Používanie funkcie Obnovovanie systému na prihlásenie do systému Windows Vista pri strate prístupu ku kontu

ÚVOD

Tento článok obsahuje postup na použitie funkcie Obnovovanie systému na prihlásenie do systému Windows Vista pri strate prístupu ku kontu.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak sa nemôžete prihlásiť do systému Windows Vista, môžete použiť funkciu Obnovovanie systému v systéme Windows Vista.

Možnosť prihlásiť sa do systému Windows Vista nemusíte mať k dispozícii v týchto prípadoch:
 • Scenár 1: Nedávno ste nastavili nové heslo pre chránené konto správcu. Nepamätáte si však toto heslo.
 • Scenár 2: Zadáte správne prihlasovacie heslo. Systém Windows Vista však toto heslo neakceptuje, pretože je poškodený.
 • Scenár 3: Odstránite chránené konto správcu. Teraz sa nemôžete prihlásiť na iné konto správcu.
 • Scenár 4: Zmeníte chránené konto správcu na štandardné používateľské konto. Teraz sa nemôžete prihlásiť na iné konto správcu.
Ak chcete použiť funkciu Obnovovanie systému na prihlásenie do systému Windows Vista pri strate prístupu ku kontu, použite tento postup:

Poznámka. Ak chcete využiť túto možnosť, musí existovať bod obnovenia, ktorý bol vytvorený funkciou Obnovovanie systému, a v ktorom bolo prihlásenie úspešné.
 1. Vložte disk DVD systému Windows Vista a reštartujte počítač.
 2. Keď sa zobrazí nasledovné hlásenie, stlačte ľubovoľný kláves:
  Press any key to boot from CD or DVD.
 3. Nastavte nasledovné preferencie a kliknite na tlačidlo Ďalej:
  • Jazyk na inštaláciu
  • Formát času a meny
  • Klávesnica alebo metóda vstupu
 4. Kliknite na položku Oprava počítača, vyberte operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Kliknite na položku Obnovovanie systému a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Kliknite na bod obnovenia, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka. Kliknite na bod obnovenia, v ktorom sa počítač vráti do stavu, v ktorom bolo prihlásenie úspešné. Po použití funkcie Obnovovanie systému znova nainštalujte všetky programy alebo aktualizácie, ktoré sa mohli odstrániť. Nestratíte žiadne osobné dokumenty. Pravdepodobne bude nutné znova nainštalovať niektoré programy. Je možné, že bude potrebné obnoviť aj niektoré osobné nastavenia.
 7. Potvrďte disky, ktoré chcete obnoviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť a po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Áno.
 9. Po dokončení procesu obnovovania systému kliknite na tlačidlo Reštartovať, aby sa počítač reštartoval.
 10. Po reštartovaní počítača kliknutím na tlačidlo Zavrieť potvrďte, že obnovovanie systému sa úspešne dokončilo.
 11. Použite príslušnú metódu na prihlásenie. Prihláste sa napríklad pomocou staršieho hesla alebo iného konta v počítači.
Po prihlásení môže byť v závislosti od scenára nutné vykonať ďalšie kroky.

Ďalšie kroky v prípade scenára 1

 1. Po prihlásení zmeňte heslo pre chránené konto správcu.
 2. Po zmene tohto hesla reštartujte počítač. Skontrolujte, či sa môžete prihlásiť pomocou nového hesla.

Ďalšie kroky v prípade scenára 2

 1. Po prihlásení skontrolujte, či sa všetky používateľské kontá môžu prihlásiť s použitím príslušných poverení.
 2. Zmeňte heslo pre používateľské konto, ktoré sa nemôže prihlásiť.

Ďalšie kroky v prípade scenára 3

 1. Po prihlásení vytvorte nové chránené konto správcu pomocou apletu Používateľské kontá v okne Ovládací panel.
 2. Prihláste sa s použitím nového chráneného konta správcu. Potom odstráňte staršie chránené konto správcu, ktoré bolo obnovené.

  Poznámka. Z dôvodov zabezpečenia nepoužívajte obnovené chránené konto správcu.

Ďalšie kroky v prípade scenára 4

 1. Po prihlásení vytvorte nové chránené konto správcu pomocou apletu Používateľské kontá v okne Ovládací panel.

 2. Prihláste sa s použitím nového chráneného konta správcu.
 3. Zmeňte staré chránené konto správcu na štandardné používateľské konto.
Vlastnosti

ID článku: 940765 – Posledná kontrola: 11. 6. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky