Po nainštalovaní zariadenia alebo aktualizovaní ovládača zariadenia sa systém Windows Vista alebo Windows 7 nemusí spustiť

P R I Z N A K Y

Po nainštalovaní zariadenia alebo aktualizovaní ovládača zariadenia v počítači so systémom Windows Vista alebo Windows 7 sa operačný systém nemusí spustiť.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je splnená ľubovoľná z nasledujúcich podmienok:
 • Nové zariadenie alebo ovládač spôsobuje konflikty s ostatnými ovládačmi, ktoré sú inštalované v počítači.
 • Vyskytol sa problém s hardvérom.
 • Nainštalovaný ovládač je poškodený.

R I E S E N I E

Ak chcete tento problém odstrániť, vykonajte nasledujúce kroky za účelom presného určenia príčiny jeho vzniku a potom vykonajte príslušnú akciu.

Spustenie systému Windows Vista alebo Windows 7

 1. Ak ste inštalovali nové zariadenie, odstráňte ho a potom skúste znovu spustiť počítač. Ak sa operačný systém nespustí, prejdite na krok 2. Ak sa operačný systém spustí, prejdite na časť „Odstránenie príčiny vzniku problému so spustením“ v tomto článku.
 2. Spustite počítač a potom stlačte kláves F8. Na obrazovke Advanced Boot Options (Rozšírené možnosti zavedenia) vyberte položku Last Known Good Configuration (Posledná funkčná konfigurácia) a stlačte kláves ENTER. Ak sa operačný systém nespustí, prejdite na krok 3. Ak sa operačný systém spustí, prejdite na časť „Odstránenie príčiny vzniku problému so spustením“ v tomto článku.
 3. Spustite počítač a potom stlačte kláves F8. Na obrazovke Advanced Boot Options (Rozšírené možnosti zavedenia) vyberte položku Safe Mode (Núdzový režim) a stlačte kláves ENTER. Ak sa operačný systém spustí v núdzovom režime, prejdite na časť „Odstránenie príčiny vzniku problému so spustením“ v tomto článku. Ak sa operačný systém nedá spustiť v núdzovom režime, prejdite na časť „Použitie prostredia Windows Recovery Environment na opravenie systému Windows Vista alebo Windows 7“ v tomto článku.

Použitie prostredia Windows Recovery Environment na opravenie systému Windows Vista alebo Windows 7

Dôležité upozornenie. Táto sekcia, metóda alebo úloha obsahuje kroky, ktoré vás informujú o tom, ako upraviť databázu Registry. Ak však databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Ak chcete použiť prostredie Windows Recovery Environment, musíte mať k dispozícii inštalačný disk systému Windows Vista alebo Windows 7. Ak chcete spustiť prostredie Windows Recovery Environment, postupujte nasledovne:
 1. Vložte inštalačný disk do jednotky a spustite počítač.
 2. Po zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves.
 3. Vyberte jazyk, čas, menu a klávesnicu alebo metódu vstupu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na položku Oprava počítača.
 5. V dialógovom okne Možnosti obnovenia systému kliknite na operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
Použite nástroje v prostredí Windows Recovery Environment na opravenie systému Windows Vista alebo systému Windows 7. Postupujte nasledovne:
 1. Ak sa počítač nedá spustiť v núdzovom režime, kliknite v dialógovom okne Možnosti obnovenia systému na položku Oprava spustenia. Odstránia sa určité problémy, ktoré môžu brániť v správnom spustení operačného systému. Ak nástroj Oprava pri spustení systému nedokáže diagnostikovať alebo odstrániť daný problém, prejdite na krok 2. Ak sa systém Windows Vista alebo Windows 7 spustí, prejdite na časť „Odstránenie príčiny vzniku problému so spustením“.

  Ďalšie informácie o používaní funkcie opravy pri spúšťaní systému získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

  925810 Pri pokuse o spustenie systému Windows Vista alebo Windows 7 sa vyskytne chyba Stop alebo počítač prestane odpovedať
 2. V dialógovom okne Možnosti obnovenia systému kliknite na položku Obnovovanie systému na obnovenie operačnému systému do bodu obnovenia, ktorý bol vytvorený v čase inštalácie programu alebo ovládača. Ak sa nedá použiť nástroj Obnovovanie systému na spustenie počítača, prejdite na krok 3.
 3. V prostredí na Windows Recovery Environment použite možnosť Príkazový riadok na zakázanie ovládača, ktorý bráni operačnému systému v spustení. Postupujte pri tom nasledovne:
  1. V dialógovom okne Možnosti obnovenia systému kliknite na položku Príkazový riadok.
  2. Zadajte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves ENTER.
   cd \Windows\INF
   notepad setupapi.app.log
  3. Poznačte si dátum na začiatku každej sekcie inštalácie nového zariadenia alebo ovládača. Použite tieto dátumy na určenie ovládača, ktorý sa inštaloval ako posledný.
  4. Keď ho identifikujete, overte, či sa tento ovládač požaduje na spustenie počítača. Identifikáciu vykonajte na základe informácii, ktoré sú uvedené v súbore Setupapi.app.log v časti, ktorá tento ovládač opisuje. Ak sa ovládač viaže na radič disku alebo čipovú súpravu, alebo ak je ovládač poskytnutý operačným systémom, vyhľadajte názov ovládača a príčinu problému na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Zistite si, či je možné ovládač zakázať, kým budete pokračovať ďalej. Ak sa posledný inštalovaný ovládač nepožaduje na spustenie počítača, prejdite na krok e.
  5. Do príkazového riadka zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
  6. Kliknite na kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE a potom v ponuke File (Súbor) kliknite na položku Load Hive (Načítať podregister).
  7. Vyhľadajte a kliknite na súbor C:\Windows\System32\Config\System a potom kliknite na položku Open (Otvoriť).
  8. V dialógovom okne Load Hive (Načítanie podregistra) zadajte Offline a potom kliknite na tlačidlo OK.
  9. Rozbaľte položku System a kliknite na položku Vybrať.
  10. V pravej časti okna vyhľadajte položku Current a poznačte si hodnotu v stĺpci Data (Údaj).
  11. Rozbaľte položku ControlSet00x a potom rozbaľte položku Services. Znak x predstavuje hodnotu zo stĺpca Data (Údaj), ktorú ste si poznačili v kroku j.
  12. Vyhľadajte podkľúč, ktorý zodpovedá poslednému inštalovanému ovládaču. Ak neviete nájsť zhodný podkľúč, kliknite na položku Services, na položku Find (Nájsť) v ponuke Edit (Úpravy), zadajte názov ovládača do poľa Find what (Hľadať) a potom kliknite na položku Find Next (Hľadať ďalej).
  13. Kliknite na podkľúč, ktorý má názov ovládača.
  14. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku Start a potom kliknite na položku Modify (Zmeniť).
  15. Do poľa Value data (Údaj hodnoty) zadajte číslo 4 a potom kliknite na tlačidlo OK. Vykonaním tohto kroku zabránite v spúšťaní ovládača.
  16. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  17. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Unload Hive (Uvoľniť podregister z pamäte) a potom kliknite na tlačidlo Áno v dialógovom okne Confirm Unload Hive (Potvrdenie uvoľnenia podregistra z pamäte).
  18. Ukončite Editor databázy Registry.
  19. Reštartujte počítač.
  20. Ak sa operačný systém nespustí, spustite prostredie Windows Recovery Environment a zopakujte kroky a až s. Tieto kroky môže byť nutné opakovane vykonávať, kým nezakážete všetky ovládače, ktoré ste inštalovali od posledného úspešného spustenia počítača.
 4. Ak sa dá operačný systém spustiť, obráťte sa na výrobcu zariadenia alebo ovládača a požiadajte ho o informácie týkajúce sa problémov s kompatibilitou alebo prípadné dostupné aktualizácie.
  Informácie o možnostiach kontaktovania výrobcu zariadenia alebo ovládača získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo článku:
  65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

  60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

  60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Odstránenie príčiny vzniku problému so spustením

 1. Otvorte okno Správca zariadení. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte reťazec Device Manager do poľa Vyhľadať a potom v zozname Programy kliknite na položku Device Manager.
 2. Ak ste aktualizovali ovládač zariadenia, kliknite v okne Device Manager (Správca zariadení) na zariadenie pravým tlačidlom, kliknite na položku Vlastnosti a potom na karte Ovládač kliknite na položku Vrátiť ovládač.
 3. Ak ste inštalovali nové zariadenie, kliknite naň v okne Device Manager (Správca zariadení) pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Odinštalovať.
 4. Ak ste inštalovali program, ktorého súčasťou bol aj nový ovládač, vykonajte nasledovné kroky:
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte reťazec appwiz.cpl do poľa Vyhľadať a potom v zozname Programy kliknite na položku appwiz.cpl.
  2. Kliknite na názov programu, ktorý ste inštalovali, a potom kliknite na položku Odinštalovať alebo zmeniť.
   Povolenie funkcie Kontrola používateľských kont Ak sa pred ďalším pokračovaním zobrazí výzva na zadanie povolenia, kliknite na položku Pokračovať.
  3. Keď sa zobrazí hlásenie "Chcete pokračovať", kliknite na tlačidlo Áno.
 5. Reštartovanie systému Windows Vista alebo Windows 7.
Vlastnosti

ID článku: 927525 – Posledná kontrola: 6. 10. 2009 – Revízia: 1

Pripomienky