V počítači so systémom Windows Server 2003 so spustenou službou Volume Shadow Copy Service sa môžu vyskytovať rôzne problémy

P R I Z N A K Y

V počítači so systémom Microsoft Windows Server 2003, v ktorom je spustená služba Volume Shadow Copy Service (VSS), sa vyskytuje jeden z nasledujúcich príznakov:
 • Po spustení operácie zálohovania pomocou nástroja NTBackup sa do denníka aplikácií zaznamená nasledujúca udalosť:


  Poznámka: Ak otvoríte súbor denníka zálohovania, zobrazia sa nasledujúce informácie:
  Error returned while creating the volume shadow copy: 0xffffffff (Pri vytváraní tieňovej kópie zväzku sa vrátila chyba: 0xffffffff)
 • Ak zobrazíte vlastnosti zväzku a potom kliknite na položku Shadow Copies (Tieňové kópie), zobrazí sa jedno z nasledujúcich chybových hlásení:
  Error 0x8004230F (Chyba 0x8004230F): The shadow copy provider had an unexpected error while trying to process the specified operation. (Poskytovateľ tieňových kópií narazil na neočakávanú chybu pri pokuse o spracovanie zadanej operácie.)
  Error 0x80004002 (Chyba 0x80004002): No such interface supported. (Takéto rozhranie nie je podporované.)
 • V denníku aplikácií sa zaznamená jedna z nasledujúcich udalostí:

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje, pretože nie sú zaregistrované systémové súbory služby VSS.

R I E S E N I E

Poznámka: Tento článok nie je určený pre operačné systémy Windows Vista, Windows Server 2008 ani novšie operačné systémy. Od systému Windows Vista a Windows Server 2008 je inštalácia súčastí systému Windows založená na manifeste. Ak sa v operačných systémoch uvedených v tejto poznámke pokúsite manuálne zaregistrovať určité súčasti, ako sú napríklad súčasti popísané v časti Riešenie, môže to mať neočakávané výsledky, v dôsledku ktorých môže byť potrebné preinštalovať systém Windows.


Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Run (Spustiť) v dialógovom okne File Download (Prevzatie súboru) a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sámAk chcete vyriešiť tento problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), zadajte reťazec cmd a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves ENTER.
  • cd /d %windir%\system32
  • Net stop vss
  • Net stop swprv
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • regsvr32 msxml.dll
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
  Poznámka: Spustenie posledného príkazu môže zlyhať.
 3. Vykonaním operácie zálohovania overte, či sa problém vyriešil.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Kroky na reprodukovanie tohto problému

 1. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz. Po zadaní príkazu stlačte kláves ENTER.
  regsvr32 /u swprv.dll
 2. Pokúste sa vykonať operáciu zálohovania.
Vlastnosti

ID článku: 940032 – Posledná kontrola: 20. 12. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky