Pri pokuse o uloženie súboru na jednotku pevného disku alebo do zariadenia flash v systéme Windows Vista sa zobrazí chybové hlásenie

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o uloženie súboru na pevný disk alebo do zariadenia flash v systéme Windows Vista sa môže zobraziť niektoré z týchto chybových hlásení:
Hlásenie 1
X:\priečinok\názov súboru Nemáte povolenie na ukladanie do tohto umiestnenia. Ak chcete získať povolenie, obráťte sa na správcu. Chcete namiesto toho uložiť súbor do priečinka Dokumenty?
Hlásenie 2
Prístup k súboru X:\priečinok\názov súboru bol odmietnutý.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje, keď jednotka pevného disku alebo zariadenie flash boli formátované v staršej verzii systému súborov NTFS systému Windows. Problém sa napríklad vyskytuje, ak jednotka alebo zariadenie boli formátované v systéme Microsoft Windows XP.

R I E S E N I E

Ak chcete odstrániť tento problém, použite tento postup na formátovanie jednotky pevného disku alebo zariadenia flash v systéme Windows Vista:
 1. Zálohovaním všetkých údajov na jednotke alebo v zariadení v inom umiestnení zabezpečte, aby sa nestratili žiadne dôležité údaje.
 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , kliknite na položku Počítač, kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku alebo zariadenie a potom kliknite na príkaz Formátovať.

  Povolenie riadenia kont používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 3. V zozname vyberte systém súborov NTFS (predvolený).
 4. Začiarknite políčko Rýchle formátovanie.
 5. Kliknite na tlačidlo Spustiť.
 6. Po dokončení formátovania zavrite dialógové okno Formátovať lokálny disk.

R I EŠ E N I E

V prípade scenára, ktorý vám neumožňuje formátovať jednotku pevného disku alebo zariadenie flash v systéme Windows Vista, problém môžete odstrániť pomocou niektorého z týchto postupov.

Postup 1: Spustenie programu používaného na ukladanie súboru ako správca

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz na spúšťanie programu a potom spustite program kliknutím na položku Spustiť ako správca. Ak možnosť Spustiť ako správca nie je k dispozícii, použite tento postup:
  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, ktorý spúšťa program, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  2. Kliknite na kartu Odkaz a potom kliknite na položku Otvoriť umiestnenie súboru.
  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na spustiteľný súbor pre program a potom kliknutím na položku Spustiť ako správca spustite program.
  Poznámka. Ak bol program nainštalovaný pomocou súboru balíka .msi, je nutné vyhľadať spustiteľný súbor pre tento program, aby ste ho mohli spustiť ako správca. Napríklad odkaz na program balíka Microsoft Office nezahŕňa možnosť Spustiť ako správca.
 2. Uložte súbor.

Postup 2: Uloženie súboru do priečinka Dokumenty a jeho premiestnenie do cieľového priečinka

 1. Uložte súbor do priečinka Dokumenty.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý ste uložili v kroku 1, a potom kliknite na príkaz Vystrihnúť.
 3. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , kliknite na položku Počítač, kliknite pravým tlačidlom myši na cieľový priečinok a potom kliknite na príkaz Prilepiť.
 4. Po zobrazení výzvy zadajte heslo správcu.
Vlastnosti

ID článku: 931277 – Posledná kontrola: 11. 6. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky