Pri pokuse o inštaláciu systému Windows Vista z disku CD alebo DVD počítač nemusí rozpoznať inštalačné médium

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o nainštalovanie systému Windows Vista z disku CD alebo DVD so systémom Windows Vista, môžu sa vyskytnúť niektoré z nasledujúcich chýb:
 • Počítaču sa nedarí rozpoznať vložený disk.
 • Keď zobrazíte obsah disku v programe Windows Prieskumník, disk je zdanlivo prázdny.
 • Disk je vložený v jednotke CD alebo DVD, keď spúšťate počítač. Nezobrazí sa však nasledujúce hlásenie s výzvou tak, ako sa očakáva:
  Stlačením ľubovoľného klávesu spustíte počítač z disku CD.

P R I C I N A

Tieto problémy sa môžu vyskytnúť v prípade, keď je splnená jedna alebo viacero nasledujúcich podmienok:
 • Vložíte disk DVD so systémom Windows Vista do jednotky CD.
 • Disk je chybný alebo poškodený.
 • Jednotka CD alebo DVD nie je v systéme BIOS konfigurovaná ako zavádzacie zariadenie.
 • Počítač rozpozná disk ako neplatné médium. Môže ísť napríklad o kópiu disku.
 • Vyskytla sa chyba, ktorú spôsobuje firmvér jednotky CD alebo DVD.
 • Vyskytla sa chyba s kompatibilitou média.

R I E S E N I E

Ak chcete tieto problémy vyriešiť, postupujte nasledovne:
 1. Uistite sa, že ste vložili disk so systémom Windows Vista do jednotky správneho typu. Disky CD sa dajú prečítať v jednotke CD aj jednotke DVD. Disky DVD sa však dajú prečítať len v jednotke DVD. Skontrolujte, či ste nevložili disk DVD do jednotky CD. Ak sa problém nevyriešil, prejdite na krok 2.
 2. Skontrolujte, či nie disk so systémom Windows Vista viditeľne fyzicky poškodený, napríklad škrabancami a podobne. Ak áno, zaobstarajte si náhradné médium v mieste jeho nákupu alebo kontaktovaním spoločnosti Microsoft. Ak sa problém nevyriešil, prejdite na krok 3.
 3. Uistite sa, že je jednotka CD alebo DVD v systéme BIOS konfigurovaná ako zavádzacie zariadenie. Ak chcete konfigurovať počítač tak, aby sa spustil z jednotky CD alebo DVD, prečítajte si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo sa obráťte na výrobcu počítača. Ak sa problém nevyriešil, prejdite na krok 4.
 4. Uistite sa, že je disk so systémom Windows Vista pravý. Pravé disky so systémom Windows Vista majú na povrchu vytlačený hologram s nápisom “pravé médium”. Zaobstarajte si pravý disk so systémom Windows Vista a skúste znovu spustiť inštaláciu. Ak máte disk, ktorý je pravý, prejdite na krok 5.

 5. Vložte do jednotky CD alebo DVD iný spúšťací disk a potom ho skúste použiť na spustenie počítača. Skúste napr. disk CD so systémom Microsoft Windows XP alebo disk, ktorý vám poskytol výrobca počítača pre prípad potreby reinštalácie operačného systému. Ak sa dá počítač spustiť z iného disku, disk so systémom Windows Vista môže byť poškodený. Ak sa nedá počítač spustiť ani z iného disku CD alebo DVD, prejdite na krok 6.
 6. Pravdepodobne je nutné vykonať aktualizáciu firmvéru jednotky CD alebo DVD, po ktorej sa môže podariť správne prečítať disk so systémom Windows Vista. Obráťte sa na výrobcu jednotky CD alebo DVD a požiadajte ho o aktualizácie pre daný konkrétny model. Ak sú aktualizácie k dispozícii, prevezmite si ich a inovujte nimi firmvér jednotky CD alebo DVD. Ak sa problém nevyriešil, prejdite na krok 7.
 7. Ak to nie je príliš komplikované, skúste nainštalovať systém Windows Vista z inej jednotky CD alebo DVD. Ak sa problém nevyriešil, prejdite na krok 8.
 8. V spustení disku so systémom Windows Vista môžu brániť aj ďalšie problémy s kompatibilitou médií. Ak sa dá obsah disku DVD alebo CD zobraziť v operačnom systéme, ktorý je už v počítači nainštalovaný, skopírujte tento obsah do iného priečinka na pevnom disku a skúste spustiť inštaláciu z pevného disku.

  Poznámka.Inštalácia z pevného disku je typom inštalácie softvéru, ktorá sa vykonáva zo súborov skopírovaným na pevný disk, a nie z iných inštalačných médií, napr. diskov CD alebo DVD. Ak chcete spustiť tento typ inštalácie systému Windows Vista, potrebujete na pevnom disku ďalšie 3 gigabajty (GB) voľného miesta.  Pri inštalácii systému Windows Vista zo súborov na pevnom disku postupujte nasledovne:
  1. Kliknite pravým tlačidlom na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Preskúmať.
  2. Vyhľadajte jednotku CD alebo DVD, v ktorej je vložený disk so systémom Windows Vista.
  3. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Vybrať všetko.
  4. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.
  5. Na pevnom disku otvorte priečinok, do ktorého ste skopírovali súbory z inštalačného disku.
  6. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a kliknite na položku Priečinok.
  7. Zadajte príkaz Windows Vista Flat a stlačte kláves ENTER.
  8. Dvakrát kliknite na položku Windows Vista Flat a v ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť.
  9. Po skopírovaní súborov z disku so systémom Windows Vista do priečinka Windows Vista Flat, dvakrát kliknite na položku Setup.exe.
  10. Postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou systému Windows a dokončite inštaláciu.
Informácie o možnostiach kontaktovania výrobcu počítača získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo článku:
65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
Vlastnosti

ID článku: 928633 – Posledná kontrola: 19. 3. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky