Pri pokuse o nainštalovanie systému Windows Vista nemôžete vybrať možnosť formátovať oblasť na pevnom disku

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o nainštalovanie systému Windows Vista môžete pozorovať niektoré z nasledujúcich príznakov:
 • Pevný disk, na ktorý chcete inštalovať systém Windows Vista, sa nezobrazuje medzi dostupnými diskami.
 • Nedá sa vybrať oblasť pevného disku, na ktorú chcete inštalovať systém Windows Vista.
 • Nedajú sa formátovať oblasti pevného disku.
 • Nedá sa nastaviť správna veľkosť oblasti pevného disku.
 • Zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
  Systém Windows nenašiel systémový zväzok spĺňajúci kritériá pre inštaláciu.

P R I C I N A

Tento chyba sa môže vyskytnúť z jednej z nasledujúcich príčin:
 • Systém Windows Vista nie je kompatibilný s radičom alebo ovládačom ukladacieho zariadenia.
 • Radič alebo ovládač ukladacieho zariadenia je neaktuálny.
 • Pevný disk, na ktorý chcete inštalovať systém Windows Vista, je dynamickým diskom.
 • Kábel na prenos údajov v počítači je uvoľnený, alebo sa vyskytla iná chyba hardvéru.
 • Pevný disk alebo súborový systém Windows je poškodený.
 • Vybrali ste oblasť FAT32 alebo oblasť iného typu, ktorá nie je kompatibilná so systémom Windows Vista.

R I E S E N I E

Ak chcete túto chybu odstrániť, použite jednu z nasledujúcich metód.

Metóda 1: Overenie kompatibility oblasti so systémom Windows Vista

Systém Windows Vista nie je možné inštalovať na oblasť FAT32. Na používanie systému Windows Vista je tiež nutné správne konfigurovať dynamické disky. Postup pri overení kompatibility oblasti so systémom Windows Vista:
 1. V prípade dynamického disku s jediným zväzkom použite na nakonfigurovanie disku na aktívny disk pomôcku Diskpart.exe. Ďalšie informácie o používaní nástroja Diskpart.exe nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

  300415 Popis pomôcky príkazového riadka Diskpart.exe (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 2. V prípade oblasti FAT32 túto oblasť preformátujte, alebo ju skonvertujte na oblasť so súborovým systémom NTFS pomocou príkazu Convert.exe.

  Poznámka. Keď formátujete oblasť, odstránia sa z nej všetky údaje. To znamená, že sa z oblasti odstránia všetky súbory. Ďalšie informácie o používaní príkazu Convert.exe nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

  314097 Použitie príkazu Convert.exe na konverziu na súborový systém NTFS (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Metóda 2: Aktualizácia ovládačov pevného disku

Ak chcete inštalovať systém Windows Vista ako inováciu, aktualizujte ovládače radiča pevného disku na najnovšie dostupné ovládače.

Poznámka. V rámci inštalácie systému Windows Vista je dostupná funkcia na migráciu aktuálnych ovládačov do nového operačného systému. Inštalačný program systému Windows Vista môže preto použiť ovládače, ktoré sú aktuálne inštalované v počítači. Ak nie sú v počítači inštalované najnovšie ovládače, inštalačný program pracuje s neaktuálnymi ovládačmi. V takomto prípade sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou.

Metóda 3: Načítanie správnych ovládačov radiča pevného disku

Ak vykonávate čistú inštaláciu systému Windows Vista, je nutné načítať správne ovládače radiča pevného disku. Keď sa zobrazí výzva na zadanie disku, na ktorý sa má inštalovať systém Windows Vista, musíte tiež kliknúť na možnosť Načítať ovládač. Inštalačný program systému Windows Vista Setup zobrazí pokyny na dokončenie procesu.

Metóda 4: Overenie, či je oblasť aktívna, v súbore Setupact.log

Ak sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie, overte v súbore Setupact.log, či je daná oblasť aktívna:
Systém Windows nenašiel systémový zväzok spĺňajúci kritériá pre inštaláciu.
Poznámky.
 • Ak inštalujete systém Windows Vista ako inováciu, súbor Setupact.log sa nachádza v priečinku jednotka:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Za reťazec jednotka sa dosadí jednotka, ktorá obsahuje existujúcu inštaláciu systému Windows.
 • Ak vykonávate čistú inštaláciu systému Windows Vista, súbor Setupact.log sa nachádza v priečinku Drive:\$WINDOWS\Sources\Panther. Za reťazec Drive sa dosadí jednotka DVD, ktorá obsahuje inštalačné súbory systému Windows Vista.
Postup pri overení, či je oblasť aktívna:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz notepad a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť.
 3. Vyhľadajte súbor Setupact.log a kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 4. Vyhľadajte časť DumpDiskInformation. Táto časť obsahuje informácie o mapovaní oblasti.
 5. V časti DumpDiskInformation vyhľadajte položku denníka podobnú nasledujúcej:
  Disk [0] partition [1] is an active partition
 6. Ak sa táto položka denníka nachádza za položkou, ktorá sa podobá nižšie uvedenému reťazcu, pevný disk nemusí byť konfigurovaný na používanie operačného systému založeného na platforme Windows:
  Unknown
  V takomto prípade použite pomôcku Diskpart.exe a ako aktívnu nakonfigurujte inú oblasť.

  Poznámka. Vykonaním tohto kroku zabránite v spustení operačného systému iného výrobcu.

Metóda 5: Vyhľadanie aktualizácií firmvéru a systému BIOS

O aktualizácie firmvéru a systému BIOS požiadajte výrobcu hardvéru v počítači. Informácie o možnostiach kontaktovania výrobcu hardvéru získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo:65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Metóda 6: Overenie schopnosti systému BIOS správne zistiť pevný disk

O návod ako postupovať pri overení schopnosti systému BIOS správne zistiť pevný disk požiadajte výrobcu hardvéru.

Metóda 7: Použitie pomôcky Chkdsk.exe na zistenie potenciálnych chýb

Spustite pomôcku Chkdsk.exe a skontrolujte, či sa na disku nevyskytujú chyby. Ak je disk poškodený, vymeňte ho.

Metóda 8: Použitie pomôcky Diskpart.exe na vyčistenie disku a opätovné spustenie inštalácie systému Windows Vista

Ak ste vyskúšali všetky metódy uvedené v tejto časti a problém pretrváva naďalej, použite pomôcku Diskpart.exe na vyčistenie disku a znovu spustite inštaláciu systému Windows Vista.

Poznámka. Túto metódu použite len v prípade, že chcete vykonať čistú inštaláciu systému Windows Vista. Pri čistení sa disk formátuje. Všetky oblasti a všetky údaje na pevnom disku sa natrvalo stratia. Pred vyčistením disku dôrazne odporúčame vytvoriť záložnú kópiu súborov uložených na pevnom disku.

Ak chcete použiť pomôcku Diskpart.exe na vyčistenie pevného disku, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz diskpart a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Zadajte príkaz list disk a stlačte kláves ENTER. Zobrazí sa zoznam dostupných pevných diskov.
 3. Zadajte príkaz sel disk number a stlačte kláves ENTER. Reťazec number predstavuje číslo pevného disku, ktorý chcete vyčistiť. Týmto ste vybrali požadovaný pevný disk.
 4. Zadajte príkaz det disk a stlačte kláves ENTER. Zobrazí sa zoznam oblastí na pevnom disku. Tieto informácie použite na overenie, či je vybratý správny disk.
 5. Uistite sa, že sa na disku nenachádzajú žiadne údaje, ktoré by ste mohli potrebovať, zadajte príkaz clean all a stlačením klávesu ENTER spustite čistenie disku. Všetky oblasti a všetky údaje na pevnom disku sa natrvalo odstránia.
 6. Zadajte exit a stlačte kláves ENTER.
 7. Spustite čistú inštaláciu systému Windows Vista.
Vlastnosti

ID článku: 927520 – Posledná kontrola: 19. 3. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky