Informácie o určitých formátoch súborov, ktoré sú blokované po nainštalovaní balíka Office 2003 Service Pack 3

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows

S U H R N

Tento článok obsahuje informácie o určitých formátoch súborov, ktoré sú blokované po nainštalovaní balíka Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3).

Úvod

Tento článok obsahuje podrobné informácie o formátoch súborov, ktoré sú blokované po nainštalovaní balíka Office 2003 SP3, a o tom, ako povoliť tieto formáty súborov.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Po nainštalovaní balíka Office 2003 SP3 sa zablokujú niektoré formáty súborov programov Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003 a Corel Draw (.cdr). Tieto formáty súborov sa na základe predvoleného nastavenia zablokujú, pretože majú nižšiu úroveň zabezpečenia. Môžu pre vás znamenať určité riziko.

Nasledujúca tabuľka obsahuje názvy hodnoty DWORD a zodpovedajúce formáty súborov, ktoré sú blokované pomocou podkľúča FileOpenBlock.
Názov hodnoty DWORDblokované formáty súborov
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
DifandSylkFiles.dif, .slk
FilesBeforePowerPoint97Táto politika zabráni ukladaniu súborov starších ako súbory programu PowerPoint 97 s formátmi súborov, napríklad .ppt, .pot, .pps a .ppa.FilesBeforeVersionVšetky súbory programu Word s hodnotou nFib menšou ako je minimálna hodnota nFib, ktorú nastavil správca.
Nasledujúca tabuľka obsahuje názvy hodnoty DWORD a zodpovedajúce formáty súborov, ktoré sú blokované pomocou podkľúča FileSaveBlock.
Názov hodnoty DWORDblokované formáty súborov
ConvertersTáto politika zabráni otvoreniu prezentácií programu PowerPoint, ktoré sú v staršom formáte ako je formát súborov programu Microsoft PowerPoint 97. Tieto prezentácie sa ukladajú s použitím formátov súborov, ako je napríklad .ppt, .pot, .pps a .ppa.
Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.
Dôležité: Tento postup môže zvýšiť riziko súvisiace so zabezpečením. Tento postup tiež môže zvýšiť nedostatočné zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom zlomyseľných používateľov alebo voči nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Ak chcete umožniť programom pracovať tak, ako boli navrhnuté, alebo ak chcete implementovať konkrétne možnosti programov, odporúčame použiť postup opísaný v tomto článku. Pred vykonaním týchto zmien vám však odporúčame, aby ste vyhodnotili riziká súvisiace s implementáciou tohto procesu do svojho konkrétneho prostredia. Ak sa rozhodnete implementovať tento proces, vykonajte všetky dodatočné primerané opatrenia na ochranu systému. Odporúčame vám, aby ste tento proces použili iba v prípade, ak je to naozaj nutné.

Poznámka. Mali by ste dočasne odblokovať formáty súborov. Po otvorení alebo uložení týchto súborov znova zablokujte dané formáty súborov.

Excel

Ak chcete v balíku Office 2003 povoliť otváranie súborov uložených v starších formátoch programu Excel, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte niektorý z nasledovných podkľúčov databázy Registry a kliknite naň:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
 3. Dvakrát kliknite na položku databázy Registry LotusandQuattroFiles, zadajte hodnotu 0 do poľa Údaj hodnoty a potom kliknite na tlačidlo OK. Tento krok opakujte aj pre položku databázy Registry DifandSylkFiles.

PowerPoint

Ak chcete v balíku Office 2003 povoliť otváranie súborov uložených v starších formátoch programu PowerPoint, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte niektorý z nasledovných podkľúčov databázy Registry a kliknite naň:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
 3. Dvakrát kliknite na položku databázy Registry FilesBeforePowerPoint97, zadajte hodnotu 0 do poľa Údaj hodnoty a potom kliknite na tlačidlo OK.

PowerPoint

Ak chcete povoliť ukladanie súborov uložených v starších formátoch programu PowerPoint, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte niektorý z nasledovných podkľúčov databázy Registry a kliknite naň:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileSaveBlock
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileSaveBlock
 3. Dvakrát kliknite na položku databázy Registry Converters, zadajte hodnotu 0 do poľa Údaj hodnoty a potom kliknite na tlačidlo OK.

Word

Ak chcete v balíku Office 2003 povoliť otváranie súborov uložených v starších formátoch programu Word, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte niektorý z nasledovných podkľúčov databázy Registry a kliknite naň:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileOpenBlock
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileOpenBlock
 3. Dvakrát kliknite na položku databázy Registry FilesBeforeVersion, zadajte hodnotu 0 do poľa Údaj hodnoty a potom kliknite na tlačidlo OK.

Corel Draw

Ak chcete povoliť otváranie súborov .cdr, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte niektorý z nasledovných podkľúčov databázy Registry a kliknite naň pravým tlačidlom myši:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\Import\CDR
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\Import\CDR
 3. Ukážte na položku Nový a potom kliknite na hodnotu DWORD.
 4. Zadajte hodnotu Enabled ako názov novej položky databázy Registry a potom stlačte kláves ENTER.
 5. Dvakrát kliknite na položku databázy Registry Enabled, zadajte hodnotu 1 do poľa Údaj hodnoty a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ďalšie informácie o blokovaných typoch súborov zobrazíte kliknutím na číslo príslušného článku databázy Microsoft Knowledge Base:
922847 Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie typu súboru, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry, sa v programe PowerPoint 2007 alebo PowerPoint 2003 zobrazí chybové hlásenie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
922848 Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie typu súboru, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry, sa v programe Excel 2007 alebo Excel 2003 zobrazí chybové hlásenie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
922849 Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie typu súboru, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry, sa v programe Word 2007 alebo Word 2003 zobrazí chybové hlásenie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
922850 Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie typu súboru, ktorý zablokoval správca, sa v programe Excel 2007, PowerPoint 2007 alebo Word 2007 zobrazí hlásenie
Produkty nezávislých výrobcov, ktoré sú uvedené v tomto článku, vyrábajú spoločnosti, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 938810 – Posledná kontrola: 24. 9. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky