Odinštalovanie alebo odstránenie balíkov Microsoft Office 2007

S U H R N

Tento článok poskytuje postupy, pomocou ktorých môžete odinštalovať alebo odstrániť balíky Microsoft Office 2007.

Chcete odinštalovať inú verziu balíka Microsoft Office?

Ak si chcete prečítať informácie o odstránení alebo odinštalovaní inej verzie balíka Microsoft Office, kliknite na prepojenie, ktoré zodpovedá vašej verzii balíka Office:

Odinštalovanie alebo odstránenie balíkov Microsoft Office 2010
Odinštalovanie alebo odstránenie balíkov Microsoft Office 2003
Odinštalovanie alebo odstránenie balíka Microsoft Office for Mac 2011
Odinštalovanie alebo odstránenie balíka Microsoft Office for Mac 2008

R I E S E N I E

Postupy popísané v tomto článku vám odporúčame vykonať v poradí, v akom sú uvedené. Ak ste sa však už pokúsili odstrániť balík Office pomocou jedného z postupov a nepodarilo sa vám to, môžete rýchlo prejsť na iný postup pomocou nasledujúceho zoznamu:

Postup 1: Odinštalovanie balíkov Microsoft Office 2007 pomocou ovládacieho panela

Kliknutím sem zobrazíte informácie o odinštalovaní balíkov Microsoft Office pomocou ovládacieho panela.

O D K A Z Y

Ďalšie možnosti získania podpory:

Ak vám informácie uvedené v tomto článku databázy Knowledge Base nepomohli vyriešiť problém s odinštalovaním, vyberte jednu z nasledujúcich možností:
Vlastnosti

ID článku: 928218 – Posledná kontrola: 29. 1. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky