Informácie o programoch, o ktorých je známe, že u nich dochádza k obmedzeniu funkčnosti pri spustení v počítači so systémom Windows Vista Service Pack 1

ÚVOD

Balík Service Pack 1 pre systém Windows Vista predstavuje významnú aktualizáciu pre systém Windows Vista. Balík Windows Vista Service Pack 1 (SP1) obsahuje množstvo aktualizácií zabezpečenia, spoľahlivosti a funkcií pre systém Windows Vista. Po inštalácii balíka Windows Vista SP1 môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti niektorých programov. Väčšina programov však po inštalácii balíka Windows Vista SP1 pracuje tak, ako sa to očakáva.

V tomto článku sa nachádza zoznam programov, u ktorých bolo hlásené obmedzenie funkčnosti pri ich nainštalovaní v počítači s balíkom Windows Vista SP1.

Poznámky
  • Tento článok by sa nemal považovať za úplný zoznam programov, u ktorých dochádza k obmedzeniu funkčnosti pri používaní v počítači s balíkom Windows Vista SP1.
  • Ak používate program uvedený v tomto článku, môžete požiadať dodávateľa softvéru o ďalšie informácie.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Nasledovné tabuľky obsahujú programy, o ktorých je známe, že u nich dochádza k obmedzeniu funkčnosti pri používaní v počítači s balíkom Windows Vista SP1.

Ak dochádza k zmene funkčnosti po nainštalovaní balíka Windows Vista SP1 aj v prípade aplikácií, ktoré nie sú uvedené v tomto článku, vykonajte nasledovné akcie:
  • Ak zistíte, že program nepracuje správne, vykonajte aspoň jeden reštart počítača. Službám alebo funkciám sa tak môže umožniť dokončenie odstraňovania problému.
  • Obráťte sa na dodávateľa softvéru. Navštívte napríklad webovú lokalitu podpory dodávateľa softvéru. Je možné, že sa vám podarí nájsť aktualizáciu aplikácie, ktorá je určená pre balík Windows Vista SP1, alebo novšiu verziu programu, ktorá bola vydaná po vydaní balíka Windows Vista SP1.
  • Ohláste problém dodávateľovi softvéru. Je možné, že na webovej lokalite dodávateľa softvéru je k dispozícii kontaktné prepojenie na ohlásenie problému a na požiadanie o aktualizovanú verziu aplikácie.

Programy, u ktorých dochádza po inštalácii balíka Windows Vista SP1 k zablokovaniu spúšťania

O programoch v nasledovnej tabuľke je známe, že sa u nich vyskytujú problémy s kompatibilitou s balíkom Windows Vista SP1. Spoločnosť Microsoft blokuje spúšťanie týchto programov po nainštalovaní balíka Windows Vista SP1 z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti.

Poznámka. Spúšťanie týchto programov sa blokuje so súhlasom dodávateľa nezávislého softvéru.
Názov programuVerzia programuDodávateľ softvéruWebová lokalita s ďalšími informáciami alebo aktualizáciami softvéruĎalšie informácie
BitDefender AV alebo Internet Security10BitDefenderhttp://forum.bitdefender.com/index.php?showtopic=4914Už je k dispozícii aj podporovaná verzia (verzia 2008 alebo novšia).
Fujitsu Shock Sensor2.1.0.0Fujitsu Limitedhttp://www.fujitsu.com/Aktuálne informácie o tomto probléme sú zverejnené na webovej lokalite dodávateľa.
Fujitsu Shock Sensor2.1.0.0Fujitsu-Siemenshttp://support.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=2D772D7D-E9F8-41BE-A5AB-CEF1CCD67021%20target=_blankPoužite poskytnuté webové prepojenie na inštaláciu programu Shock Sensor, verzie 2.0L20.
Jiangmin KV Antivirus 10Jiangminhttp://dl.jiangmin.com/download/kv2008.htmTeraz je už k dispozícii aj podporovaná verzia.
Jiangmin KV Antivirus 2008Jiangminhttp://dl.jiangmin.com/download/kv2008.htmTeraz je už k dispozícii aj podporovaná verzia.
Zone Alarm Security Suite7.1.078Zone Alarmhttp://www.zonealarm.com/store/content/catalog/products/vista.jsp?dc=12bms&ctry=US&lang=enUž je k dispozícii aj podporovaná verzia (verzia 7.1.218.0 alebo novšia).

Programy, ktoré sa nespustia po nainštalovaní balíka Windows Vista SP1

Programy v nasledovnej tabuľke sa nespustia po nainštalovaní balíka Windows Vista SP1.

Nasledovná tabuľka môže zahŕňať aj návrh na riešenie problému alebo webovú lokalitu, kde môžete nájsť riešenie problému. Ak riešenie aktuálne neexistuje, obráťte sa na dodávateľa softvéru. Môžete tiež navštíviť webovú lokalitu dodávateľa softvéru a vyhľadať tam odporúčané riešenie.
Názov programuVerzia programuDodávateľ softvéruWebová lokalita s ďalšími informáciami alebo aktualizáciami softvéruĎalšie informácie
Iron Speed Designer5.0.1Iron Speedhttp://www.ironspeed.com/products/VistaSP1.aspxUž je k dispozícii aj podporovaná verzia (verzia 5.0.2 alebo novšia).
Xheo Licensing3.1


Xheohttp://www.xheo.com/myaccountUž je k dispozícii aj podporovaná verzia (verzia 3.1 R17024 alebo novšia).
Free Allegiance2.1

Allegiancehttp://www.freeallegiance.org/FAW/index.php/How_do_I_fix_error:_%27Application_failed_to_initialize_properly._Error_0xc000007b%27Aktuálne informácie o tomto probléme sú zverejnené na webovej lokalite dodávateľa.

Programy, u ktorých dochádza k obmedzeniu funkčnosti po nainštalovaní balíka Windows Vista SP1

U programov v nasledovnej tabuľke dochádza po nainštalovaní balíka Windows Vista SP1 k výraznejšiemu alebo menej výraznému obmedzeniu funkčnosti. Odporúčame vám obrátiť sa na dodávateľa softvéru. Môžete tiež navštíviť webovú lokalitu dodávateľa softvéru a vyhľadať tam odporúčané riešenie alebo aktualizáciu programu.
Názov programuVerzia programuDodávateľ softvéruProblém alebo príznakWebová lokalita s ďalšími informáciami alebo aktualizáciami softvéruĎalšie informácie
Rising Personal Firewall2007Rising

Funkcia odpájania programu Rising Personal Firewall nepracuje v prostredí s balíkom Windows Vista SP1http://www.rising.com.cnTeraz je už k dispozícii aj podporovaná verzia (verzia 2008).
Novell ZCM Agent10.01NovellProgram ZCM 10.0.x nie je podporovaný v prostredí s balíkom Windows Vista SP1http://www.novell.com/support/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=3044144&sliceId=SAL_Public&dialogID=57746435&stateId=0%200%2057750930Aktuálne informácie o tomto probléme sú zverejnené na webovej lokalite dodávateľa.
Informácie o tom, ako sa obrátiť na dodávateľa softvéru, získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo článku v nasledujúcom zozname:
65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.)

60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.)

60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.)
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.


Produkty nezávislých výrobcov, o ktorých tento článok pojednáva, vyrábajú spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 935796 – Posledná kontrola: 20. 1. 2009 – Revízia: 1

Pripomienky