Jednotka CD alebo jednotka DVD v počítači nepracuje po inovácii na systém Windows Vista tak, ako sa očakáva

Podpora pre systém Windows Vista bez nainštalovaných balíkov Service Pack sa skončila 13. apríla 2010. Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, používajte systém Windows Vista s balíkom Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie sa nachádzajú na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

Automatická diagnostika a oprava problému

Pomocou Poradcu pri riešení problémov Jednotka CD alebo jednotka DVD nemôže čítať alebo zapisovať médiá sa môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.Pomocou tohto Poradcu pri riešení problémov sa opravuje mnoho rozličných problémov.

Ďalšie informácie

Pomocou Poradcu pri riešení problémov Jednotka CD alebo jednotka DVD nemôže čítať alebo zapisovať médiá sa môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku. Pomocou tohto Poradcu pri riešení problémov sa opravuje mnoho rozličných problémov.

Ďalšie informácie


Ľutujeme, ale stredisko Služby automatizovaného riešenia problémov spoločnosti Microsoft v súčasnosti nepodporuje váš operačný systém.


Poznámka Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

P R I Z N A K Y

Keď reštartujete počítač, jednotka CD alebo jednotka DVD už nepracuje tak, ako sa očakáva. Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
 • Inovujete počítač na systém Windows Vista.
 • Inštalujete systém Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
 • Inštalujete alebo odinštalúvate aplikácie, ktoré majú ovládač filtra CD/DVD.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť z nasledujúcich príčin:
 • Ovládače filtrov v ukladacom zásobníku jednotky CD alebo jednotky DVD nemigrovali úspešne na systém Windows Vista.
 • Odinštalovali ste softvér pre jednotku CD, ktorý sa nepodarilo správne odstrániť z databázy Registry.
 • Nainštalovali ste softvér, ktorý pridáva do ukladacieho zásobníka jednotky CD a jednotky DVD ovládače filtrov, ktoré sa navzájom rušia s existujúcim filtrami.

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovenie databázy Registry v systéme Windows


Ak chcete odstrániť tento problém, odstráňte ovládače filtrov, ktorých sa to týka. Ak tak chcete urobiť, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte reťazec regedit do poľa Vyhľadať a potom v zozname Programy kliknite na položku regedit.

  Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie alebo potvrdenie hesla správcu, zadajte svoje heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 2. Vyhľadajte a potom kliknite na nasledovný podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Upozornenie. V databáze sa môže nachádzať viacero inštancií podkľúča uvedeného v kroku 2. Pred úpravou hodnôt UpperFilters a LowerFilters musíte mať istotu, že upravujete správny podkľúč databázy Registry. Ak sa chcete uistiť, že upravujete správny podkľúč databázy Registry, skontrolujte, či údajová hodnota Default je DVD/CD-ROM a údajová hodnota Class je CDROM.
 3. Ak je v pravej časti okna hodnota UpperFilters, kliknite na ňu pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Odstrániť.
 4. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie položky UpperFilters databázy Registry.
 5. Ak je v pravej časti okna hodnota LowerFilters, kliknite na ňu pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Odstrániť.
 6. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie položky LowerFilters databázy Registry.
 7. Zavrite Editor databázy Registry a potom reštartujte počítač.
Poznámka Odstránenie položiek UpperFilters a LowerFilters databázy Registry môže viesť k strate funkčnosti niektorých programov, ako sú napríklad programy na nahrávanie diskov CD. Ak je to tak, je nutné znova nainštalovať všetky programy, ktorých sa to týka. Ak problém pretrváva, obráťte sa na dodávateľa programu, aby ste zistili, či je k dispozícii aktualizácia pre daný program.

Ďalšie informácie o výrobcovi hardvéru nájdete na webovej lokalite:

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete získať ďalšie informácie o ovládačoch filtrov, ktoré je možné zaviesť do systému Windows Vista, spustite program DevCon. Ak tak chcete urobiť, postupujte nasledovne:
 1. Získajte a extrahujte program DevCon. V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
  Prevziať Prevezmite balík DevCon.Dátum vydania: 29. 1. 2003
  Ďalšie informácie o získaní a používaní tohto programu nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  311272 Pomôcka príkazového riadka DevCon ako alternatíva Správcu zariadení

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte reťazec cmd do poľa Hľadať, v zozname Programy kliknite pravým tlačidlom na položku cmd a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

  Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie alebo potvrdenie hesla správcu, zadajte svoje heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. V príkazovom riadku zmeňte adresár na adresár, do ktorého ste extrahovali súbory pomôcky DevCon.
 4. Zadajte text devcon stack gencdrom a potom stlačte kláves ENTER.
Zobrazia sa informácie podobné nasledovným informáciám:
IDE\CDROM<názov>_____CDRW121032______1.08\5&60546BC&0&0.0.0 Name: <názov>   CDRW121032 Setup Class: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} CDROM Upper filters: <názov ovládača> Controlling service: cdrom Lower filters: <názov ovládača> 1 matching device(s) found. 

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o podobnom probléme, ktorý sa môže vyskytnúť v počítači so systémom Microsoft Windows XP, získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

314060 K jednotke CD alebo DVD už nemáte prístup alebo po odstránení programu na nahrávanie diskov CD alebo programu na nahrávanie diskov DVD v systéme Windows XP sa zobrazí chybové hlásenie: Kód chyby 31

Vlastnosti

ID článku: 929461 – Posledná kontrola: 26. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky