K dispozícii je aktualizácia na opravu zlyhania služby BITS (Background Intelligent Transfer Service) v počítači so systémom Windows Vista.

P R I Z N A K Y

Po prevzatí aktualizácií z lokality Windows Update do počítača so systémom Windows Vista sa môžu vyskytnúť nasledovné príznaky:
 • Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom je uvedené, že hostiteľský proces pre služby systému Windows prestal pracovať.
 • Po reštartovaní počítača sa zobrazí dialógové okno služby Windows Update. V tomto dialógovom okne je uvedené nasledovné hlásenie:
  Some Updates were not installed

  Failed: xx updates

  Error(s) Found:

  Code 800706BA
 • V denníku aplikácie je zapísaná udalosť podobná nasledovnej:

P R I C I N A

Príčinou tohto problému je poškodenie stavových súborov služby BITS (Background Intelligent Transfer Service). Tento problém zastaví hostiteľský proces pre služby systému Windows. Toto správanie vám bráni v používaní služby BITS na prenos súborov.

R I E S E N I E

K dispozícii je aktualizácia na odstránenie tohto problému. Opravný nástroj služby BITS vám pomôže odstrániť problém spôsobený poškodením stavových súborov služby BITS. Daný problém zastaví hostiteľský proces pre služby systému Windows. Toto správanie vám bráni v používaní služby BITS na prenos súborov. Použite tento nástroj na odstránenie poškodenia a na opätovnú aktiváciu prenosov pomocou služby BITS. Po spustení tohto nástroja bude pravdepodobne nutné reštartovať počítač.

Informácie o súboroch na prevzatie

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:

Windows Vista, 32-bitové verzie

Prevziať Prevziať balík 940520.

Windows Vista, 64-bitové verzie

Prevziať Prevziať balík 940520.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.


Tento problém môžete odstrániť aj manuálne pomocou jednej z nasledovných metód.

Metóda 1

 1. Povoľte možnosť Zobraziť skryté súbory. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart , kliknite na položku Ovládací panel, potom na položku Možnosti priečinka a potom kliknite na kartu Zobraziť.
  2. Kliknite na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Ako správca systému vyhľadajte priečinok Programdata\Microsoft\Network\Downloader a potom odstráňte všetky súbory, ktorých názov začína reťazcom Qmgr. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte reťazec \Programdata\Microsoft\network\downloader do poľa Hľadať a stlačte kláves ENTER.
  2. V okne Downloader vyberte a potom odstráňte všetky súbory, ktorých názov začína reťazcom Qmgr. Odstráňte napríklad nasledujúce súbory:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
   Poznámky
   • Ak neodstránite dané súbory, reštartujte počítač v núdzovom režime bez podpory pre sieť. Vykonáte to pomocou metódy 2 alebo metódy 3.
   • Ak dané súbory úspešne odstránite, okamžite otvorte službu Windows Update a nainštalujte najnovšie aktualizácie.

Metóda 2

 1. Reštartujte počítač.
 2. Pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8.

  Poznámka. Kláves F8 je potrebné stlačiť ešte pred zobrazením indikátora priebehu systému Windows Vista.
 3. V ponuke Advanced Boot Options vyberte pomocou klávesov so šípkami položku Safe Mode a stlačte kláves ENTER.
 4. Povoľte možnosť Zobraziť skryté súbory. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart , kliknite na položku Ovládací panel, potom na položku Možnosti priečinka a potom kliknite na kartu Zobraziť.
  2. Kliknite na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Ako správca systému vyhľadajte priečinok Programdata\Microsoft\Network\Downloader a potom odstráňte všetky súbory, ktorých názov začína reťazcom Qmgr. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte reťazec Programdata\Microsoft\network\downloader do poľa Hľadať a stlačte kláves ENTER.
  2. V okne Downloader vyberte a potom odstráňte všetky súbory, ktorých názov začína reťazcom Qmgr. Odstráňte napríklad nasledujúce súbory:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 6. Okamžite otvorte službu Windows Update a nainštalujte najnovšie aktualizácie.

Metóda 3

 1. Reštartujte počítač v núdzovom režime bez podpory pre sieť. Postupujte nasledovne:
  1. Ukončite všetky otvorené programy.

  2. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Hľadať zadajte reťazec Run a stlačte kláves ENTER.

  3. Zadajte reťazec msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.   Zobrazí sa pomôcka na konfiguráciu systému.
  4. Kliknite na kartu Boot, kliknutím začiarknite políčko Safe boot , kliknutím začiarknite políčko Minimal a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Ak sa zobrazí výzva, reštartujte počítač.
 2. Povoľte možnosť Zobraziť skryté súbory. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart , kliknite na položku Ovládací panel, potom na položku Možnosti priečinka a potom kliknite na kartu Zobraziť.
  2. Kliknite na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Ako správca systému vyhľadajte priečinok Programdata\Microsoft\Network\Downloader a potom odstráňte všetky súbory, ktorých názov začína reťazcom Qmgr. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte reťazec \Programdata\Microsoft\network\downloader do poľa Hľadať a stlačte kláves ENTER.
  2. V okne Downloader vyberte a odstráňte všetky súbory, ktorých názov začína reťazcom Qmgr. Odstráňte napríklad nasledujúce súbory:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 4. Reštartujte počítač v normálnom režime. Postupujte nasledovne:
  1. Ukončite všetky otvorené programy.

  2. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Hľadať zadajte reťazec Run a stlačte kláves ENTER.

  3. Zadajte reťazec msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK. Zobrazí sa pomôcka na konfiguráciu systému.
  4. Na karte Boot kliknutím zrušte začiarknutie políčka Safe boota potom kliknutím na tlačidlo OK reštartujte počítač.
  5. Ak sa zobrazí výzva, reštartujte počítač.
 5. Okamžite otvorte službu Windows Update a nainštalujte najnovšie aktualizácie.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
Vlastnosti

ID článku: 940520 – Posledná kontrola: 8. 10. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky