Počítač môže reagovať veľmi pomaly, keď filtrovanie neoprávneného získavania údajov vyhodnocuje obsah webovej stránky v programe Internet Explorer 7

P R I Z N A K Y

Keď použijete program Windows Internet Explorer 7 na zobrazenie webovej stránky, počítač môže veľmi pomaly reagovať, kým filtrovanie neoprávneného získavania údajov vyhodnocuje obsah webovej stránky.

Poznámka. Filtrovanie neoprávneného získavania údajov je novou funkciou v programe Internet Explorer 7.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje v prípade splnenia niektorých z nasledujúcich podmienok:
  • Webová stránka obsahuje veľký počet rámov.
  • V krátkom čase prechádzate medzi mnohými rámami.
Program Internet Explorer 7 vyhodnocuje celú webovú stránku, keď prechádzate na niektorý rám. Z tohto dôvodu môže byť vyťaženie procesora veľmi vysoké.

R I E S E N I E

Informácie o aktualizácii zabezpečenia

Ak chcete odstrániť tento problém, nainštalujte najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu zabezpečenia pre program Internet Explorer 7. Ak chcete inštalovať najnovšie aktualizácie, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ďalšie technické informácie o najnovšej kumulatívnej aktualizácii zabezpečenia pre program Internet Explorer 7 nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Táto oprava bola po prvýkrát zahrnutá v aktualizácii zabezpečenia 928090 (MS07-016). Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
928090 MS07-016: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak chcete odstrániť tento problém, prevezmite si a nainštalujte nasledujúcu aktualizáciu.

informácie o aktualizácii 928089

V Preberacom centre spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory:

Aktualizácia pre systém Windows Vista, 32-bit. verzie

Prevziať Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Vista, 64-bit. verzie

Prevziať Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows XP s balíkom Service Pack 2, 32-bit. verzie

Prevziať Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows XP Professional, 64-bit. verzie

Prevziať Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1, 32-bit. verzie

Prevziať Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1, 64-bit./x64 verzie

Prevziať Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1, 64-bit. verzie založené na procesore Itanium

Prevziať Prevziať balík 928089.

Dátum vydania: 12. december 2006

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Predpoklady

Ak chcete inštalovať túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 alebo Windows Server 2003 Service Pack 1.

Požiadavka na reštartovanie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa môže požadovať reštart počítača.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.

Poznámka. Aktualizácie určené pre program Internet Explorer sú kumulatívne. Preto aj budúce aktualizácie zabezpečenia pre program Windows Internet Explorer 7 budú obsahovať zmeny, ktoré vykonáva táto aktualizácia.

R I EŠ E N I E

Ak chcete tento problém obísť, vykonajte nasledovné kroky:
  1. Spustite program Internet Explorer 7.
  2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
  3. Kliknite na kartu Spresnenie a potom v zozname Nastavenie kliknite na položku Vypnúť filtrovanie neoprávneného získavania údajov.
  4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Reštartujte program Internet Explorer 7.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
Vlastnosti

ID článku: 928089 – Posledná kontrola: 17. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky