Keď sa v programe Windows Fotogaléria zobrazia obrázky TIFF, ktoré sa nezmestia na jednu stránku v systéme Windows Vista, počítač sa spomalí

Automatická diagnostika a oprava problémuPoznámka Ak chcete tento problém vyriešiť vlastnými silami, prejdite na časť Ja to vyriešim.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

P R I Z N A K Y

Ak použijete program Windows Fotogaléria na zobrazenie obrázkov TIFF, ktoré sa nezmestia na jednu stránku v systéme Windows Vista, výkon systému sa spomalí

Ak chcete určiť typ obrazového súboru, prejdite na časť Určenie typu obrazového súboru.

P R I C I N A

Po zobrazení prvého zo série obrázkov v programe Windows Fotogaléria sa okamžite načíta ďalší obrázok. Tento postup je známy aj ako predbežné uloženie do vyrovnávacej pamäte (precaching). Ak je ďalším obrázkom viacstránkový súbor TIFF, program Windows Fotogaléria spracuje celý súbor. V závislosti od veľkosti súboru TIFF môže toto spracovanie zabrať určitý čas a využiť príliš veľa systémových prostriedkov. Tým sa spomalí výkon systému a výrazne zvýši využitie pamäte počítača.

Určenie typu obrazového súboru

Typ obrazového súboru určíte jednou z nasledujúcich metód:
 1. Pravým tlačidlom kliknite na obrazový súbor a potom na položku Vlastnosti. Na karte Všeobecné vyhľadajte informácie o type súboru.
 2. Po tom, ako dvakrát kliknete na položku Možnosti priečinka v okne Ovládací panel, zrušte začiarknutie políčka Skryť prípony známych súborov na karte Zobraziť. Týmto zobrazíte typ súboru pre všetky súbory.

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Ak chcete problém vyriešiť, musíte z rušiť predbežné ukladanie do vyrovnávacej pamäte v programe Windows Fotogaléria. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 2. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Viewer
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 4. Zadajte príkaz CacheSize a stlačte kláves ENTER.
 5. Kliknite pravým tlačidlom na položku CacheSize, kliknite na položku Upraviť, zadajte hodnotu 0 do poľa Údaje hodnôt a kliknite na položku OK.
 6. Ukončite Editor databázy Registry.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

Ako vyrieši tento problém balík MATS

 1. Balík MATS skontroluje počítač a zistí, či platia nasledovné podmienky:
  • V počítači je spustený systém Windows Vista.
  • V podpriečinku %userprofile% sa nachádza viac ako 20 súborov TIFF.
  • Hodnota CacheSize v databáze Registry, ktorá sa nachádza v nasledujúcej ceste, sa nerovná 0 alebo neexistuje:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Viewer

 2. Balík MATS vypne predbežné ukladanie do vyrovnávacej pamäte v programe Windows Fotogaléria.

  Poznámka Počas tohto procesu sa zobrazí dialógové okno. V tomto dialógovom okne nájdete možnosti na automatickú opravu problémov (odporúča sa) alebo manuálny výber problémov, ktoré je potrebné vyriešiť.
 3. Balík MATS overí, či bolo predbežné ukladanie v programe Windows Fotogaléria úspešne vypnuté.

Ďalšie problémy, ktoré rieši balík MATS

2415237 V systéme Windows Vista sa nedajú zobrazovať obrázky v programe Windows Fotogaléria
2415238 V programe Windows Fotogaléria systému Windows Vista sa vyskytli problémy s farbami v zobrazení ukážky pred tlačou obrázka
938818 V programe Windows Fotogaléria systému Windows Vista sa nedajú zobraziť obrázky v prezentácii
2009298 Po inovácii systému Windows Vista na systém Windows 7 sa nepodarilo prevziať albumy vytvorené v programe Windows Live Fotogaléria
939395 V programe Windows Fotogaléria systému Windows Vista sa obrázok aj s pozadím zobrazí žltou farbou
930102 V programe Windows Fotogaléria systému Windows XP alebo Windows Vista sa vyskytli problémy s efektom prechodu aplikovaného na obrázok
Vlastnosti

ID článku: 930097 – Posledná kontrola: 29. 2. 2012 – Revízia: 1

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

Pripomienky