V programe Internet Explorer 7 sa nedá prihlásiť na lokalitu FTP alebo vás program presmeruje do jej koreňového priečinka

P R I Z N A K Y

V programe Windows Internet Explorer 7 sa môžu po zadaní mena používateľa a hesla na prístup k lokalite FTP vyskytnúť nasledujúce problémy:
 • Nemôžete sa prihlásiť na lokalitu FTP alebo sa v programe Internet Explorer 7 nezobrazí žiadny obsah.
 • Nemôžete sa prihlásiť na lokalitu FTP, program vás však presmeruje do jej koreňového priečinka.
Poznámka: Program Windows Internet Explorer 6 vás presmeruje do priradeného virtuálneho priečinka podľa použitého mena používateľa.

P R I C I N A

Príčinou tohto problému je zmena dizajnu v programe Internet Explorer 7.

R I E S E N I E

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Informácie o aktualizácii zabezpečenia

Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu zabezpečenia pre program Internet Explorer. Ak chcete nainštalovať najnovšie aktualizácie, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ďalšie technické informácie o najnovšej kumulatívnej aktualizácii zabezpečenia pre program Internet Explorer získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka: Táto oprava bola prvýkrát zahrnutá v aktualizácii zabezpečenia 939653 (MS07-057). Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

939653 MS07-057: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer (Tento obsah môže byť v angličtine)


Táto aktualizácia pridáva podkľúč FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653 databázy Registry. V predvolenom nastavení táto funkcia nie je povolená.


Ak chcete, aby sme túto funkciu povolili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete túto funkciu povoliť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete túto funkciu povoliť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Ak chcete povoliť túto funkciu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 4. Zadajte znak * a stlačte kláves ENTER.
 5. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 6. Zadajte hodnotu 1 a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak chcete rýchlu opravu zakázať, zadajte hodnotu 0 a kliknite na tlačidlo OK.
 7. Ukončite Editor databázy Registry.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

R I EŠ E N I E

Ak chcete tento problém vyriešiť alternatívne, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Spresnenie.
 4. V časti Prehľadávanie začiarknite políčko Zapnúť zobrazovanie priečinkov FTP (mimo programu Internet Explorer) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. V programe Windows Prieskumník zadajte adresu URL lokality FTP a stlačte kláves ENTER.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Lokality FTP možno v systéme Windows používať dvomi hlavnými spôsobmi. Jeden spôsob využíva na prehľadávanie lokalít FTP program Windows Prieskumník s priečinkovým rozhraním. V predvolenom nastavení používa program Internet Explorer tento spôsob. Druhý spôsob využíva implementáciu v programe Internet Explorer, ktorá je založená na rozhraní WinINet API. Pri používaní tohto spôsobu sa lokality FTP prehľadávajú v programe Internet Explorer rovnakým spôsobom ako webové lokality.

Staršie verzie programu Internet Explorer, než je program Internet Explorer 7, nie sú oddelené od zvyšnej časti systému Windows. Program Internet Explorer a zvyšná časť systému Windows využívajú len iné vstupné body v používateľskom rozhraní. Pri prehľadávaní lokality FTP v programe Internet Explorer sa lokalita otvorí v programe Windows Prieskumník. Systém Windows podporuje domovské adresáre a relatívnu cestu adresy URL lokality FTP. Po zadaní mena používateľa a hesla vás preto program presmeruje do priradeného priečinka podľa daného mena používateľa. Tento priradený priečinok sa zobrazuje ako koreňový priečinok servera FTP.

Internet Explorer 7 je oddelený od zvyšnej časti systému Windows. Platí preto, že pri prístupe k lokalite FTP pomocou programu Internet Explorer 7 sa správanie odlišuje od správania starších verzií programu Internet Explorer. Program Internet Explorer nepodporuje domovské adresáre ani relatívnu cestu adresy URL lokality FTP, a preto vás presmeruje do koreňového priečinka servera FTP. Ak nemáte povolenie na prístup ku koreňovému priečinku, nemôžete získať prístup k lokalite FTP.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

928675 Oddelenie programu Internet Explorer 7 od používateľského prostredia systému Windows (Tento obsah môže byť v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 941896 – Posledná kontrola: 20. 12. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky