V systéme Windows Vista chýbajú ikony v okne Ovládací panel alebo nie je možné spustiť okno Ovládací panel, Uvítacie centrum alebo hry

P R I Z N A K Y

V počítači so systémom Windows Vista sa vyskytnú niektoré z nasledovných problémov:

  • V okne Ovládací panel chýbajú ikony.
  • Okno Ovládací panel sa nedá spustiť. Pri pokuse o spustenie okna Ovládací panel môže obrazovka zablikať, ale okno Ovládací panel sa neotvorí.
  • Nedá sa spustiť Uvítacie centrum. Ak napríklad zadáte reťazec uvítacie centrum do poľa Vyhľadať a potom kliknete na položku Uvítacie centrum v zozname Programy, nevykoná sa žiadna akcia.
  • Nemôžete spustiť hry systému Windows Vista, ako je napríklad Šach alebo Míny. Pri pokuse o spustenie hier sa nevykoná žiadna akcia.
Tieto problémy sa môžu vyskytnúť náhle.

R I E S E N I E

Informácie o balíku Service Pack

Ak chcete odstrániť tento problém, získajte najnovší balík Service Pack pre systém Windows Vista. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
935791 Ako získať najnovší balík Service Pack pre systém Windows Vista

Informácie o rýchlej oprave

Ak chcete odstrániť tieto problémy, nainštalujte rýchlu opravu, ktorá je popísaná v tomto článku databázy Microsoft Knowledge Base:


929637 Chybové hlásenie počas spúšťania systému Windows Vista, ak je nainštalovaný program Nero InCD a v pomôcke Driver Verifier je povolená funkcia Special pool: Stop 00000050 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“. Tento problém bol prvýkrát odstránený v balíku Windows Vista Service Pack 1.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 936686 – Posledná kontrola: 11. 6. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky