Informácie o technológii Volume Activation pre systémy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 a Windows 7

ÚVOD

Tento článok obsahuje informácie o technológii hromadnej aktivácie Volume Activation pre systémy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 a Windows 7. Nájdete v ňom aj prepojenia na dokumentáciu k multilicenciám a k technológii Volume Activation 2.0.

Kód služby KMS (Key Management Service)

Kód služby KMS (Key Management Service) je možné použiť na zapnutie služby KMS v počítači, ktorý ovláda pracovník IT oddelenia vašej organizácie. Službu KMS môžete mať v organizácii v internom hostiteľskom systéme, v ktorom bude k dispozícii na automatickú aktiváciu počítačov s operačnými systémami Windows. Ak chcete používať službu KMS, musíte mať vzájomne prepojených aspoň 25 počítačov. Počítače, na aktiváciu ktorých sa použila na služba KMS, je nutné opakovane aktivovať pripojením k sieti organizácie minimálne každých 180 dní. V súčasnosti sa služba KMS spúšťa v lokálnom počítači, v ktorom sa používa systém Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 alebo Windows Server 2008. Kód služby KMS je možné použiť na nainštalovanie šiestich hostiteľských systémov služby KMS. V strediskách podpory pre hromadnú aktiváciu však môžete požiadať o viac hostiteľských systémov služby KMS.

Kód MAK (Multiple Activation Key)

Kód MAK (Multiple Activation Key) dokáže aktivovať jeden samostatný počítač alebo skupinu počítačov tak, že sa pripojí priamo k serverom spoločnosti Microsoft. Kód MAK je možné použiť na inštaláciu systému Windows v situácii, keď nie ste pripojení k podnikovej sieti. Kód MAK je možné použiť na aktiváciu ľubovoľného multilicenčného vydania systému Windows. Tiež platí, že po aktivácii systému Windows pomocou kódu MAK nie je nutné vykonávať opakovanú aktiváciu. K dispozícii máte tiež možnosť telefonicky požiadať o ďalšie kódy MAK. Na vybavenie takejto požiadavky sa vytvorí eskalačný proces. Dokončenie tohto procesu trvá sedem pracovných dní.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Spoločnosť Microsoft zahŕňa technológiu aktivácie produktov do niektorých produktov, ktoré sa predávajú cez sieť výrobcov OEM, maloobchodnú sieť a predajné kanály poskytujúce multilicencie. Od zákazníkov vlastniacich multilicencie operačný systém Windows požaduje, aby používali nový typ hromadnej aktivácie, ktorá sa nazýva Volume Activation.

Aktivácia Volume Activation predstavuje flexibilné riešenie, ktoré zákazníkom s multilicenciami umožňuje pohodlnejším a bezpečnejším spôsobom aktivovať počítač so systémom Windows. Technológia Volume Activation bola prvýkrát uvedená v systéme Windows Vista. V budúcnosti ju budú používať všetky produkty spoločnosti Microsoft. Všeobecné informácie o technológii Volume Activation nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Windows Vista a Windows Server 2008


Nasledujúce prepojenia odkazujú na ďalšie informácie o technológii Volume Activation 2.0 v systémoch Windows Vista a Windows Server 2008.
 • Volume Activation 2.0 pre systém Windows Vista a systém Windows Server 2008

  Toto je kolekcia technickej dokumentácie k technológii Windows Vista Volume Activation 2.0, ktorá obsahuje pokyny na naplánovanie, nasadenie a prevádzku tejto technológie. Súčasťou kolekcie sú referenčná príručka Volume Activation 2.0 Reference Guide, príručka Volume Activation in Server 2008 a ďalšie podporné materiály. Príručka Volume Activation 2.0 Operations Guide obsahuje informácie venované riešeniu bežných problémov s technológiou Volume Activation 2.0. Obsiahnuté sú napríklad informácie na riešenie problémov súvisiacich s aktiváciou pomocou kódu MAK (Multiple Activation Key), s aktiváciou pomocou kódu služby KMS (Key Management Service), ako aj problémov s vypnutím režimu s obmedzenou funkčnosťou a problémov, ktoré vyplývajú z používania nepravých produktov. Ak si chcete prečítať túto dokumentáciu, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 • Príručka Volume Activation 2.0 Frequently Asked Questions

  V tejto príručke nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa technológie Volume Activation 2.0. Ak si chcete prečítať tieto najčastejšie otázky, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 • Dokumentácia k technológii Volume Activation

  Tieto dokumenty obsahujú pokyny na plánovanie, nasadenie a prevádzku, ktoré definujú postup pri aktivácii multilicenčných vydaní systému Windows Vista a systému Windows Server 2008. Ak si ich chcete zobraziť alebo prevziať, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 • Webové vysielanie na lokalite TechNet: Oboznámenie sa s procesom aktivácie a overenia v systémoch Windows Vista a Windows Server 2008

  Toto webové vysielanie poskytuje súhrn technických informácií o hromadnej aktivácii a overovaní v systémoch Windows Vista a Windows Server 2008. Ak si chcete pozrieť toto webové vysielanie, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 • Dokumentácia Microsoft Solution Accelerator for Business Desktop Deployment (BDD)

  V tejto dokumentácii sú obsiahnuté vyčerpávajúce informácie a konkrétne pokyny pre tímy zodpovedajúce za dostupnosť a bezchybnú prevádzku infraštruktúry týkajúce sa nastavenia a správy technológií Volume Activation v systéme Windows Vista. Ak si chcete zobraziť alebo prevziať túto dokumentáciu, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Nasledujúce prepojenia odkazujú na ďalšie informácie o technológii Volume Activation 2.0 v systéme Windows 7 a v systéme Windows Server 2008 R2.
 • Zdroje informácií o technológii Volume Activation pre systém Windows 7 a systém Windows Server 2008 R2
  V týchto zdrojoch nájdete informácie o aktivácii systému Windows a o efektívnej správe procesu aktivácie v podnikovom prostredí. Nájdete v nich údajový hárok s informáciami o vylepšeniach hromadnej aktivácie v systéme Windows 7, návod na naplánovanie hromadnej aktivácie a ďalšie podporné materiály. Tieto informácie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/dd996588.aspx
 • Referenčná príručka Windows 7 and Windows Server 2008 R2 Volume Activation Technical Reference Guide
  Táto referenčná príručka je určená pre osoby implementujúce informačné technológie (IT) v organizáciách, v ktorých sa plánuje nasadenie operačných systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 vo verzii, ktorá umožňuje vykonať hromadnú aktiváciu. Táto príručka dopĺňa príručky Volume Activation Planning Guide, Volume Activation Deployment Guide a Volume Activation Operations Guide. Ak si chcete zobraziť túto dokumentáciu, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/ee355153.aspx
 • Video - Základy hromadnej aktivácie
  Táto ukážka prináša podrobný pohľad na proces hromadnej aktivácie pri nasadzovaní systému Windows 7 a systému Windows Server 2008. Ak si chcete pozrieť toto video, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: http://technet.microsoft.com/sk-sk/dd936198.aspx
Vlastnosti

ID článku: 929712 – Posledná kontrola: 6. 5. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky