Riešenie problémov s chybovými hláseniami Stop, ktoré sa môžu vyskytnúť pri pokuse o inštaláciu systému Windows Vista

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje postupy, ktoré vedú k oslabeniu zabezpečenia počítača alebo k vypnutiu funkcií zabezpečenia v počítači. Vykonaním týchto zmien môžete vyriešiť špecifické problémy. Pred vykonaním zmien sa však odporúča vyhodnotiť riziká spojené s nasadením tohto riešenia v konkrétnom prostredí. Ak implementujete toto riešenie, vykonajte všetky zodpovedajúce dodatočné opatrenia na ochranu počítača.

S U H R N

Tento článok popisuje chybové hlásenia Stop, ktoré sa môžu vyskytnúť pri pokuse o inštaláciu systému Windows Vista. Článok sa zaoberá možnými príčinami zobrazovania jednotlivých hlásení Stop. Nájdete tu aj postupy na riešenie jednotlivých problémov.

ÚVOD

V tomto článku sú popísané jednotlivé chybové hlásenia Stop, ktoré sa môžu vyskytnúť počas inštalácie systému Windows Vista. Článok sa zaoberá aj možnými príčinami zobrazenia určitého chybového hlásenia Stop a obsahuje postupy na riešenie problému.

Ak sa pri pokuse o inštaláciu systému Windows Vista zobrazí chybové hlásenie Stop, je dôležité zhromaždiť a zdokumentovať čo najviac informácií o chybe. Konkrétny kód chyby a informácie o parametroch môžu pomôcť určiť najvhodnejšie postupy a zdroje informácií na riešenie problému.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Pri inštalácii systému Windows Vista sa môžu zobraziť tieto chybové hlásenia Stop.

Poznámka. Ak chybové hlásenie nie je uvedené v zozname a je možné spustiť počítač, spustite nástroj MSDT (Microsoft System Diagnostics Tool) na zhromaždenie informácií o chybovom hlásení Stop.

Stop: 0x0000007B

Chybové hlásenie Stop: 0x0000007B indikuje, že systém Windows Vista alebo inštalačný program systému Windows Vista nemôže získať prístup k pevnému disku, ktorý obsahuje spúšťacie súbory systému Windows Vista. Toto chybové hlásenie Stop sa zvyčajne vyskytuje, keď systém Windows Vista nemôže nájsť kompatibilný ovládač pre zariadenie diskového radiča. Toto chybové hlásenie Stop sa môže vyskytnúť v prípade, ak systém Windows Vista nemôže nájsť kompatibilný ovládač pre radič RAID.

Toto hlásenie sa môže zobraziť aj vtedy, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
 • Pevný disk je chybný.
 • Káble pevného disku sú chybné alebo nesprávne zapojené.
 • Počítač je infikovaný vírusom zavádzacieho sektora.
 • Systém BIOS počítača alebo firmvér diskového radiča nie sú kompatibilné so systémom Windows Vista.
 • Hlavný zavádzací záznam používa iný program.
Ak sa toto chybové hlásenie Stop zobrazí počas čistej inštalácie systému Windows Vista, zvyčajne to znamená, že systém Windows Vista neobsahuje kompatibilný ovládač pre zariadenie diskového radiča. Na odstránenie tohto problému je nutné poskytnúť kompatibilný ovládač počas inštalácie systému Windows Vista. Použite tento postup:
 1. Prevezmite kompatibilný ovládač pre zariadenie diskového radiča v ďalšom počítači alebo v konfigurácii s dvoma systémami.
 2. Prevzatý ovládač uložte na optický disk alebo na vymeniteľnú jednotku USB.

  Poznámka. Ak je spustená konfigurácia s dvoma systémami, ovládač môžete uložiť aj na lokálny pevný disk.
 3. Spustite inštalačný program systému Windows Vista z disku DVD systému Windows Vista.
 4. Keď sa zobrazí výzva na výber disku, na ktorý sa má inštalovať systém Windows Vista, vyberte možnosť Načítať ovládač.
 5. Podľa postupu v pokynoch na obrazovke vykonajte inštaláciu.
Ak sa toto chybové hlásenie Stop zobrazí počas pokusu o inováciu na systém Windows Vista, zvyčajne to znamená, že systém Windows Vista neobsahuje kompatibilný ovládač zariadenie diskového radiča. Znamená to však aj to, že ovládač použitý v predchádzajúcom operačnom systéme nie je kompatibilný so systémom Windows Vista. Preto tento ovládač nie je možné znova zostaviť a migrovať na použitie v systéme Windows Vista.

