Riešenie problémov súvisiacich s nezistením nového hardvéru LifeCam

P R I Z N A K Y

Keď nainštalujete softvér Microsoft LifeCam a potom pripojíte hardvér LifeCam, hardvér sa nezistí. Navyše sa v Správcovi zariadení namiesto vlastností položky LifeCam zobrazí niektorý z týchto kódov chýb (alebo podobný):
 • 1
 • 10
 • 19
 • 28
 • 39

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:
 • V počítači bola v minulosti nainštalovaná webová kamera Logitech.
 • Ovládače zariadenia LifeCam nie sú nainštalované správne.

R I E S E N I E

Ak chcete odstrániť tento problém, použite jeden z nasledovných postupov.

Postup 1: Aktualizácia ovládačov zariadenia LifeCam v Správcovi zariadení

 1. Otvorte okno Správca zariadení.
  • V systéme Windows Vista alebo Windows 7 kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte príkaz devmgmt.msc do poľa Hľadať a stlačte kláves ENTER.

   Povolenie riadenia kont používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
  • V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz devmgmt.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Rozbaľte nasledovné položky:
  • Ovládacie prvky zvuku, videa a hier
  • Zariadenia na spracovanie obrazu
 3. Vedľa zariadenia hľadajte ikonu čierneho výkričníka v žltom poli. Výkričník znamená, že pri zariadení sa vyskytol problém. Kliknite na zariadenie pravým tlačidlom myši a potom vyberte možnosť, ktorá zodpovedá vašej verzii systému Windows:
  • V systéme Windows Vista postupujte nasledovne:
   1. Kliknite na položku Aktualizovať softvér ovládača.
   2. Kliknite na položku Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači.
   3. Kliknite na príkaz Prehľadávať.
   4. V dialógovom okne Vyhľadať priečinok prejdite do priečinka
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    a kliknite na tlačidlo OK. Ak ovládač v systéme nie je možné nájsť, prezrite tieto priečinky:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
  • V systéme Windows XP použite nasledovný postup:
   1. Kliknite na položku Aktualizovať ovládač.
   2. Kliknite na položku Inštalovať zo zoznamu alebo z konkrétneho umiestnenia (Rozšírené) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
   3. Začiarknite políčko Vyhľadávanie vrátane tohto umiestnenia a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať.
   4. V dialógovom okne Vyhľadať priečinok prejdite do priečinka
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    a kliknite na tlačidlo OK. Ak ovládač v systéme nie je možné nájsť, prezrite tieto priečinky:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Postup 2: Prevzatie a inštalácia najnovšej verzie softvéru

Ak chcete prevziať najnovšiu verziu softvéru LifeCam, postupujte nasledovne:
 1. Prejdite na webovú lokalitu hardvéru spoločnosti Microsoft:
 2. Kliknite na položku Softvér pre webové kamery a náhlavné súpravy spoločnosti Microsoft (Software for Microsoft webcam and headset products).
 3. V poli Vyberte typ produktu (Select type of product) vyberte položku Webové kamery (Webcams).
 4. V poli Vyberte produkt (Select your product) vyberte svoje zariadenie LifeCam.
 5. V poli Vyberte operačný systém (Select your operating system) vyberte verziu systému Windows, ktorú používate.
 6. V poli Vyberte jazyk operačného systému (Select your operating system language) vyberte jazyk systému Windows, ktorý používate.
 7. Kliknite na položku Prejsť (Go).
 8. Kliknutím na prepojenie prevezmite najnovšiu verziu softvéru LifeCam.

Postup 3: Úprava nastavení databázy Registry, ak bola v počítači v minulosti nainštalovaná webová kamera Logitech

Dôležité upozornenie Ak ste v počítači v minulosti nikdy nemali nainštalovanú webovú kameru Logitech, tento postup nepoužívajte.

Dôležité upozornenie Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o zmenách databázy Registry. Ak databázu Registry zmeníte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred zmenou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Otvorte modul Services konzoly Microsoft Management Console (MMC).
  • V systéme Windows Vista alebo Windows 7 kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte príkaz services.msc do poľa Hľadať a stlačte kláves ENTER.

   Povolenie riadenia kont používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
  • V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz services.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Dvakrát kliknite na položku Sledovanie procesov Logitech (Logitech Process Monitor).
 3. V časti Typ spustenia vyberte možnosť Vypnuté.
 4. V časti Stav služby kliknite na príkaz Zastaviť a potom na tlačidlo OK.
 5. Zatvorte konzolu Services.
 6. Spustite Editor databázy Registry.
  • V systéme Windows Vista kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte reťazec regedit do poľa Hľadať a stlačte kláves ENTER.

   Povolenie riadenia kont používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
  • V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec regedit do poľa Otvoriť a kliknite na tlačidlo OK.
  Poznámka Pravdepodobne sa vám nepodarí vyhľadať všetky podkľúče alebo položky uvedené v krokoch 7 až 12. Mali by ste však nájsť aspoň jeden (jednu).
 7. V Editore databázy Registry vyhľadajte nasledovný podkľúč a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Ak pravá časť obsahuje položku Lower filters: lvmvdrv, kliknite na túto položku pravým tlačidlom myši a potom kliknite na príkaz Odstrániť.
 8. V Editore databázy Registry vyhľadajte a odstráňte nasledovný podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\SERVICES\LVMVDRV
 9. Vyhľadajte nasledovný podkľúč a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSYTEM\CONTROLSET003\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Ak pravá časť obsahuje položku Lower filters: lvmvdrv, kliknite na túto položku pravým tlačidlom myši a potom kliknite na príkaz Odstrániť.
 10. Vyhľadajte a odstráňte nasledovný podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET003\SERVICES\LVMVDRV
 11. Vyhľadajte nasledovný podkľúč a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Ak pravá časť obsahuje položku Lower filters: lvmvdrv, kliknite na túto položku pravým tlačidlom myši a potom kliknite na príkaz Odstrániť.
 12. Vyhľadajte a odstráňte nasledovný podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\LVMVDRV
 13. Kliknutím na položku Skončiť v ponuke Súbor ukončite Editor databázy Registry.
 14. Otvorte okno Správca zariadení.
  • V systéme Windows Vista kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte príkaz devmgmt.msc do poľa Hľadať a stlačte kláves ENTER.

   Povolenie riadenia kont používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
  • V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz devmgmt.msc do poľa Otvoriť a kliknite na tlačidlo OK.
 15. V Správcovi zariadení rozbaľte položku Zariadenia na spracovanie obrazu, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Microsoft LifeCam a potom kliknite na možnosť Odinštalovať.
 16. V ponuke Akcia kliknite na položku Zistiť zmeny hardvéru. Po zobrazení výzvy na aktualizáciu ovládačov kliknite na tlačidlo Áno.

Postup 4: Prevzatie a inštalácia najnovšej verzie balíka Windows Service Pack


 1. Skontrolujte, aká verzia balíka Windows Service Pack je v počítači nainštalovaná. Kliknite na položku Štart alebo na tlačidlo Štart systému Windows, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač alebo Počítač a vyberte možnosť Vlastnosti.
 2. Na karte Všeobecné prejdite na časť Systém, kde je zobrazené číslo verzie balíka Service Pack.
 3. Prevezmite najnovšiu verziu balíka Windows Service Pack. Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Kliknite na verziu systému Windows, ktorú používate. Budete presmerovaní na článok databázy Microsoft Knowledge Base o najnovších verziách balíkov Windows Service Pack. V časti Získanie najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft tohto článku sa nachádza prepojenie na prevzatie aktualizácie.Ak problém pretrváva, použite postup 5.

Postup 5: Vyskúšanie zariadenia s iným počítačom

Ak problém pretrváva, vyskúšajte zariadenie s iným počítačom a v inom prostredí. Ak problém pretrváva, môže byť chyba v samotnom zariadení. V časti Ďalšie informácie sa nachádzajú podrobné informácie o postupe, ako kontaktovať oddelenie náhradných dielov spoločnosti Microsoft a získať náhradné zariadenie.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Postup pri kontaktovaní oddelenia náhradných dielov spoločnosti Microsoft

Pre USA a Kanadu platia nasledovné kontaktné informácie tímu oddelenia náhradných dielov spoločnosti Microsoft:
 • USA: (800) 360-7561, pondelok až piatok, 5:00 až 19:00 tichomorského času.
 • Kanada: (800) 933-4750, pondelok až piatok, 5:00 až 19:00 tichomorského času.
 • Zákazníci so zariadením TTY: Kontaktujte spoločnosť Microsoft na čísle (800) 718-1599, pondelok až piatok, 5:00 až 19:00 tichomorského času.

  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  326246 Postup pri výmene softvéru alebo hardvéru od spoločnosti Microsoft, pri objednávaní balíkov Service Pack a inovácií produktov a pri výmene príručiek k produktom

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

310123 Vysvetlenie kódov chýb generovaných Správcom zariadení v systéme Windows XP Professional

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 929087 – Posledná kontrola: 29. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky