Možnosť dlhodobého spánku nie je dostupná v systéme Windows Vista

P R I Z N A K Y

V systéme Windows Vista môžete pozorovať niektoré z nasledujúcich príznakov:
 • Možnosť Dlhodobý spánok nie je zobrazená v ponuke Štart, v ponuke s možnosťami napájania.
 • Možnosť Dlhodobý spánok nie je zobrazená v dialógovom okne Vypnutie systému Windows.

  Poznámka. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vypnutie systému Windows, stlačte kombináciu klávesov ALT+F4.
 • Možnosť Dlhodobý spánok nie je zobrazená v ponuke tlačidla napájania, ktorá sa zobrazuje na zabezpečenej pracovnej ploche.

  Poznámka. Prístup k ponuke tlačidla napájania zabezpečenej pracovnej plochy je možný po odhlásení zo systému Windows Vista.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
 • Pomôcka Čistenie disku sa použila na odstránenie súčasti Vymazanie súborov dlhodobého spánku.
 • Počítač nepodporuje funkciu dlhodobého spánku.
 • Funkcia dlhodobého spánku je vypnutá.
 • Ja zapnutá funkcia hybridného režimu spánku.

  Funkcia hybridného režimu spánku prepne počítač do režimu spánku a generuje hibernačný súbor, keď používateľ vyberie možnosť Uspať v ľubovoľnej ponuke možností napájania. Preto sa možnosť Dlhodobý spánok nezobrazuje ako dostupná možnosť napájania, keď je hybridný režim spánku zapnutý.

R I E S E N I E

Ak chcete tento problém odstrániť, použite nástroj príkazového riadka PowerCfg na zapnutie funkcie dlhodobého spánku. Postupujte pri tom nasledovne:

Poznámka. Ak počítač nepodporuje funkciu dlhodobého spánku, táto funkcia sa nedá zapnúť. Postup použitia nástroja PowerCfg na zistenie, či počítač podporuje funkciu dlhodobého spánku, nájdete v časti Ďalšie informácie.
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart , zadajte reťazec command do poľa Vyhľadať, v zozname Programy kliknite pravým tlačidlom na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

  Povolenia riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 2. Do príkazového riadka zadajte powercfg /hibernate on.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Nástroj PowerCfg môžete tiež použiť na overenie, či počítač podporuje funkciu dlhodobého spánku. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart , zadajte reťazec command do poľa Vyhľadať, v zozname Programy kliknite pravým tlačidlom na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

  Povolenia riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 2. Do príkazového riadka zadajte powercfg /a.
Nástroj PowerCfg generuje výstup podobný nasledujúcemu:
The following sleep states are available on this system: Standby ( S1 S3 ) Hibernate Hybrid Sleep The following sleep states are not available on this system: Standby (S2) The system firmware does not support this standby state. 
Stavy režimu spánku, ktoré sú uvedené ako dostupné, resp. nedostupné, sa menia v závislosti od hardvéru počítača.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

928897 Funkcia hybridného režimu spánku a funkcia dlhodobého spánku v systéme Windows Vista sa môžu stať nedostupnými po použití nástroja Čistenie disku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 929658 – Posledná kontrola: 25. 9. 2011 – Revízia: 1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

Pripomienky