Po inovácii na program Internet Explorer 7 nefungujú hypertextové prepojenia v programe Outlook Express

P R I Z N A K Y

Keď po inovácii prehľadávača na program Windows Internet Explorer 7 kliknete na hypertextové prepojenie, ktoré je v e-mailovej správe z programu Microsoft Outlook Express, môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy:
 • Hypertextové prepojenia nefungujú správne.
 • Program Internet Explorer 7 sa nespustí alebo neotvorí.

R I E S E N I E

Ak chcete odstrániť tento problém, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
 3. V dialógovom okne Možnosti priečinka kliknite na kartu Typy súborov.
 4. V zozname Registrované typy súborov kliknite na položku (ŽIADNE) URL:HTTP (HyperText Transfer Protocol) a potom kliknite na položku Spresniť.
 5. V dialógovom okne Úprava typu súboru kliknite na položku Upraviť.

  Poznámka Skôr ako prejdete na ďalší krok, prezrite si pozorne aktuálne hodnoty pre polia, ktoré sú v tomto dialógovom okne. Hodnoty pre polia, ktoré ste zmenili, bude možno potrebné obnoviť, ak tento postup problém nevyrieši.
 6. Do poľa Akcia zadajte text open, ak ešte nie je zadaný.
 7. Do poľa Aplikácia vykonávajúca akciu zadajte reťazec "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome, ak ešte nie je zadaný.
 8. Ak políčko Používať DDE nie je začiarknuté, začiarknite ho.
 9. Do poľa Správa DDE zadajte hodnoty "%1",,-1,0,,,,, ak ešte nie sú zadané.
 10. Do poľa Aplikácia zadajte reťazec IExplore, ak ešte nie je zadaný.
 11. Uistite sa, že v poli Nie je spustená aplikácia DDE nie je žiadna hodnota. Ak v poli je hodnota, odstráňte ju.
 12. Do poľa Téma zadajte reťazec WWW_OpenURL , ak ešte nie je zadaný.
 13. Dvojitým kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Úprava typu súboru.
 14. V zozname Registrované typy súborov vyhľadajte a potom kliknite na položku (ŽIADNE) URL:HTTP (HyperText Transfer Protocol) s ochranou osobných údajov a potom kliknite na položku Spresniť.
 15. Kroky 5 až 14 zopakujte s použitím položky (ŽIADNE) URL:HTTP (HyperText Transfer Protocol) s ochranou osobných údajov zo zoznamu, namiesto položky (ŽIADNE) URL:HTTP (HyperText Transfer Protocol).
 16. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Folder Options.
 17. Hypertextové prepojenie otestujte z programu Outlook Express.
Ak problém pretrváva, pokračujte postupom 2.

Postup 2

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
 3. V dialógovom okne Možnosti priečinka kliknite na kartu Typy súborov.
 4. V zozname Registrované typy súborov vyhľadajte a potom kliknite na položku (ŽIADNE) URL:HTTP (HyperText Transfer Protocol) s ochranou osobných údajov a potom kliknite na položku Spresniť.
 5. V dialógovom okne Úprava typu súboru kliknite na položku Upraviť.
 6. Na konci hodnoty, ktorá je v poli Aplikácia vykonávajúca akciu, nahraďte položku -nohome hodnotou %1.

  Poznámka Ak vás program Internet Explorer 7 vyzve, aby ste si ho nastavili ako predvolený prehľadávač, kliknite na tlačidlo Nie. Ak kliknite na položku Áno, program Internet Explorer 7 môže položku zmeniť na -nohome. Potom sa tento problém môže znovu vyskytnúť.
 7. Dvojitým kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Úprava typu súboru.
 8. V zozname Registrované typy súborov vyhľadajte a potom kliknite na položku (ŽIADNE) URL:HTTP (HyperText Transfer Protocol) s ochranou osobných údajov a potom kliknite na položku Spresniť.
 9. Kroky 5 až 8 zopakujte s použitím položky (ŽIADNE) URL:HTTP (HyperText Transfer Protocol) s ochranou osobných údajov zo zoznamu, namiesto položky (ŽIADNE) URL:HTTP (HyperText Transfer Protocol).
 10. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Folder Options.
 11. Hypertextové prepojenie otestujte z programu Outlook Express.
Vlastnosti

ID článku: 929867 – Posledná kontrola: 11. 10. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky