Možnosti inštalácie 32-bitových spotrebiteľských verzií systému Windows Vista

Ak chcete prejsť na verziu tohto článku, ktorá sa venuje 64-bitovým verziám systému Windows Vista, kliknite na nasledujúce prepojenie, čím zobrazíte príslušný článok databázy Microsoft Knowledge Base:
933163 Možnosti inštalácie 64 bitových spotrebiteľských verzií systému Windows Vista (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

S U H R N

Tento článok sa zaoberá možnosťami inštalácie, ktoré sú k dispozícii pre spotrebiteľské verzie systému Windows Vista. Článok obsahuje aj postup inovácie na systém Windows Vista zo systému Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000. Ak chcete vykonať inováciu zo systému Windows XP, musíte prejsť všetkými nasledujúcimi krokmi. Ak chcete inovovať systém Windows 2000, prejdite na krok 3.

Tento článok nezahŕňa informácie o verzii Windows Vista Starter, verzii Windows Vista Enterprise ani o verziách systému Windows Vista, ktoré inštalujete v rámci hromadných licencií spoločnosti Microsoft.

Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.

Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Príprava na inštaláciu systému Windows Vista

Krok 1: Určenie verzie systému Microsoft Windows XP v počítači

 1. Kliknite na tlačidlo Štart. Potom kliknite na príkaz Spustiť.
 2. Zadajte príkaz winmsd.exe a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Na table Podrobnosti vyhľadajte hodnotu Názov OS v stĺpci Položka.
 4. Na table Podrobnosti vyhľadajte hodnotu Typ systému v stĺpci Položka. Určite verziu systému Microsoft Windows XP podľa nasledujúcich kritérií:
  • Ak je hodnota Typ systému Počítač založený na procesore X86, počítač používa 32-bitovú verziu systému Windows XP.
  • Ak je hodnota Typ systému Počítač založený na procesore Itanium, počítač používa 64-bitovú verziu systému Windows XP.

Krok 2: Určenie, či je nainštalovaný balík Microsoft Windows XP Service Pack 2

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Na karte Všeobecné overte, či je v časti Systém uvedená položka Service Pack 2. Ak sa položka Service Pack 2 nezobrazuje, v počítači nie je nainštalovaný balík Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
 3. Ak v počítači nie je nainštalovaný balík Windows XP SP2, musíte ho pred inováciou zo systému Windows XP na systém Windows Vista nainštalovať. Ak chcete získať balík Windows XP SP2, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Krok 3: Určenie, či je operačný systém oprávňujúcim produktom pre licenciu na inováciu na systém Windows Vista

 1. Ak chcete zistiť, či je operačný systém oprávňujúcim produktom na inováciu na systém Windows Vista, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: http://www.microsoft.com/slovakia/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradepaths.mspx
 2. Ak je v počítači nainštalovaný systém Windows XP, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na prepojenie Prevezmite si aplikáciu Poradca pre inováciu na operačný systém Windows Vista.
  2. Kliknite na príkaz Prevziať a potom na príkaz Spustiť.
  3. Podľa pokynov nainštalujte aplikáciu Poradca pre inováciu na operačný systém Windows Vista a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť. Aplikácia Poradca pre inováciu na operačný systém Windows Vista sa spustí automaticky.
  4. Kliknite na tlačidlo Spustiť kontrolu.
  5. Kliknite na položku Zobraziť podrobnosti.
  6. Po skontrolovaní podrobností zatvorte aplikáciu Poradca pre inováciu na operačný systém Windows Vista.

Krok 4: Overenie, či inovácia podporuje jazyk operačného systému

 1. Inovácia z inštalácií systému Windows XP, ktoré majú nainštalované nasledujúce balíky Language Interface Pack, na identické jazykové verzie systému Windows Vista nie je podporovaná:
  • bulharčina,
  • chorvátčina,
  • estónčina,
  • lotyština,
  • litovčina,
  • rumunčina,
  • srbčina (latinka),
  • slovenčina,
  • slovinčina,
  • thajčina,
  • ukrajinčina.
 2. Inovácia z inštalácií systému Windows XP Media Center Edition, ktoré majú nainštalované nasledujúce balíky Language Interface Pack, na identické jazykové verzie systému Windows Vista nie je podporovaná:
  • tradičná čínština (Hong Kong),
  • tradičná čínština (Taiwan),
  • čeština,
  • dánčina,
  • fínčina,
  • nórčina (Bokmål),
  • poľština,
  • portugalčina (Portugalsko),
  • ruština,
  • španielčina,
  • švédčina,
  • turečtina.
 3. Inovácia z inštalácií systému Windows XP Tablet PC Edition, ktoré majú nainštalované nasledujúce balíky Language Interface Pack, na identické jazykové verzie systému Windows Vista nie je podporovaná:
  • čeština,
  • dánčina,
  • fínčina,
  • maďarčina,
  • taliančina,
  • nórčina,
  • poľština,
  • portugalčina (Brazília),
  • portugalčina (Portugalsko),
  • ruština,
  • španielčina,
  • švédčina,
  • turečtina.

Inštalácia systému Windows Vista

Možnosti inštalácie pre všetky verzie systému Windows XP

Inovácia

Po zakúpení predajnej verzie systému Windows Vista v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace postupujte nasledovne:
 1. Vložte disk DVD so systémom Windows Vista.
 2. Počas procesu inštalácie vyberte možnosť Inovácia.

Vlastná inštalácia

Po zakúpení balíka v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace použite tento postup:
 1. Zálohujte všetky údaje a nastavenia pomocou nástroja Windows Jednoduchá migrácia alebo nástroja Zálohovanie systému Windows XP. Nástroj Windows Jednoduchá migrácia je k dispozícii na disku DVD so systémom Windows Vista.Ďalšie informácie o používaní nástroja Zálohovanie systému Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  308422 Používanie Pomôcky na zálohovanie dodávanej v systéme Windows XP na zálohovanie súborov a priečinkov

 2. Vložte disk DVD so systémom Windows Vista.
 3. Počas procesu inštalácie vyberte možnosť Vlastná.
 4. Po dokončení inštalácie môžete obnoviť údaje, ktoré ste zálohovali v kroku 1, zo záložného média.

Možnosti inštalácie v systéme Windows 2000

Pre systém Microsoft Windows 2000 nie je dostupná žiadna inštalačná cesta na inováciu. Môžete však vykonať vlastnú inštaláciu pomocou licencie na inováciu pri spustení inštalácie v systéme Windows 2000.

Po zakúpení balíka v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace použite tento postup:
 1. Zálohujte všetky údaje a nastavenia pomocou nástroja Windows Jednoduchá migrácia. Nástroj Windows Jednoduchá migrácia je k dispozícii na disku DVD so systémom Windows Vista.
 2. Vložte disk DVD so systémom Windows Vista.
 3. Počas procesu inštalácie vyberte možnosť Vlastná.
 4. Po dokončení inštalácie môžete obnoviť údaje, ktoré ste zálohovali v kroku 1, zo záložného média.
Vlastnosti

ID článku: 933162 – Posledná kontrola: 17. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky