Funkcia Bezpečné odstránenie hardvéru a príkaz Prieskumníka „Vysunúť“ nepracujú správne s prehrávačom Apple iPod pripojeným k počítaču so systémom Windows Vista

P R I Z N A K Y

Uvažujme o nasledovnom prípade. Máte prehrávač Apple iPod pripojený k počítaču so systémom Windows Vista prostredníctvom pripojenia USB. Potom odpojíte prehrávač iPod od počítača. V takom prípade sa môžu údaje v prehrávači iPod poškodiť.


Tento problém sa môže vyskytnúť, ak používate jeden z nasledujúcich spôsobov na odpojenie prehrávača iPod:
  • Prehrávač iPod odpojíte použitím funkcie Bezpečné odstránenie hardvéru v informačnej oblasti panela úloh. Potom odpojíte kábel USB.
  • Prehrávač iPod odpojíte použitím príkazu Vysunúť v Prieskumníkovi. Potom odpojíte kábel USB.

R I E S E N I E

Na vyriešenie tohto problému nainštalujte aktualizáciu 936824.

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory:

Windows Vista, 32-bitové verzie
Prevziať Prevziať balík 936824.

Windows Vista, 64-bitové verzie
Prevziať Prevziať balík 936824.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

R I EŠ E N I E

Ak sú údaje v prehrávači iPod poškodené, vyberte svoj iPod v programe Apple iTunes. Potom na karte Summary kliknite na položku Restore, čím obnovíte prehrávač iPod do funkčného stavu.

Spoločnosť Apple odporúča pri vysúvaní prehrávača iPod vždy používať funkciu iTunes. Ak chcete vysunúť prehrávač iPod pomocou funkcie iTunes, kliknite na položku Eject iPod v ponuke Controls.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Apple:Produkty nezávislých výrobcov, ktoré sú uvedené v tomto článku, vyrábajú spoločnosti, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 933824 – Posledná kontrola: 2. 5. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky