Pri spustení počítača so systémom Windows Vista sa nenájde žiadny operačný systém, aj keď počítač určitý čas pracoval správne

P R I Z N A K Y

V počítači so systémom Windows Vista, ktorý používa čipovú súpravu NVDIA nForce 430/410 Southbridge (ktorá sa označuje aj ako MCP 51) sa môžu vyskytnúť nasledovné problémy:
 • Pri spustení počítača sa nenájde žiadny operačný systém. Okrem toho sa môže zobraziť aj chybové hlásenie, ktoré sa podobá nasledujúcemu hláseniu:

  Nenašiel sa žiadny operačný systém
  Tento problém sa môže vyskytnúť aj vtedy, ak počítač určitý čas pracoval správne. Počítač napríklad mohol pracovať správne celé hodiny, dni alebo týždne. Keď preskúmate zavádzací sektor systému súborov NTFS, je možné, že zistíte, že zavádzací záznam NTFS sa presunul o násobok 4 bajtov.
 • Náhodné poškodenie údajov môže ovplyvniť ľubovoľné súbory v počítači.

P R I C I N A

Tento problém môžu spôsobovať operácie zápisu a čítania vo viacerých frontoch, ktoré sa vyskytujú súčasne. Údaje v danom sektore sa môžu náhodne posunúť o násobok 4 bajtov. Samotný sektor sa však nezmení. Tento problém sa môže vyskytnúť v zavádzacom sektore alebo môže ovplyvniť ľubovoľné súbory v počítači. Problém môže ovplyvniť napríklad tieto typy súborov:
 • súbory s obrázkami,
 • súbory imidžu,
 • súbory s filmami,
 • súbory s údajmi,
 • šifrované súbory.

R I E S E N I E

Ak používate čipovú súpravu NVDIA nForce 430/410 Southbridge, odporúča sa, aby ste sa tomuto problému vyhli inštaláciou aktualizácie ovládača pre dané zariadenie. Navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ak je počítač ovplyvnený týmto problémom, v zozname na stránke Windows Update bude uvedená niektorá z týchto aktualizácií ovládača:
 • NVIDIA Corporation driver update for NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
 • NVIDIA Corporation driver update for NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
 • NVIDIA Corporation driver update for NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
 • NVIDIA Corporation driver update for NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Aktualizácia ovládača je uvedená v zozname ako voliteľná a dátum publikovania je 5. marec 2007 alebo neskorší dátum.

Ak chcete získať aktualizáciu ovládača, ktorá vám umožní odstrániť tento problém, môžete sa obrátiť aj na spoločnosť NVIDIA.

Informácie o možnostiach kontaktovania výrobcu hardvéru získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo:

65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Produkty nezávislých výrobcov, o ktorých tento článok pojednáva, vyrábajú spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 932932 – Posledná kontrola: 17. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky