Pri používaní optických médií v systéme Windows Vista sa vyskytujú rôzne chyby

P R I Z N A K Y

Pri používaní optických médií v systéme Windows Vista sa môžu vyskytnúť rôzne chyby.

P R I C I N A

Chyba sa môže vyskytnúť, ak nastali problémy s optickým médiom, optickou jednotkou alebo so súborom zapísaným na optickom médiu.

Problémy s optickým médiom

Môže ísť o problémy s kvalitou média a neohlásené problémy so zapisovaním na médium.

Problémy s kvalitou média

Môže ísť o nasledujúce problémy:
 • Kvalita média je nízka.

  Odporúča sa používať vysokokvalitné optické médiá.
 • Prepisovateľné médium sa už príliš dlho používa na časté zapisovanie údajov.

  Na prepisovateľné optické disky možno údaje zapisovať opakovane len obmedzene.
 • Médium je staré.

  Kvalita optického média sa časom znižuje. Kvalita média sa môže znižovať rýchlejšie, ak je vystavené priamemu slnečnému svitu alebo ak je médium uskladnené vo vlhkom prostredí.

Neohlásené problémy so zapisovaním

Medzi neohlásené problémy patria:
 • Operácia zapisovania je úspešná len v zriedkavých prípadoch. V takomto prípade môžete pozorovať správanie podobné nasledujúcemu:

  Operácia zapisovania na médium je úspešná a úspešná je aj operácia overenia. Toto indikuje, že jednotka, ktorá vykonala operáciu zapisovania, dokáže médium úspešne prečítať. Keď však vložíte médium do inej jednotky určenej len na čítanie, na médiu sa zistia chyby.

  Táto chyba sa vyskytuje, pretože zapisovacie jednotky DVD a CD majú vyššiu toleranciu chýb počas procesu zapisovania než počas procesu čítania. Čítacia jednotka môže mať tiež šošovky vyššej kvality na zameriavanie lasera.

  Poznámka. Tieto problémy sa môžu vyskytovať častejšie, keď sa zapísané médium používa v prenosnom počítači. Optická jednotka v prenosnom počítači je limitovaná dostupným priestorom v prenosnom počítači. Z tohto dôvodu môže mať optická jednotka v prenosnom počítači väčšie ťažkosti pri čítaní údajov, ktoré sú zapísané na hranici tolerancie.
 • Rýchlosť zápisu je príliš vysoká. Toto je zvyčajný problém. Na lepšie porozumenie problému si prečítajte o možných chybách, ktoré sa môžu pri vysokej rýchlosti zápisu vyskytnúť:
  • Chyby zamerania

   Zapisovateľné médiá sa vyrábajú vo veľkom. Preto môže byť v rozložení váhy média okolo stredového otvoru mierna odchýlka. Keď sa disk otáča, táto odchýlka môže spôsobiť, že sa disk mierne pohupuje nahor a nadol.

   Taktiež stredový otvor môže byť mierne vychýlený mimo stred. V takomto prípade sa môže záber oblasti, na ktorú sa zapisuje, mierne vychylovať.

   Oba tieto problémy sú známe. Optické zariadenia sú konštruované tak, aby si poradili s takýmto správaním. Popísané správanie sa výraznejšie prejavuje pri vysokých rýchlostiach.
  • Chyby zahrievania

   Pri zapisovaní na prepisovateľné médium musí laser trochu zohriať substrát. Zohrievanie je nutné, pretože médium mení množstvo odrazeného svetla podľa toho, ako médium chladne. Takto sa má zaistiť prechod medzi reflexnými a menej reflexnými časťami média.

   Keď zapisujete na prepisovateľný disk pri vysokej rýchlosti, tolerancia chýb zamerania zníži. Preto nemusí laser zohriať substrát tak presne, akoby to bolo možné pri pomalšom otáčaní disku.
 • Vyskytne sa problém podtečenia medzipamäte. Tento problém sa nevyskytuje tak často, pretože novšie optické zapisovače obsahujú ochranu proti podtečeniu medzipamäte.

  Táto ochrana je zvyčajne na základe predvoleného nastavenia zapnutá. Ak však dôjde k podtečeniu medzipamäte, v zapísanej stope sa vyskytne malý vynechaný bod. Niektoré jednotky môžu mať z tohto dôvodu problém s čítaním ďalšieho sektora.

Problémy s optickou jednotkou

Môže ísť o zlyhanie zamerania, nevhodné pripojenia ATAPI a neaktuálny firmvér.

Zlyhanie optického zamerania

Zameriavacia súčasť jednotky je zvyčajne plastovým stabilizátorom. Postupom času môže táto súčasť zlyhať. V dôsledku tohto zlyhania sa môžu počas zapisovania a čítania začať prejavovať problémy so zameraním stopy. Pri používaní jednotky sa môžu náhodne vyskytovať zlyhania čítania. Toto zlyhanie môže nastať aj pri použití média, ktoré sa dá v iných jednotkách prečítať.

Poznámka. Zameriavacia súčasť sa môže rýchlejšie opotrebovať v prostredí, kde sa často používa.

Nevhodné pripojenia ATAPI

Ak sa na pripojenie optickej jednotky ATAPI nepoužil vhodný kábel alebo nastavenie prepojok. Prečítajte si nasledujúce informácie:
 • Väčšina zariadení ATAPI môže používať režim DMA, ktorý požaduje 80-kolíkový kábel na maximalizáciu integrity signálu. Odporúčame používať 80-kolíkové káble na pripojenie všetkých zariadení ATAPI.
 • Ak nie je kábel poriadne zapojený, niektoré prenášané údaje sa môžu stratiť. Odporúčame odpojiť a znovu zapojiť všetky káble pripojené k zariadeniam. Je tiež vhodné overiť, či nie sú ohnuté niektoré kolíky na zariadení alebo na radiči, ku ktorému je kábel pripojený.
 • Optické jednotky by mali byť explicitne nastavené prepojkami ako "Master" alebo "Device 0", ak sú jedinými zariadeniami, ktoré sú pripojené ku káblu.

  Ak sú ku káblu pripojené dve jednotky, jednu jednotku by ste mali konfigurovať ako jednotku "Master" alebo "Device 0" a druhú jednotku ako "Subordinate" alebo "Device 1". Odporúča sa nepoužiť nastavenie "Cable Select" pri použití prepojky.

Neaktuálny firmvér

Optické jednotky obsahujú firmvér. Odporúčame overiť, či neexistuje aktualizácia firmvéru jednotky. Ako postupovať sa dočítate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Problémy so súborom

Chyby sa môžu vyskytnúť aj v prípade poškodenia súboru zapísaného na optické médium. Na otestovanie súboru .iso môžete použiť virtualizačný program, ako je napr. Microsoft Virtual PC 2004, v ktorom môžete pripojiť súbor ako virtuálnu jednotku.

R I E S E N I E

Pri odstraňovaní tohto problému sa pridŕžajte nasledujúcich odporúčaní:
 • Používajte značkové médiá, ktorých používanie certifikoval výrobca jednotky.
 • Používajte zapisovacie médiá, napr. DVD -R alebo DVD +R.
 • Médiá skladujte na chladnom a tmavom mieste.
 • Zapisujte na optické médiá pri najnižšej dostupnej rýchlosti.
 • Skontrolujte, či je zapnutá funkcia ochrany pred podtečením medzipamäte.
 • Skontrolujte súbory denníka vygenerované programom na napaľovanie diskov CD alebo DVD, či neobsahujú ľubovoľné chybové hlásenia.
 • Uistite sa, že sú prepojky na všetkých jednotkách správne nastavené.
 • Ak používate jednotky ATAPI, skontrolujte, či používate 80-kolíkový kábel Ultra DMA 100/133.
 • Skontrolujte, či má jednotka nainštalovaný najnovší firmvér.
 • Znovu zapojte všetky káble pripojené k jednotkám.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite asociácie Optical Storage Technology Association:Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
Vlastnosti

ID článku: 929460 – Posledná kontrola: 19. 3. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky