V systéme Windows Vista sa nedá nainštalovať ovládač zariadenia pomocou vlastného inštalačného programu zariadenia

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o inštaláciu ovládača zariadenia pomocou vlastného inštalačného programu zariadenia v systéme Windows Vista sa nedarí inštaláciu zariadenia úspešne dokončiť.

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
 • Ovládač používa inštalačný program, ktorý sa dá spustiť pomocou vlastného spúšťacieho súboru.
 • Inštalačný program nie je určený pre systém Windows Vista.

P R I C I N A

Problémy s inštalačnými programami, ktoré sa dajú spustiť pomocou ich vlastného spúšťacieho súboru, sa môžu vyskytnúť, ak je splnená jedna alebo viacero z uvedených podmienok:
 • Inštalačný program je nekompatibilný so systémom Windows Vista.
 • Ovládač je nekompatibilný so systémom Windows Vista.
 • Vyskytne sa problém, ktorý súvisí s používateľskými právami, ktoré sa požadujú na inštaláciu ovládača.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, spustite inštalačný program ovládača v režime kompatibility. Alebo na spustenie inštalačného programu ovládača použite konto, ktoré má poverenia správcu. Môžete tiež vyhľadať súbor .inf daného ovládača a potom manuálne spustiť jeho inštaláciu.

Dôležité. Pred vykonaním niektorého z týchto postupov odporúčame kontaktovať výrobcu zariadenia alebo ovládača a požiadať o ďalšie informácie ako inštalovať ovládač v systéme Windows Vista.

Spustenie inštalačného programu ovládača v režime kompatibility

Nakonfigurujte inštalačný program ovládača tak, aby sa dal spustiť v režime kompatibility Microsoft Windows XP Service Pack 2. Postupujte nasledovne:
 1. Vyhľadajte spustiteľný súbor inštalačného programu ovládača.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. V dialógovom okne Názov_balíka - vlastnosti kliknite na kartu Kompatibilita.
 4. Kliknutím začiarknite políčko Tento program spustiť v režime kompatibilnom so systémom, v zozname Tento program spustiť v režime kompatibilnom so systémom kliknite na položku Windows XP (Service Pack 2) a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Dvakrát kliknite na spúšťací súbor a spustite inštalačný program.

Spustenie inštalačného programu ovládača pomocou konta s povereniami správcu

Nakonfigurujte inštalačný program ovládača tak, aby sa dal spustiť pomocou konta správcu. Postupujte nasledovne:
 1. Vyhľadajte spustiteľný súbor inštalačného programu ovládača.
 2. Pravým tlačidlom kliknite na položku Spustiť ako správca.

  Povolenia riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 3. Pokračujte v inštalácii ovládača vykonaním zobrazených krokov.

Vyhľadanie súboru .inf a manuálna inštalácia ovládača

Na inštaláciu ovládača použite Správcu zariadení. Postupujte pri tom nasledovne:

Krok 1: Vyhľadanie súboru .inf

Vyhľadajte súbor .inf, ktorý ste dostali s inštalačným programom ovládača. Súbor .inf sa zvyčajne nachádza v nasledujúcich priečinkoch na inštalačnom médiu ovládača:
 • V rovnakom priečinku ako inštalačný program.
 • V podpriečinku, ktorý sa nachádza v rovnakom priečinku ako inštalačný program. Názov podpriečinka môže byť napríklad Windows XP, Drivers alebo WinXP.
Ak sú súbory ovládača zbalené do jedného spúšťacieho súboru, mali by sa dať rozbaliť, alebo by sa k nim mal dať získať prístup iným spôsobom. Postupujte podľa krokov, ktoré zodpovedajú vašej situácii:
 • Extrahujte súbory pomocou programu na komprimovanie súborov.

  Ak sú súbory ovládača zbalené do jedného spúšťacieho súboru, obsah balíka s ovládačom by sa mal dať rozbaliť do priečinka pomocou nástroja na komprimovanie súborov, akým je napr. WinZip alebo WinRAR. Súbor .inf by sa mal nachádzať medzi súbormi, ktoré ste rozbalili z balíka.
 • Na rozbalenie súborov použite funkciu Windows Compressed Folders.

  Ak nemáte program WinZip alebo WinRAR, súbory by sa mali dať rozbaliť pomocou funkcie Windows Compressed Folders. Ak ich chcete rozbaliť pomocou tejto funkcie, zmeňte príponu súboru z .exe na .zip. Potom použite program Windows Prieskumník a pomocou neho skopírujte súbory z komprimovaného priečinka.
 • Rozbaľte obsah zo súboru .cab.

  Ak sa v balíku s ovládačom nenachádza žiadny súbor .inf, ale v balíku sa nachádza jeden alebo viacero súborov .cab, môže sa podariť rozbaliť obsah súborov .cab.

  Poznámka. Tento postup je zvyčajne neúspešný. Tento typ balíka s ovládačom býva vytvorený pomocou programu InstallShield. Program InstallShield používa špeciálny formát .cab, ktorý nie je navrhnutý tak, aby sa dal do neho získať prístup pomocou nástroja, akým je WinZip alebo WinRAR.
 • Vyhľadajte tieto súbory v priečinku Temp.

  Ak sa nedarí získať prístup k inštalačným súborom, skúste vyhľadať extrahované dočasné súbory. Súbory sa pri inštalácii zvyčajne rozbaľujú do priečinka Temp. Obsah balíka s ovládačom môže byť viditeľný v priečinku Temp. Postupujte nasledovne:
  1. Odstráňte obsah priečinka Temp. Po odstránení súborov z priečinka Temp sa budú dať ľahšie vyhľadať dočasné súbory, ktoré sa vytvoria, keď spustíte inštalačný program ovládača. Ak chcete odstrániť obsah priečinka Temp, postupujte nasledovne:
   1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart a potom na položku Počítač.
   2. Kliknite pravým tlačidlom na pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows Vista, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
   3. V dialógovom okne Lokálny disk (písmeno_jednotky) - vlastnosti kliknite na kartu Všeobecné a potom kliknite na položku Čistenie disku.
   4. V dialógovom okne Čistenie disku - možnosti kliknite na položku Súbory všetkých používateľov počítača.

    Povolenia riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
   5. V časti Súbory na odstránenie zrušte začiarknutie všetkých políčok, začiarknite políčko Dočasné súbory a kliknite na tlačidlo OK.
   6. Keď sa zobrazí výzva na trvalé odstránenie súborov, kliknite na položku Odstrániť súbory.
  2. Pomocou programu Windows Prieskumník otvorte priečinok Temp. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec %temp% a stlačte kláves ENTER.
  3. Spustite inštalačný program ovládača.

   Poznámka. Niektoré inštalačné programy automaticky odstraňujú dočasné súbory, keď sa inštalačný program ukončí. Z tohto dôvodu ponechajte inštalačný program ovládača spustený na pozadí.
  4. Preskúmajte obsah priečinka Temp a vyhľadajte súbory ovládača.

Krok 2: Manuálna inštalácia ovládača

Keď vyhľadáte súbor .inf ovládača, ktorý chcete inštalovať, manuálne nainštalujte nový ovládač. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart , pravým tlačidlom kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Na table Úlohy kliknite na položku Správca zariadení.

  Povolenie riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 3. V Správcovi zariadení vyhľadajte zariadenie, pre ktoré chcete inštalovať ovládač.

  Poznámka. Ak chcete zobraziť skryté zariadenia, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Zobraziť skryté zariadenia.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie a potom kliknite na položku Aktualizovať softvér ovládača.
 5. Kliknite na položku Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači, kliknite na položku Chcem vybrať zo zoznamu ovládačov zariadení v mojom počítači a kliknite na tlačidlo Z diskety.
 6. V dialógovom okne Inštalácia z diskety kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte súbor .inf ovládača zariadenia, ktorý chcete inštalovať, a kliknite na položku Otvoriť.
 7. Postupujte podľa pokynov v okne Aktualizovať softvér ovládača názov_zariadenia a aktualizujte ovládač.
Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť takýchto produktov.

Vlastnosti

ID článku: 927524 – Posledná kontrola: 19. 3. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky