Pri pokuse o pripojenie na server Network Policy Server na serveri so systémom Windows Server 2008 môže zlyhať overenie alebo sa môže vrátiť chyba 807 alebo chyba 691

P R I Z N A K Y

V klientskom počítači so systémom Windows používate profil služby Connection Manager (CM) spolu s ochranou Network Access Protection (NAP). Pri pokuse o pripojenie na server NPS (Network Policy Server) na serveri so systémom Windows Server 2008 môžu zlyhať nasledovné overenia:
  • PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol),
  • MS-CHAP v2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol, verzia 2).
Overenia PEAP a MS-CHAPv2 môžu zlyhať pri prvom alebo pri opakovanom overovaní. Navyše sa môže vrátiť chyba 807 alebo chyba 691.

Tento problém sa vyskytne, ak klientsky počítač neposkytne členstvo v doméne pre používateľské konto.

P R I C I N A

Problém je spôsobený tým, že server so systémom Windows Server 2008 nemôže overiť používateľské konto klientskeho počítača.

R I EŠ E N I E

Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, zadajte pri overovaní PEAP a MS-CHAP v2 názov domény a meno používateľa.

Predstavte si prípad, že meno používateľa je „Niekto“ a názov domény je „Adatum.com“. Ak je to tak, pri overovaní PEAP a MS-CHAP v2 je nutné zadať do poľa User name nasledovnú hodnotu:
Adatum\Niekto

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o ochrane NAP (Network Access Protection) pre systém Windows Server 2008 nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 943070 – Posledná kontrola: 3. 4. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky