.
 2. Kliknite na inštalačný program v tomto priečinku.

  Povolenia riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
 3. Postupujte podľa pokynov a odinštalujte program.

Spustenie inštalačného programu z inštalačného priečinka daného programu

Ak chcete spustiť inštalačný program z inštalačného priečinka daného programu, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart a do poľa Vyhľadať zadajte názov daného programu.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na program v zozname Programy a potom kliknite na položku Otvoriť umiestnenie súboru.
 3. Vyhľadajte inštalačný program a dvakrát naň kliknite.

  Povolenia riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
 4. Postupujte podľa pokynov a odinštalujte program.

Spustenie inštalačného programu z inštalačného média súvisiaceho programu

Ak sa inštalačný program v ponuke Štart alebo v inštalačnom priečinku nenachádza, môže sa nachádzať na inštalačnom médiu súvisiaceho programu. Týmto médiom môže byť napríklad disk CD alebo DVD.

Ak sa po spustení inštalačného programu zobrazí chybové hlásenie alebo ak inštalačný program súvisiaci program neodinštaluje, použite jednu z nasledujúcich metód.

Použitie Asistenta pre kompatibilitu programu na preinštalovanie inštalačného programu

Ak inštalačný program nepracuje správne, môže sa automaticky spustiť Asistent pre kompatibilitu programu. Ak chcete použiť Asistenta pre kompatibilitu programu, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na položku Preinštalovať pomocou odporúčaných nastavení.

  Povolenia riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
 2. Postupujte podľa pokynov a odinštalujte program.

Konfigurácia pôvodného inštalačného programu na používanie režimu kompatibility

Ak chcete konfigurovať pôvodný inštalačný program na používanie režimu kompatibility, postupujte nasledovne:
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na inštalačný program problémového programu a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Kompatibilita.
 3. Kliknutím začiarknite políčko Tento program spustiť v režime kompatibilnom so systémom.
 4. V zozname kliknite na položku Windows XP (Service Pack 2) a potom na tlačidlo OK.
 5. Dvakrát kliknite na inštalačný program.

  Povolenia riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
 6. Postupujte podľa pokynov a odinštalujte program.

Metóda 3: Použitie balíka .msi na odinštalovanie programu

Ak chcete použiť balík .msi problémového programu na odinštalovanie programu, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart , zadajte reťazec %windir%\Installer do poľa Vyhľadať a stlačte kláves ENTER.

  Otvorí sa priečinok inštalačného programu.
 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Podrobnosti.
 3. Pravým tlačidlom kliknite na stĺpec Názov a potom kliknite na príkaz Ďalšie možnosti.
 4. Kliknutím začiarknite políčko Predmet, zadajte do poľa Šírka vybratého stĺpca (v pixeloch) hodnotu 340 a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka. Zobrazenie predmetov vedľa všetkých súborov .msi môže trvať niekoľko minút.
 5. Dvakrát kliknite na súbor .msi daného programu.
 6. Postupujte podľa pokynov a odinštalujte program.

Metóda 4: Použitie balíka .msi problémového programu so zapnutou funkciou zapisovania do denníka inštalačného programu

Ak chcete vytvoriť denník s informáciami o odinštalácii programu, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart , zadajte reťazec cmd do poľa Vyhľadať, v zozname Programy kliknite pravým tlačidlom na položku cmd.exe a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

  Povolenia riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 2. Do príkazového riadka zadajte reťazec msiexec /x <názov_balíka> /lv* "%userprofile%\desktop\msi.log", kde <názov_balíka> je cesta alebo názov súboru .msi programu, ktorý sa pokúšate odinštalovať, a stlačte kláves ENTER.

  Ďalšie informácie o príkazovom riadku s právami správcu v systéme Windows Vista nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 3. Postupujte podľa pokynov a odinštalujte program.
 4. Otvorte súbor .msi.log na pracovnej ploche. Tento súbor denníka možno použiť na preskúmanie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas procesu odinštalácie programu.

  Poznámka. Ak sa počas odinštalácie vyskytne chyba, pred dokončením alebo zrušením odinštalácie si vytvorte kópiu súboru denníka. Súbor denníka si môžete prezrieť v bode odinštalácie, v ktorom sa chyba vyskytla.
Ďalšie informácie o povolení zapisovania do denníka získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

314852 Postup povolenia zapisovania do denníka inštalačného programu systému Windows v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Metóda 5: Návšteva webovej lokality dodávateľa programu

Navštívte webovú lokalitu dodávateľa programu. Dodávateľ vám môže poskytnúť odinštalačný program, aktualizovaný balík .msi alebo návod na manuálne odstránenie programu.
Vlastnosti

ID článku: 927395 – Posledná kontrola: 19. 3. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky