Chybové hlásenie pri pokuse o inováciu vydania balíka Office XP Students and Teachers na balík Office 2007: „Vybratá cesta neukazuje na produkt, ktorý možno inovovať“

P R I Z N A K Y

Keď sa pokúsite inovovať vydanie balíka Microsoft Office XP Students and Teachers na verziu Microsoft Office 2007, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

Vybratá cesta neukazuje na produkt, ktorý možno inovovať. Ak to chcete skúsiť znova, kliknite na tlačidlo Znova. Ak chcete inštaláciu ukončiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

P R I C I N A

Toto správanie sa vyskytuje, pretože vydanie balíka Office XP Students and Teachers nie je produktom oprávňujúcim na inováciu na verziu Office 2007. Keď nainštalujete verziu na inováciu na balík Office 2007, vyhľadávanie oprávňujúcich produktov zlyhá, ak sú splnené tieto podmienky:
 • Vydanie Office XP Students and Teachers je jediným produktom balíka Microsoft Office, ktorý je v počítači nainštalovaný.
 • V počítači nie sú nainštalované žiadne oprávňujúce produkty Microsoft Works.
Poznámka V zozname produktov oprávňujúcich na inováciu na verziu balíka Office 2007 je nesprávne uvedené aj vydanie Office XP Students and Teachers. V okne inovácie na balík Office 2007 sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
Pripojený program prehľadá pevný disk a skontroluje oprávnenie na túto inováciu. Softvér sa nainštaluje iba v prípade, ak vlastníte licenciu jedného z nasledovných produktov:
 • Microsoft® Works 6.0 – 10
 • Microsoft Works Suite 2000 – 2006 alebo novšia verzia
 • Balík Office 2000 – 2007 alebo ľubovoľný z jeho programov
 • Ľubovoľný balík Microsoft Office XP

R I EŠ E N I E

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. Spustite inštalačný program balíka Office 2007.
 2. V dialógovom okne Zadanie kódu Product Key zadajte do poľa Product Key príslušný kód a kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. V dialógovom okne Vyhľadanie staršej verzie balíka Office kliknite na tlačidlo Prehľadávať.
 4. Ak je používaná verzia balíka Office nainštalovaná na pevnom disku alebo na sieťovom serveri, vyberte túto verziu v dialógovom okne Prehľadávať a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak je používaná verzia balíka Office k dispozícii na disku CD alebo DVD, vložte disk do jednotky CD alebo DVD, v dialógovom okne Prehľadávať vyberte položku Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. V dialógovom okne Vyhľadanie staršej verzie balíka Office kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 6. Keď sa zobrazia licenčné podmienky pre softvér balíka Microsoft Office 2007, vyberte z jednotky CD alebo DVD disk so staršou verziou balíka Office a vložte disk CD balíka Office 2007.
 7. Začiarknite políčko Súhlasím s podmienkami Licenčnej zmluvy a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 8. Nainštalujte balík Office 2007 podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
Vlastnosti

ID článku: 933567 – Posledná kontrola: 12. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky