Pri pokuse o spustenie programu Outlook 2007 po inštalácii balíka 2007 Office Suite Service Pack 1 sa zobrazí chybové hlásenie: Súbor Outlook.ost sa používa a prístup k nemu nie je možné získať.

P R I Z N A K Y

Nainštalujete balík Microsoft Office Suite 2007 Service Pack 1 (SP1). Pri pokuse o spustenie programu Office Outlook 2007 sa môže zobraziť chybové hlásenie podobné nasledovnému:

V systéme Windows XP
Priečinky offline programu Microsoft Office Outlook

Súbor C:\Documents and Settings\meno používateľa\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlook.ost sa používa a prístup k nemu nie je možné získať. Zatvorte aplikáciu, ktorá používa tento súbor, a skúste to znova. Je možné, že bude potrebné reštartovať počítač.
V systéme Windows Vista
Priečinky offline programu Microsoft Office Outlook

Súbor C:\Users\meno používateľa\Local\Microsoft\Outlook\Outlook.ost sa používa a prístup k nemu nie je možné získať. Zatvorte aplikáciu, ktorá používa tento súbor, a skúste to znova. Je možné, že bude potrebné reštartovať počítač.
Po kliknutí na tlačidlo OK na zatvorenie okna tohto chybového hlásenia sa toto hlásenie zopakuje. Keď kliknete na tlačidlo OK, aby ste znova zavreli okno tohto chybového hlásenia, sa zobrazí nasledovné chybové hlásenie:
Microsoft Office Outlook

Nie je možné otvoriť vaše predvolené e-mailové priečinky.
Keď kliknete na tlačidlo OK, aby ste zavreli okno tohto chybového hlásenia, sa program Outlook 2007 neočakávane ukončí.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak ste počas inštalácie balíka 2007 Office Suite SP1 mali spustený niektorý z nasledovných programov:
  • Office Communicator 2005,
  • Office Communicator 2007.

R I EŠ E N I E

Ak chcete odstrániť tento problém, reštartujte počítač a potom spustite program Outlook 2007.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak sú spustené programy Communicator 2005 alebo Communicator 2007, používajú sa nasledovné súbory:
  • Contab32.dll,
  • Emsmdb32.dll,
  • Mspst32.dll,
  • Mso.dll,
  • Olmapi32.dll,
  • Riched20.dll.
Ak je spustený program Communicator 2007, používa sa aj tento súbor:
  • Msores.dll.
Problém popísaný v sekcii Príznaky varíruje v závislosti od úrovne používateľského rozhrania inštalácie balíka 2007 Office Suite SP1. Ak sa balík 2007 Office Suite SP1 aplikuje napríklad s použitím úrovne plného používateľského rozhrania, zobrazí sa výzva na reštart počítača. Ak sa však použije odlišná úroveň používateľského rozhrania, nemusí sa zobraziť výzva na reštart počítača.

Ďalšie informácie o programoch, ktoré môžu spôsobiť, že sa po inštalácii balíka 2007 Office Suite Service Pack 1 zobrazí výzva na reštart počítača, získate po kliknutí na nasledovné číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:

942995 Pri pokuse o spustenie programu Outlook 2007 po inštalácii balíka 2007 Office Suite Service Pack 1 sa zobrazí chybové hlásenie: Súbor Outlook.ost sa používa a prístup k nemu nie je možné získať. (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Súbor denníka inštalácie MAINWWsp1.log naznačuje, že program Communicator používa súbory. Súbor MAINWWsp1.log môže vyzerať napríklad takto:
MSI (s) (68:70) [14:12:39:463]: Product: Microsoft Office Enterprise 2007. The file C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\RICHED20.DLL is being held in use by the following process Name: communicator , Id 1616.
Vlastnosti

ID článku: 943590 – Posledná kontrola: 11. 12. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky