Obnovenie osobných súborov po vykonaní vlastnej inštalácie systému Windows Vista alebo Windows 7

Podpora pre systém Windows Vista bez nainštalovaných balíkov Service Pack skončila 13. apríla 2010. Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, používajte systém Windows Vista s balíkom Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie sa nachádzajú na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

ÚVOD

V tomto článku je popísané, ako obnoviť osobné súbory po vykonaní vlastnej inštalácie systému Windows Vista alebo Windows 7.

V niektorých prípadoch nemusí byť možné vykonať inováciu zo staršej verzie systému Windows. Ak inovácia nie je možná, pravdepodobne bude potrebné vykonať vlastnú inštaláciu. Keď vykonáte vlastnú inštaláciu systému Windows Vista alebo Windows 7, v systéme Windows sa vytvorí priečinok Windows.old, ktorý bude obsahovať súbory z predchádzajúceho systému. Možno budete chcieť obnoviť osobné súbory v priečinku Windows.old a presunúť ich do vlastnej inštalácie systému Windows.


Ak chcete, aby sme obnovili osobné súbory za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete obnoviť osobné súbory sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. V dialógovom okne Preberanie súborov kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
 • V počítači by mal existovať priečinok Windows.old obsahujúci súbory z predchádzajúceho systému.
 • Po spustení balíka sa môžu v príkazovom riadku zobraziť chybové hlásenia. Tieto chybové hlásenia môžete ignorovať.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Predtým ste používali operačný systém Windows XP

Ak chcete obnoviť osobné súbory z priečinka Windows.old, vyhľadajte priečinky, ktoré obsahujú tieto súbory. Potom súbory presuňte do príslušných priečinkov v aktuálnej inštalácii systému Windows.

Vyhľadanie osobných súborov

Po nainštalovaní systému Windows Vista alebo Windows 7 presuňte osobné súbory z pôvodných priečinkov do zodpovedajúcich priečinkov.

Dôležité upozornenie Odporúčame, aby ste žiadne súbory ani priečinky neodstraňovali, kým neskontrolujete, či sú všetky osobné súbory úspešne premiestnené do aktuálnej inštalácie systému Windows.

Priečinok Windows.old

Pri inštalácii systému Windows Vista alebo Windows 7 sa vytvorí priečinok Windows.old. Tento priečinok, vytvorený pomocou inštalačného programu, slúži na uloženie súborov z inštalácie systému Windows XP. Ak chcete vyhľadať priečinok Windows.old v systéme Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte text jednotka:\windows.old (napríklad c:\windows.old) do poľa Vyhľadať a kliknite na položku Windows.old v zozname Programy.

Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie operácie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
Priečinok Windows.old obsahuje nasledovné priečinky z inštalácie systému Windows XP:
 1. jednotka:\Windows.old\Windows
 2. jednotka:\Windows.old\Documents and Settings
 3. jednotka:\Windows.old\Program Files

Priečinok Documents and Settings

Väčšina programov ukladá osobné súbory používateľa do priečinka Documents and Settings. Priečinok Windows ani priečinok Program Files vo všeobecnosti neobsahujú osobné súbory.

Priečinok Documents and Settings obsahuje jeden priečinok pre každého používateľa, ktorý sa prihlasoval do počítača so systémom Windows XP. Napríklad v priečinku jednotka:\Windows.old\Documents and Settings sa nachádzajú nasledovné priečinky:
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\Administrator

  Ak ste nepoužívali konto Administrator na prihlásenie do systému Windows XP, tento priečinok by nemal obsahovať žiadne osobné súbory.
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\All Users

  Ak ste v systéme Windows XP používali zdieľané súbory, tieto súbory sa nachádzajú v priečinku All Users. Napríklad v počítačoch so systémom Windows Media Center Edition 2005 tento priečinok obsahuje záznamy televízneho vysielania. Otvorte jednotlivé priečinky v priečinku All Users a vyhľadajte všetky súbory, ktoré chcete zachovať. Potom tieto súbory skopírujte do nového umiestnenia mimo štruktúry priečinka Windows.old.
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\meno používateľa

  Väčšina osobných súborov sa nachádza v priečinkoch jednotlivých používateľov, ktorí sa prihlasovali do počítača so systémom Windows XP.

Priečinky používateľov

Väčšina osobných súborov sa nachádza v nasledovnom umiestnení:
jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\meno používateľa
Tento priečinok obsahuje tieto tri priečinky:
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\meno používateľa\Cookies
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\meno používateľa\Start Menu
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\meno používateľa\UserData
Tieto tri priečinky zvyčajne neobsahujú dôležité údaje používateľov. V priečinku jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\meno používateľa sa nachádzajú aj tieto ďalšie tri priečinky:
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\meno používateľa\Desktop
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\meno používateľa\Favorites
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\meno používateľa\My Documents
Tieto tri priečinky zvyčajne obsahujú väčšinu dôležitých osobných súborov z inštalácie systému Windows XP.

Obnovenie osobných súborov

Ak chcete obnoviť osobné súbory z inštalácie systému Windows XP, vykonajte tieto kroky.

Krok 1: Obnovenie záznamov televízneho vysielania

Aplikácia Windows Media Center 2005 na základe predvoleného nastavenia ukladá záznamy televízneho vysielania do priečinka Recorded TV. Ak chcete obnoviť tieto súbory, použite tento postup:
 1. Vyhľadajte priečinok Windows.old a potom otvorte nasledovný priečinok:
  Documents and Settings\All Users\Documents\Recorded TV
  Poznámka. Cesta môže vyzerať aj takto:
  Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Recorded TV
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Recorded TV a potom kliknite na položku Vystrihnúť.
 3. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na meno používateľa v pravej hornej časti ponuky Štart.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok Videá alebo Moje videá a kliknite na položku Prilepiť.
Systém Windows premiestni záznamy televízneho vysielania do priečinka Videá.

Krok 2: Obnovenie obľúbených položiek programu Internet Explorer

Ak chcete premiestniť obsah priečinka s obľúbenými položkami z inštalácie systému Windows XP do systému Windows Vista alebo Windows 7, vykonajte nasledujúce kroky:
 1. Vyhľadajte priečinok Windows.old a potom otvorte nasledovný priečinok:
  Documents and Settings\meno používateľa\Favorites
 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + A vyberte všetky položky v priečinku Favorites. Potom stlačením klávesov CTRL + X premiestnite položky v priečinku Favorites do Schránky v systéme Windows Vista.
 3. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na svoje meno používateľa v pravej hornej časti ponuky Štart.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Favorites a potom kliknite na položku Prilepiť.
Systém Windows premiestni súbory v priečinku s obľúbenými položkami programu Internet Explorer do priečinka Favorites.

Krok 3: Obnovenie priečinka Pracovná plocha

Ak ste neuložili žiadne súbory ani údaje na pracovnú plochu systému Windows XP, môžete tento krok vynechať. Môžete otvoriť priečinok Pracovná plocha v priečinku Windows.old a presvedčiť sa, či sa na pracovnej ploche systému Windows XP naozaj nenachádzajú žiadne súbory s údajmi, ale iba odkazy.

Ak chcete obnoviť priečinok Pracovná plocha z inštalácie systému Windows XP, použite tento postup:
 1. Vyhľadajte priečinok Windows.old a potom otvorte nasledovný priečinok:
  Documents and Settings\meno používateľa
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Pracovná plocha a potom kliknite na položku Vystrihnúť.
 3. Zatvorte všetky otvorené okná.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdnu oblasť na pracovnej ploche a potom kliknite na položku Prilepiť.
Priečinok Pracovná plocha systému Windows XP sa zobrazí ako ikona na aktuálnej pracovnej ploche.

Krok 4: Obnovenie priečinka Moje dokumenty

V priečinku Moje dokumenty systému Windows XP sa zvyčajne nachádza väčšina osobných súborov. Tento priečinok môžete premiestniť na ľubovoľné miesto v systéme Windows, no odporúčame, aby ste ho premiestnili do priečinka Dokumenty. Vďaka tomu môžete jednoducho vyhľadať tieto súbory v aktuálnej verzii systému Windows.

Ak chcete premiestniť priečinok Moje dokumenty, použite tento postup:
 1. Vyhľadajte priečinok Windows.old a potom otvorte nasledovný priečinok:
  Documents and Settings\meno používateľa
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Moje dokumenty a potom kliknite na položku Vystrihnúť.
 3. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na položku Dokumenty.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Dokumenty a potom kliknite na položku Prilepiť.
Systém Windows skopíruje priečinok Moje dokumenty aj s celým obsahom do aktuálneho priečinka Dokumenty.

Obnovenie súborov a priečinkov iných používateľov

Ak sa do počítača so systémom Windows XP prihlasovali aj ďalší používatelia, obnovte ich údaje pomocou postupu uvedeného v časti Obnovenie osobných súborov. Pri použití tohto postupu sa možno budete chcieť prihlásiť do systému Windows Vista alebo Windows 7 ako samostatný používateľ pre každého používateľa systému Windows XP, ktorý má v počítači uložené údaje. Takto je možné oddelene uložiť údaje jednotlivých používateľov v aktuálnej inštalácii systému Windows.

Obnovenie ostatných súborov a priečinkov v priečinku Windows.old

Po obnovení všetkých osobných priečinkov v inštalácii systému Windows XP skontrolujte priečinok Windows.old, či v ňom ešte existujú ďalšie priečinky s osobnými údajmi.

Dôležité upozornenie Skôr než odstránite priečinok Windows.old, skontrolujte, či ste premiestnili všetky dôležité údaje.

Predtým ste používali operačný systém Windows Vista

Ak chcete obnoviť osobné súbory z priečinka Windows.old, vyhľadajte priečinky, ktoré obsahujú tieto súbory. Potom súbory presuňte do príslušných priečinkov v aktuálnej inštalácii systému Windows.

Vyhľadanie osobných súborov

Po nainštalovaní systému Windows Vista alebo Windows 7 presuňte osobné súbory z pôvodných priečinkov do zodpovedajúcich priečinkov.

Dôležité upozornenie Odporúčame, aby ste žiadne súbory ani priečinky neodstraňovali, kým neskontrolujete, či sú všetky osobné súbory úspešne premiestnené do aktuálnej inštalácie systému Windows.

Priečinok Windows.old

Pri vlastnej inštalácii systému Windows Vista alebo Windows 7 sa vytvorí priečinok Windows.old. Tento priečinok, vytvorený pomocou inštalačného programu, slúži na uloženie súborov z predchádzajúcej inštalácie systému Windows XP alebo Windows Vista.

Ak chcete vyhľadať priečinok Windows.old v systéme Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte text jednotka:\windows.old (napríklad c:\windows.old) do poľa Vyhľadať a kliknite na položku Windows.old.
Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie operácie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
Priečinok Windows.old obsahuje nasledovné priečinky z inštalácie systému Windows Vista:
 1. jednotka:\Windows.old\Windows
 2. jednotka:\Windows.old\Používatelia
 3. jednotka:\Windows.old\Program Files

Priečinok Používatelia

Väčšina programov ukladá osobné súbory používateľa do priečinka používateľa. Priečinok Windows ani priečinok Program Files vo všeobecnosti neobsahujú osobné súbory.

Priečinok Používatelia obsahuje jeden priečinok pre každého používateľa, ktorý sa prihlasoval do počítača so systémom Windows Vista. Napríklad v priečinku jednotka:\Windows.old\Používatelia sa nachádzajú nasledujúce priečinky:
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\Verejné

  Ak ste v systéme Windows Vista používali zdieľané súbory, tieto súbory sa nachádzajú vo verejnom priečinku. Napríklad v počítačoch s aplikáciou Windows Media Center tento priečinok obsahuje záznamy televízneho vysielania. Otvorte všetky priečinky vo verejnom priečinku a vyhľadajte všetky súbory, ktoré chcete zachovať. Potom tieto súbory skopírujte do nového umiestnenia mimo štruktúry priečinka Windows.old.
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa

  Väčšina osobných súborov sa nachádza v priečinkoch jednotlivých používateľov, ktorí sa prihlasovali do počítača so systémom Windows Vista.
Priečinky používateľov
Väčšina osobných súborov sa nachádza v nasledujúcom umiestnení:
jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa
Tento priečinok obsahuje nasledujúce priečinky:
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa\Kontakty
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa\Pracovná plocha
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa\Dokumenty
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa\Preberanie
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa\Obľúbené položky
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa\Prepojenia
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa\Hudba
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa\Obrázky
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa\Uložené hry
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa\Hľadania
 • jednotka:\Windows.old\Používatelia\meno používateľa\Videá
Tieto priečinky zvyčajne obsahujú väčšinu dôležitých osobných súborov z inštalácie systému Windows.

Obnovenie osobných súborov

Ak chcete obnoviť osobné súbory z predchádzajúcej inštalácie systému Windows v systéme Windows Vista alebo Windows 7, vykonajte nasledujúce kroky.

Krok 1: Obnovenie záznamov televízneho vysielania

Podľa predvoleného nastavenia ukladá aplikácia Windows Media záznamy televízneho vysielania do priečinka Nahraté TV vysielanie. Ak chcete obnoviť tieto súbory, postupujte nasledovne:
 1. Vyhľadajte priečinok Windows.old a otvorte nasledujúci priečinok:
  Používatelia\Verejné\Nahraté TV vysielanie
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Nahraté TV vysielanie a potom kliknite na položku Vystrihnúť.
 3. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na meno používateľa v pravej hornej časti ponuky Štart.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok Videá alebo Moje videá a kliknite na príkaz Prilepiť.
Systém Windows premiestni záznamy televízneho vysielania do priečinka Videá.

Krok 2: Obnovenie osobných súborov

Ak chcete premiestniť priečinky s osobnými súbormi z predchádzajúcej inštalácie do systému Windows Vista, postupujte nasledovne:
 1. Vyhľadajte priečinok Windows.old a otvorte priečinok
  Používatelia\meno používateľa
 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + A vyberte všetky položky v priečinku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + X premiestnite položky z priečinka používateľa do schránky v systéme Windows Vista.
 3. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na meno používateľa v pravej hornej časti ponuky Štart.
 4. Kliknite na príkaz Prilepiť.
Systém Windows premiestni priečinky s osobnými súbormi do používateľského konta systému Windows Vista.

Ak chcete premiestniť priečinky s osobnými súbormi z predchádzajúcej inštalácie do systému Windows 7, postupujte nasledovne:
 1. Vyhľadajte priečinok Windows.old a otvorte priečinok
  Používatelia\meno používateľa
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Dokumenty a potom kliknite na položku Premenovať. Premenujte priečinok na Moje dokumenty.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Hudba a potom kliknite na položku Premenovať. Premenujte priečinok na Moja hudba.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Obrázky a potom kliknite na položku Premenovať. Premenujte priečinok na Moje obrázky.
 5. Stlačte a podržte kláves CTRL, potom kliknutím vyberte všetky priečinky v priečinku používateľa. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + X premiestnite položky z priečinku používateľov do schránky v systéme Windows 7.
 6. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na meno používateľa v pravej hornej časti ponuky Štart.
 7. Kliknite na príkaz Prilepiť.
Systém Windows premiestni priečinky s osobnými súbormi do používateľského konta systému Windows 7.

Obnovenie súborov a priečinkov iných používateľov

Ak sa do počítača so systémom Windows Vista prihlasovali aj ďalší používatelia, obnovte ich údaje pomocou postupu uvedeného v časti Obnovenie osobných súborov. Pri použití tohto postupu sa možno budete chcieť prihlásiť do systému Windows Vista alebo Windows 7 ako samostatný používateľ pre každého používateľa systému Windows Vista, ktorý má v počítači uložené údaje. Takto je možné oddelene uložiť údaje jednotlivých používateľov v aktuálnej inštalácii systému Windows.

Obnovenie ostatných súborov a priečinkov v priečinku Windows.old

Po obnovení všetkých osobných priečinkov v inštalácii systému Windows Vista skontrolujte priečinok Windows.old, či v ňom ešte existujú ďalšie priečinky s osobnými údajmi.

Dôležité upozornenie Skôr než odstránite priečinok Windows.old, skontrolujte, či ste premiestnili všetky dôležité údaje.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.
Vlastnosti

ID článku: 932912 – Posledná kontrola: 27. 9. 2011 – Revízia: 1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

Pripomienky