Program Outlook 2007 nie je možné použiť na odoslanie alebo uloženie e-mailovej správy vytvorenej v programe OneNote 2007

P R I Z N A K Y

Keď sa v programe Microsoft Office Outlook 2007 pokúsite odoslať alebo uložiť e-mailovú správu vytvorenú v programe Microsoft Office OneNote 2007, môžu sa prejaviť nasledujúce príznaky:
  • Keď kliknete na tlačidlo Odoslať, aby ste odoslali e-mailovú správu, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
    Položku nie je možné odoslať.
  • Keď kliknete na tlačidlo Uložiť, aby ste e-mailovú správu uložili, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
    Rozhranie odosielania a prijímania správ vrátilo neznámu chybu. Ak problém pretrváva, reštartujte program Outlook.
  • Program Outlook 2007 zlyhá a zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
    Nie je možné zobraziť priečinok. Ukončený program Microsoft Office OneNote nesprávne zatvoril súbor s údajmi programu Outlook „cesta k súboru ost“. Program Microsoft Office Outlook sa musí reštartovať. Ak sa toto chybové hlásenie zobrazí znova, obráťte sa na technickú podporu pre program Microsoft Office OneNote.
Táto chyba sa vyskytuje, keď vytvoríte súbor, odošlete ho pomocou príkazu Príjemca pošty a potom ukončíte program OneNote 2007.

R I EŠ E N I E

Ak chcete tento problém obísť, pri odosielaní alebo ukladaní e-mailovej správy v programe Outlook 2007 ponechajte program OneNote 2007 otvorený.
Vlastnosti

ID článku: 928767 – Posledná kontrola: 12. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky