Pri pokuse o inštaláciu alebo spustenie programu balíka Office sa môže zobraziť chybové hlásenie: „Opravný balík nemožno otvoriť“ alebo „Zdroj inštalácie tohto produktu nie je dostupný“

S U H R N

Pri pokuse o inštaláciu alebo pri prvom spustení programu balíka Microsoft Office sa môže zobraziť chybové hlásenie. Tento článok obsahuje zoznam bežných chybových hlásení, ktoré sa môžu zobraziť, a obsahuje tiež podrobný postup, ktorý vám môže pomôcť pri inštalácii a spustení programu balíka Office.

Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.
Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Príznaky problému

Pri inštalácii programu balíka Office alebo pri prvom spustení programu balíka Office sa môžu zobraziť nasledujúce chybové hlásenia:
 • Opravný balík nemožno otvoriť. Obráťte sa na dodávateľa aplikácie a overte, či ide o platný opravný balík služby Windows Installer.
 • Zdroj inštalácie tohto produktu nie je dostupný. Overte, či zdroj existuje, a či k nemu máte prístup.
 • Opravný balík nemožno otvoriť. Overte, či balík existuje, a či k nemu máte prístup, alebo sa obráťte na dodávateľa aplikácie a overte, či ide o platný opravný balík služby Windows Installer.
 • Funkcia, ktorú sa pokúšate použiť, sa nachádza na disku CD-ROM alebo na inom vymeniteľnom disku, ktorý nie je k dispozícii. Vložte disk programu balíka Office a kliknite na tlačidlo OK.
  Poznámka> V tomto chybovom hlásení predstavuje text programu balíka Office zástupný názov konkrétneho programu balíka Office, ktorý používate.
Ak ste k počítaču prihlásení pomocou konta správcu, môže sa zobraziť nasledujúce hlásenie:
Počas inštalácie sa vyskytla kritická chyba.

Kroky na odstránenie problému

Krok 1: Prevzatie a inštalácia pomôcky Windows Installer CleanUp

 1. Prevezmite pomôcku Windows Installer CleanUp.

  V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:
  Prevziať Prevziať balík Msicuu2.exe

  Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
  Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.
 2. Po zobrazení výzvy na spustenie alebo uloženie súboru kliknite v dialógovom okne Preberanie súboru na tlačidlo Spustiť.
 3. Po zobrazení výzvy na spustenie programu kliknite v dialógovom okne s upozornením zabezpečenia na tlačidlo Spustiť.
 4. Nainštalujte pomôcku Windows Installer CleanUp podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Krok 2: Použitie pomôcky Windows Installer CleanUp na odstránenie informácií služby Windows Installer pre balík Microsoft Office uložených v databáze Registry

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy a potom kliknite na položku Windows Install Clean Up.
 2. V zozname Installed Products (Nainštalované produkty) vyberte všetky kópie balíka Office a všetky kópie programu balíka Office. Ak chcete vybrať viacero položiek, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každú položku, ktorú chcete odstrániť.
 3. Kliknite na tlačidlo Remove (Odstrániť).
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Kliknite na tlačidlo Exit (Skončiť).

Krok 3: Preinštalovanie balíka Microsoft Office

Teraz môžete preinštalovať balík Microsoft Office vo vašom počítači. Balík Microsoft Office je potrebné nainštalovať do rovnakého priečinka, kde bol nainštalovaný predtým. Ak je to možné, použite rovnaké možnosti inštalácie, ktoré ste použili pri predchádzajúcej inštalácii balíka Microsoft Office.

Podobné problémy a ich riešenia

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

324906 Po nainštalovaní balíka Service Pack 3 pre systém Windows 2000 sa nedá spustiť program balíka Office (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o možnostiach prevzatia, inštalácie a používania pomôcky Windows Installer CleanUp nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

290301 Popis pomôcky Cleanup pre Inštalátor systému Windows

Vlastnosti

ID článku: 932857 – Posledná kontrola: 19. 11. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky