V systéme Windows Vista sa nespúšťajú niektoré služby

Zdroj: Technická podpora spoločnosti Microsoft

Výsledok

V počítači so systémom Windows Vista zistíte, že služba Windows Firewall nie je spustená. Keď sa túto službu pokúsite spustiť manuálne, zobrazí sa chyba uvedená nižšie. Tento problém sa môže vyskytnúť aj v prípade klientskej služby DHCP alebo služby DPS.

Nižšie sú uvedené chyby týkajúce sa služby Windows Firewall:
Systému Windows sa nepodarilo spustiť službu Windows Firewall v lokálnom počítači. Ďalšie informácie nájdete v denníku udalostí systému. Ak nejde o službu spoločnosti Microsoft, obráťte sa na jej dodávateľa a poskytnite mu kód chyby 5 týkajúci sa služby.


V denníku udalostí systému sa zobrazuje nasledujúca udalosť:
Zdroj: Service Control manager Eventlog Provider
Identifikácia udalosti: 7024
Služba Windows Firewall bola ukončená s chybou služby 5 (0x5)

Príčina

Táto chyba znamená, že bol odmietnutý prístup. Môže sa vyskytovať, ak konto MpsSvc nemá potrebné povolenia pre súvisiace kľúče databázy Registry.

Konto NT Service\MpsSvc vyžaduje povolenia pre nasledujúce kľúče:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch
  Potrebné povolenia: Hodnota dotazu;Nastaviť hodnotu
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
  Potrebné povolenia: Úplné ovládanie;Čítať
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy
  Potrebné povolenia: Úplné ovládanie;Čítať

V prípade klientskej služby DHCP sa tento problém môže vyskytovať, ak konto NT Service\DHCP nemá potrebné povolenia pre nasledujúce kľúče:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
  Potrebné povolenia: Hodnota dotazu, Vytvoriť hodnotu, Enumerovať podkľúče, Oznámiť, Ovládať čítanie
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Configurations
  Potrebné povolenia: Úplné ovládanie, Čítať

V prípade služby DPS sa tento problém môže vyskytovať, ak konto Trustedinstaller nemá povolenia pre nasledujúci kľúč:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters
Potrebné povolenia: Úplné ovládanie, Čítať

Riešenie

Automaticky diagnostikujte a opravte bežné problémy s programom Windows Firewall, ako sú napríklad nasledujúce problémy:
 • program Windows Firewall nie je predvolenou bránou firewall,
 • program Windows Firewall sa nespúšťa,
 • systému Windows Vista sa nepodarilo spustiť program Windows Firewall,
 • funkcia Pomoc na diaľku nefunguje z dôvodu chyby služby 5 (0x5),
 • nemôžete získať prístup k zdieľaným súborom a tlačiarňam.
Ak chcete prevziať a spustiť tento automatický nástroj na riešenie problémov, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém:


Ak chcete tento problém opraviť sami a nechcete použiť automatizovaný nástroj na riešenie problémov, ktorý je uvedený vyššie, priraďte ku kontu povolenia pre dané kľúče databázy Registry. Nižšie je uvedený postup týkajúci sa programu Windows Firewall:
 1. V Editore databázy Registry prejdite na kľúč, ku ktorému chcete priradiť povolenia.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na daný kľúč a potom kliknite na položku Povolenia.
 3. Uistite sa, že v časti Umiestnenia je vybratý lokálny počítač.
 4. Do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať, zadajte reťazec NT SERVICE\mpssvc. Potom kliknite na tlačidlo Skontrolovať názvy.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Vyberte konto zobrazené v zozname a priraďte k nemu zodpovedajúce povolenie.
 7. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

Vlastnosti

ID článku: 943996 – Posledná kontrola: 13. 10. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky