Zobrazovač PowerPoint Viewer 2007 sa nedá spustiť

P R I Z N A K Y

Keď sa pokúsite spustiť zobrazovač PowerPoint Viewer 2007 balíka Microsoft Office, nespustí sa.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje, ak je v počítači s anglickou verziou systému Microsoft Windows nainštalovaná iná než anglická verzia balíka Microsoft Office alebo zobrazovača PowerPoint Viewer.

R I E S E N I E

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu služby Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite na časť Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Search (Hľadať).
 2. Kliknite na položku All files and folders (Všetky súbory a priečinky).
 3. Do poľa All or part of the file name (Časť alebo celý názov súboru) zadajte reťazec ppvwintl.dll a potom kliknite na tlačidlo Search (Hľadať).
 4. V zozname výsledkov vyhľadávania kliknite pravým tlačidlom myši na položku Ppvwintl.dll a potom kliknite na položku Copy (Kopírovať).
 5. Otvorte nasledujúci priečinok:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 6. Ak tento priečinok obsahuje priečinok s názvom 1033, prejdite na krok 7.

  Ak tento priečinok neobsahuje priečinok s názvom 1033, vytvorte ho. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku New (Nové) a potom kliknite na položku Folder (Priečinok).
  2. Zadajte reťazec 1033 a stlačte kláves ENTER.
 7. Otvorte priečinok 1033 a kliknite na položku Paste (Prilepiť) v ponuke Edit (Úpravy).

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.
Vlastnosti

ID článku: 929353 – Posledná kontrola: 30. 9. 2011 – Revízia: 1

Microsoft Office PowerPoint 2007, Windows Embedded POSReady 2009

Pripomienky