Ak sa toto chybové hlásenie Stop zobrazí pri pokuse o reštart systému Windows Vista počas inštalácie systému Windows Vista, použite tento postup:
 1. Reštartujte počítač.
 2. Vráťte inštaláciu na predchádzajúci operačný systém.
 3. Prečítajte si informácie výrobcu diskového radiča o tomto probléme. Ak nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie, prevezmite a nainštalujte najnovší dostupný ovládač.
 4. Znova sa pokúste inovovať na systém Windows Vista.

  Poznámka. Ak problém pretrváva, vykonajte čistú inštaláciu systému Windows Vista a použite možnosť Načítať ovládač, ktorá je popísaná vyššie v tejto časti.

Stop: 0x000000A5

Chybové hlásenie Stop: 0x000000A5 zvyčajne indikuje, že systém BIOS počítača nie je kompatibilný so štandardom ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), ktorý je podporovaný v systéme Windows Vista. Táto chyba sa však môže vyskytnúť aj vtedy, ak hardvér počítača, periférne zariadenia alebo ovládače týchto zariadení nie sú kompatibilné so systémom Windows Vista.

Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie pri inštalácii systému Windows Vista, použite tento postup:
 1. Reštartujte počítač.
 2. Vráťte inštaláciu na predchádzajúci operačný systém.
 3. Obráťte sa na výrobcu počítača a požiadajte ho o informácie o tom, ako je možné získať a nainštalovať aktualizáciu systému BIOS.
 4. Odpojte všetky externé hardvérové zariadenia, ktoré sú pripojené k počítaču. Okrem toho odstráňte alebo odpojte všetok hardvér, ktorý výrobca počítača nepodporuje.
 5. Znova sa pokúste inovovať na systém Windows Vista. Ak sa zobrazí chybové hlásenie Stop: 0x0000007B počas procesu inovácie, obráťte sa na výrobcu počítača. Ak počítač je možné inovovať na systém Windows Vista, problém pravdepodobne súvisel s hardvérom alebo so softvérom, ktorý bol nainštalovaný v predchádzajúcom operačnom systéme.

Stop: 0x0000000A alebo Stop: 0x000000D1

Pri pokuse o inštaláciu systému Windows Vista sa môže zobraziť niektoré z týchto chybových hlásení Stop:
STOP 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Upozornenie: Toto riešenie môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom zlomyseľných používateľov alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča používať, ale chceme vás o ňom informovať, aby ste ho mohli použiť, ak to sami uznáte za vhodné. Toto riešenie používate na vlastné riziko.

Ak sa zobrazí chybové hlásenie Stop: 0x0000000A alebo Stop: 0x000000D1 pri pokuse o inováciu na systém Windows Vista, použite tento postup:
 1. Reštartujte počítač.
 2. Vráťte inštaláciu na predchádzajúci operačný systém.
 3. Použite aplikáciu Windows Vista Upgrade Advisor a vyhľadajte známe problémy.
 4. Odpojte všetky externé hardvérové zariadenia, ktoré sú pripojené k počítaču. Okrem toho odstráňte alebo odpojte všetok hardvér, ktorý výrobca počítača nepodporuje. Odstráňte aj všetok nedávno nainštalovaný hardvér.
 5. Ak sa zobrazí niektoré z týchto chybových hlásení počas prvej fázy inštalácie inovácie, vykonajte nasledovné ďalšie kroky:
  1. V predchádzajúcom operačnom systéme aktualizujte všetky nainštalované antivírusové programy a programy na ochranu proti spyware a potom skontrolujte, či sa v počítači nevyskytujú problémy.

   Poznámka. Ak zistíte nejaké problémy, odporúča sa vykonať čistú inštaláciu systému Windows Vista.
  2. Po skontrolovaní výskytu vírusov alebo spyware v počítači v predchádzajúcom operačnom systéme odinštalujte všetok antivírusový softvér a softvér na ochranu proti spyware.
  3. Obráťte sa na výrobcu počítača a získajte od neho informácie o známych problémoch s kompatibilitou systému Windows Vista a o tom, ako získať a nainštalovať aktualizáciu systému BIOS.
 6. Znova sa pokúste inovovať na systém Windows Vista.
Ak sa niektoré z týchto chybových hlásení zobrazí počas inštalácie systému Windows Vista po reštarte počítača, príčinou problému môžu byť ovládače z predchádzajúceho operačného systému, ktoré migrovali na systém Windows Vista. Ak chcete odstrániť tento problém, použite niektorý z nasledovných postupov podľa toho, ktorý postup je najvhodnejšie použiť vo vašej situácii.
Postup 1: Inovácia zo systému Microsoft Windows XP na systém Windows Vista
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz Cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  cd \windows\inf
  .
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  Ren oem*.inf oem*.old
  .
 4. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  exit
  .
 5. Odpojte všetky externé hardvérové zariadenia, ktoré sú pripojené k počítaču. Okrem toho odstráňte alebo odpojte všetok hardvér, ktorý výrobca počítača nepodporuje. Odstráňte aj všetok nedávno nainštalovaný hardvér.
 6. Znova sa pokúste inovovať na systém Windows Vista.
Postup 2: Inovácia na inú verziu systému Windows Vista
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom kliknite na položku Správca úloh.
 2. Kliknite na položku Súbor, kliknite na príkaz Nová úloha (Spustiť), zadajte príkaz Msinfo32 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Dvakrát kliknite na položku Softvérové prostredie a potom dvakrát kliknite na položku Podpísané ovládače.
 4. Kliknite na položku Názov súboru INF.
 5. Poznačte si každé zariadenie, ktorého názov v poli Názov súboru INF začína reťazcom oem. Tieto zariadenia používajú ovládače, ktoré nie sú zahrnuté v systéme Windows Vista.
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom kliknite na položku Správca úloh.
 7. Kliknite na položku Súbor, kliknite na príkaz Nová úloha (Spustiť), zadajte príkaz Devmgmt.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka.Povolenie riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 8. Kliknite na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť skryté zariadenia.
 9. Kliknite pravým tlačidlom myši na každé zo zariadení, ktoré ste si poznačili v kroku 5, kliknite na položku Odinštalovať, kliknutím začiarknite políčko Odstrániť softvér ovládača pre toto zariadenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka. Nevypínajte zariadenie. Ak vypnete zariadenie, ovládač pre toto zariadenie sa migruje počas inštalácie systému Windows Vista.
 10. Znova sa pokúste inovovať na systém Windows Vista.

Stop: 0x0000000A alebo Stop: 0x000000D1

Ak sa zobrazí chybové hlásenie Stop: 0x0000000A alebo Stop: 0x000000D1 počas čistej inštalácie systému Windows Vista, použite tento postup:
 1. Odpojte všetky externé hardvérové zariadenia, ktoré sú pripojené k počítaču. Okrem toho odstráňte alebo odpojte všetok hardvér, ktorý výrobca počítača nepodporuje. Odstráňte aj všetok nedávno nainštalovaný hardvér.
 2. Obráťte sa na výrobcu počítača a získajte od neho informácie o známych problémoch s kompatibilitou systému Windows Vista a o tom, ako získať a nainštalovať aktualizáciu systému BIOS.
 3. Vyhľadajte informácie o týchto problémoch na Internete. Hľadajte aj v databáze Microsoft Knowledge Base.
 4. Spustite diagnostický test pamäte.

Stop: 0x0000007E alebo Stop: 0x0000008E

Pri pokuse o inštaláciu systému Windows Vista sa môže zobraziť niektoré z týchto chybových hlásení Stop:
STOP 0x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
STOP 0x0000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Chybové hlásenie Stop: 0x0000007E alebo Stop: 0x0000008E zvyčajne znamená, že súčasť režimu jadra, ako je napríklad ovládač, zistila chybu, ktorú vstavaný obslužný program chýb systému Windows nemohol spracovať.

Upozornenie: Toto riešenie môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom zlomyseľných používateľov alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča používať, ale chceme vás o ňom informovať, aby ste ho mohli použiť, ak to sami uznáte za vhodné. Toto riešenie používate na vlastné riziko.

Ak chcete riešiť problémy so zobrazovaním týchto chybových hlásení, použite tento postup:
 1. Reštartujte počítač
 2. Vráťte inštaláciu na predchádzajúci operačný systém.
 3. Použite aplikáciu Windows Vista Upgrade Advisor a vyhľadajte známe problémy.
 4. Odpojte všetky externé hardvérové zariadenia, ktoré sú pripojené k počítaču. Okrem toho odstráňte alebo odpojte všetok hardvér, ktorý výrobca počítača nepodporuje. Odstráňte aj všetok nedávno nainštalovaný hardvér.
 5. Ak sa zobrazí niektoré z týchto chybových hlásení počas prvej fázy inštalácie inovácie, vykonajte nasledovné ďalšie kroky:
  1. V predchádzajúcom operačnom systéme aktualizujte všetky nainštalované antivírusové programy a programy na ochranu proti spyware a potom skontrolujte, či sa v počítači nevyskytujú problémy.

   Poznámka. Ak zistíte nejaké problémy, odporúča sa vykonať čistú inštaláciu systému Windows Vista.
  2. Po skontrolovaní výskytu vírusov alebo spyware v počítači v predchádzajúcom operačnom systéme odinštalujte všetky antivírusové programy a programy na ochranu proti spyware.
  3. Obráťte sa na výrobcu počítača a získajte od neho informácie o známych problémoch s kompatibilitou systému Windows Vista a o tom, ako získať a nainštalovať aktualizáciu systému BIOS.
 6. Znova sa pokúste inovovať na systém Windows Vista.
Ak sa niektoré z týchto chybových hlásení zobrazí počas inštalácie systému Windows Vista po reštarte počítača, príčinou problému môžu byť ovládače z predchádzajúceho operačného systému, ktoré migrovali na systém Windows Vista. Ak chcete odstrániť tento problém, použite niektorý z nasledovných postupov podľa toho, ktorý postup je najvhodnejšie použiť vo vašej situácii.
Postup 1: Inovácia zo systému Windows XP na systém Windows Vista
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz Cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  cd \windows\inf
  .
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  Ren oem*.inf oem*.old
  .
 4. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  exit
  .
 5. Odpojte všetky externé hardvérové zariadenia, ktoré sú pripojené k počítaču. Okrem toho odstráňte alebo odpojte všetok hardvér, ktorý výrobca počítača nepodporuje. Odstráňte aj všetok nedávno nainštalovaný hardvér.
 6. Znova sa pokúste inovovať na systém Windows Vista.
Postup 2: Inovácia na inú verziu systému Windows Vista
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom kliknite na položku Správca úloh.
 2. Kliknite na položku Súbor, kliknite na príkaz Nová úloha (Spustiť), zadajte príkaz Msinfo32 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Dvakrát kliknite na položku Softvérové prostredie a potom dvakrát kliknite na položku Podpísané ovládače.
 4. Kliknite na položku Názov súboru INF.
 5. Poznačte si každé zariadenie, ktorého názov v poli Názov súboru INF začína reťazcom oem. Tieto zariadenia používajú ovládače, ktoré nie sú zahrnuté v systéme Windows Vista.
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom kliknite na položku Správca úloh.
 7. Kliknite na položku Súbor, kliknite na príkaz Nová úloha (Spustiť), zadajte príkaz Devmgmt.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka.Povolenie riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 8. Kliknite na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť skryté zariadenia.
 9. Kliknite pravým tlačidlom myši na každé zo zariadení, ktoré ste si poznačili v kroku 5, kliknite na položku Odinštalovať, kliknutím začiarknite políčko Odstrániť softvér ovládača pre toto zariadenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka. Nevypínajte zariadenie. Ak vypnete zariadenie, ovládač pre toto zariadenie sa migruje počas inštalácie systému Windows Vista.
 10. Znova sa pokúste inovovať na systém Windows Vista.

Stop: 0x00000024

Chybové hlásenie Stop: 0x00000024“ sa vyskytne vtedy, keď systém Windows Vista zistí neopraviteľnú chybu pri pokuse o získanie prístupu k oblasti NTFS alebo zväzku na pevnom disku. Chybové hlásenie Stop: 0x00000024 sa zvyčajne zobrazí počas inštalácie systému Windows Vista, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
 • Systém súborov alebo štruktúra oblastí sú poškodené.
 • Vyskytol sa problém s kompatibilitou ovládača. Tento problém môže spôsobiť napríklad ovládač systému súborov pre antivírusové programy alebo pre inú pomôcku.
Ak chcete riešiť problém so zobrazením chybového hlásenia Stop: 0x00000024 pri pokuse o inováciu na systém Windows Vista, použite niektorý z týchto postupov podľa toho, ktorý z nich je vo vašej situácii najvhodnejší.

Upozornenie: Pred implementáciou niektorého z nasledovných postupov sa odporúča vykonať úplné zálohovanie.
Postup 1: Spustenie programu CHKDSK
Ak chcete spustiť program CHKDSK (Chkdsk.exe), použite tento postup:
 1. Spustite počítač pomocou disku DVD systému Windows Vista v prostredí WinRE (Windows Recovery). Ďalšie informácie o spustení prostredia Windows Recovery nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 2. V prostredí WinRE otvorte príkazový riadok. Použite tento postup:
  1. Na obrazovke Inštalácia systému Windows vyberte príslušné hodnoty pre možnosti Jazyk na inštaláciu, Formát času a meny a Klávesnica alebo metóda vstupu a kliknite na tlačidlo Ďalej.
  2. Kliknite na položku Oprava počítača.
  3. Kliknite na inštaláciu systému Windows Vista, ktorú chcete opraviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Poznámka. Na položku Načítať ovládače kliknite iba v prípade, ak je nutné načítať ovládač na získanie prístupu k pevnému disku.
  4. Kliknite na položku Príkazový riadok.
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  chkdsk jednotka. /r
  Poznámka.jednotka v tomto príkaze je pevný disk, na ktorý chcete nainštalovať systém Windows Vista.
 4. Ak program Chkdsk.exe nenájde a neopraví niektoré chyby na pevnom disku, na ktorý chcete nainštalovať systém Windows, spustite program Chkdsk.exe na všetkých ostatných pevných diskoch so systémom NTFS v počítači. Ak chcete skontrolovať oblasti, ktoré sú konfigurované v počítači, použite tento postup:
  1. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
   Diskpart
   .
  2. Do riadka príkazu DISKPART zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
   List vol
   Poznačte si informácie o pevných diskoch, ktoré sa zobrazia.
  3. Do riadka príkazu DISKPART zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
   exit
   .
  4. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
   exit
   .
Postup 2: Zisťovanie problémov s ovládačmi
Upozornenie: Toto riešenie môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom zlomyseľných používateľov alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča používať, ale chceme vás o ňom informovať, aby ste ho mohli použiť, ak to sami uznáte za vhodné. Toto riešenie používate na vlastné riziko.

Ak inovujete na systém Windows Vista, použite tento postup:
 1. Nainštalujte aktualizované ovládače diskových radičov.
 2. Odinštalujte všetky antivírusové programy, programy na ochranu proti spyware a zálohovacie programy, ktoré monitorujú zmeny v systéme súborov.
 3. Znova sa pokúste inovovať na systém Windows Vista.
Postup 3: Čistá inštalácia systému Windows Vista
Ak stále nemôžete vykonať inováciu na systém Windows Vista, pravdepodobne bude nutné vykonať čistú inštaláciu systému Windows Vista. Ak chcete vykonať čistú inštaláciu systému Windows Vista, vložte disk DVD systému Windows Vista do jednotky DVD a reštartujte počítač. Po zobrazení výzvy spustite počítač pomocou disku DVD systému Windows Vista.

Keď vykonávate čistú inštaláciu systému Windows Vista, môžete skúšobne nainštalovať systém Windows Vista do aktuálnej aktívnej oblasti systému Windows. Ak bude inštalácia úspešná, príčinou problému pravdepodobne boli ovládače, ktoré boli nainštalované v predchádzajúcej inštalácii. Ak sa rozhodnete nainštalovať systém Windows Vista do aktuálnej aktívnej oblasti systému Windows, môžete migrovať súbory z priečinka Windows.old a použiť existujúcu inštaláciu. Je však nutné znova nainštalovať všetky programy, ktoré boli nainštalované v predchádzajúcej inštalácii systému Windows.

Môžete tiež najprv znova rozdeliť pevný disk na oblasti a formátovať ho, a až potom nainštalovať systém Windows Vista. Ak chcete pevný disk znova formátovať a rozdeliť na oblasti, použite tento postup.

Upozornenie: Odporúčame, aby ste predtým, ako začnete, vykonali úplné zálohovanie. Pri použití tohto postupu sa odstránia všetky súbory zo všetkých oblastí.
 1. Odpojte všetky externé pevné disky.
 2. Spustite počítač pomocou disku DVD systému Windows Vista v prostredí WinRE (Windows Recovery). Ďalšie informácie o spustení prostredia Windows Recovery nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 3. V prostredí WinRE otvorte príkazový riadok. Použite tento postup:
  1. Na obrazovke Inštalácia systému Windows vyberte príslušné hodnoty pre možnosti Jazyk na inštaláciu, Formát času a meny a Klávesnica alebo metóda vstupu a kliknite na tlačidlo Ďalej.
  2. Kliknite na položku Oprava počítača.
  3. Kliknite na inštaláciu systému Windows Vista, ktorú chcete opraviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Poznámka. Na položku Načítať ovládače kliknite iba v prípade, ak je nutné načítať ovládač na získanie prístupu k pevnému disku.
  4. Kliknite na položku Príkazový riadok.
 4. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  diskpart
  .
 5. Do riadka príkazu DISKPART zadajte nasledovný príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  list disk
  Poznačte si všetky pevné disky v zozname.
 6. Vyberte prvý pevný disk zadaním nasledovného príkazu do riadka príkazu DISKPART a potom stlačte kláves ENTER:
  sel disk 0
 7. Do riadka príkazu DISKPART zadajte nasledovný príkaz na zobrazenie podrobností o každom disku a potom stlačte kláves ENTER:
  det disk
  Poznačte si zväzky na každom disku.
 8. Opakujte kroky 6 a 7 pre každý disk v zozname, ktorý sa zobrazil v kroku 5.
 9. Do riadka príkazu DISKPART zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  exit
  .
 10. Použite príkaz dir na kontrolu, či zväzok obsahuje existujúcu inštaláciu systému Windows. Použite na to tento postup a ten istý postup potom použite na každý zväzok v zozname, ktorý sa zobrazil v krokoch 5 až 8:
  1. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
   jednotka
   Poznámka.jednotka je v tomto príkaze zväzok, ktorý chcete overiť. Zadajte napríklad reťazec C:.
  2. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
   dir
   .
 11. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  diskpart
  .
 12. Do riadka príkazu DISKPART zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  sel disk číslo
  Poznámka.číslo v tomto príkaze je číslo zväzku, ktorý chcete znova rozdeliť na oblasti.
 13. Do riadka príkazu DISKPART zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  clean
  .
 14. Do riadka príkazu DISKPART zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  create partition primary
  .
 15. Do riadka príkazu DISKPART zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  active
  .
 16. Do riadka príkazu DISKPART zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  format
  .
 17. Do riadka príkazu DISKPART zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  exit
  .

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o nástroji Microsoft Support Diagnostic Tool získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

926079 Najčastejšie otázky o nástroji Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT)

Ďalšie informácie o riešení problémov s chybami Stop 0x0000007B v systéme Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

324103 Riešenie problémov s chybovými hláseniami „Stop 0x0000007B“ v systéme Windows XP

Ďalšie informácie o riešení problémov s chybami Stop 0x000000A5 pri inštalácii systému Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

314830 Chyba Stop 0x000000A5 pri inštalácii systému Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o chybách Stop 0x0000000A, ktoré sa vyskytujú pri pokuse o inštaláciu systému Windows Vista v počítači, ktorý používa pamäť RAM väčšiu ako 3 GB, získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

929777 Chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí pri pokuse o inštaláciu systému Windows Vista v počítači, ktorý používa pamäť RAM väčšiu ako 3 GB: STOP 0x0000000A (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o chybových hláseniach Stop 0x50, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii systému Windows, získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

171003 Chybové hlásenie Stop 0x50 počas inštalácie systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o chybovom hlásení o tom, že činnosť systému sa obnovila po závažnom probléme, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

316424 Chybové hlásenie: Činnosť systému sa obnovila po závažnom probléme (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o chybách Stop 0x0000007F nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

137539 Všeobecné príčiny chýb STOP 0x0000007F (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť po inštalácii alebo aktualizácii ovládača zariadenia v systéme Windows Vista, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

927525 Po nainštalovaní zariadenia alebo aktualizovaní ovládača zariadenia sa systém Windows Vista nemusí spustiť

Ďalšie informácie o problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť pri pokuse o spustenie systému Windows Vista, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

925810 Pri pokuse o spustenie systému Windows Vista sa vyskytne chyba Stop alebo počítač prestane odpovedať (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 935806 – Posledná kontrola: 11. 6. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky