Odstránenie problému, ktorý sa vyskytne po inštalácii automatickej aktualizácie pre program Word 2007 v počítači s operačným systémom Windows Vista

Popis problému

Do počítača s operačným systémom Windows Vista ste nainštalovali automatickú aktualizáciu pre program Microsoft Office Word 2007 a potom ste reštartovali počítač. Ak bol pri reštartovaní počítača spustený program Word 2007, vyskytli sa niektoré z nasledujúcich problémov:
 • Pri používaní programu Word nepracuje myš.
 • V systéme Windows Vista nie je možné otvoriť dokument programu Word prostredníctvom okna Vyhľadať.
 • Dokument programu Word nie je možné otvoriť pomocou nástroja Windows Desktop Search.
 • Program Word zlyhá pri pokuse o jeho spustenie alebo skončenie.
 • Program Word zlyhá pri otvorení dialógového okna Otvoriť.
 • Program Word zlyhá pri ukladaní dokumentu.
 • Program Word zlyhá pri zatváraní dokumentu.
Tento článok vám pomáha odstrániť tento problém.

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.

Poznámka: Je možné, že tento sprievodca je iba v angličtine, automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na disk flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.

Teraz prejdite na časť Vyriešil sa problém?

Vyriešim problém sám

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Ak chcete odstrániť tento problém, odstráňte podkľúč databázy Registry HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data. Postupujte takto:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec regedit a stlačte kláves ENTER.

  Povolenie riadenia kont používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 3. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
 4. V ponuke Úpravy kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Áno.
 5. Ukončite Editor databázy Registry.
 6. Reštartujte program Word.
Teraz prejdite na časť Vyriešil sa problém?

Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, na jeho vyriešenie vám postačil tento článok. Ak sa problém nepodarilo odstrániť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
Vlastnosti

ID článku: 940791 – Posledná kontrola: 18. 9. 2011 – Revízia: 1

Microsoft Office Word 2007

Pripomienky