Zapnutie knižnice diskov DVD v aplikácii Windows Media Center v počítači so systémom Windows Vista

Podpora pre systém Windows Vista bez nainštalovaných balíkov Service Pack sa skončila 13. apríla 2010. Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, používajte systém Windows Vista s balíkom Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie sa nachádzajú na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

Popis problému

V počítači s nainštalovaným systémom Windows Vista sa v aplikácii Windows Media Center zobrazuje obsah diskov DVD uložený v knižnici diskov DVD v počítači. Knižnica diskov DVD sa však automaticky nezapína. Ak nie je zapnutá, nezobrazuje sa vám obsah diskov DVD. Pomocou tohto článku môžete zapnúť alebo vypnúť knižnicu diskov DVD v aplikácii Windows Media Center v počítači so systémom Windows Vista.

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť vlastnými silami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.
Poznámka Tento sprievodca môže byť iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj v iných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie automatickej opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Ak chcete overiť, či sa po vykonaní týchto krokov problém odstránil, prejdite do časti Vyriešil sa problém?

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie. Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak však databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Ak chcete zapnúť knižnicu diskov DVD, postupujte nasledovne:
 1. Ak je aplikácia Windows Media Center spustená, zatvorte ju.
 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart .
 3. Do poľa Hľadať prilepte alebo zadajte hodnotu regedit.
 4. V zozname Programy kliknite na položku regedit.

  Povolenie riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 5. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\DvdSettings
 6. Na table s podrobnosťami kliknite pravým tlačidlom myši na položku ShowGallery a potom kliknite na položku Upraviť.
 7. Odstráňte obsah, ktorý sa zobrazuje v poli Údaj hodnoty.
 8. Do poľa Údaj hodnoty zadajte výraz Gallery a potom kliknite na tlačidlo OK.
 9. Zatvorte Editor databázy Registry.

Vyriešil sa problém?

Ak chcete overiť, či bola automatická oprava účinná, reštartujte počítač. Ak sa teraz v počítači namiesto položky Prehrávanie disku DVD zobrazuje položka Knižnica diskov DVD, problém sa vyriešil a úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Poznámka Možno bude potrebné kliknúť na položku Pridanie priečinkov, aby sa zobrazil obsah. Ak sa vyskytne problém, môžete sa obrátiť na technickú podporu.
Vlastnosti

ID článku: 930526 – Posledná kontrola: 25. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky