Grafický výkon možno vylepšiť v niektorých prípadoch viacerých jednotiek GPU na počítačoch so systémom Windows Vista

P R I Z N A K Y

V niektorých prípadoch na počítačoch so systémom Windows Vista vykazujú hry a porovnávacie testy slabší výkon, ako sa očakáva. Tento problém sa vyskytuje v prípade, keď hry a porovnávacie testy používajú viaceré zobrazovacie adaptéry v konfigurácii prepojeného zobrazovacieho adaptéra (LDA).

P R I C I N A

Grafický procesor (GPU) alebo časť prepojenia GPU môže spôsobiť krátke oneskorenie plánovania v pakete DMA (Direct Memory Acess). Tento prípad nastane, ak sa paket DMA odošle do jednotky GPU, ktorá predtým ukončila prácu, a ak je ďalšia jednotka GPU v prepojenej konfigurácii príliš zaneprázdnená. V niektorých prípadoch znižuje významný nedostatok činnosti v jednej alebo viacerých jednotkách GPU v prepojenej konfigurácii očakávaný výkon aplikácie.

R I E S E N I E

Informácie o aktualizácii

Ak chcete odstrániť tento problém, nainštalujte jednu z nasledovných aktualizácií, ktorá zodpovedá vašej situácii.

Aktualizácia pre systém Windows Vista

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sk&FamilyID=4d611cbc-ddbb-4744-8437-76a470dcfb93

Aktualizácia pre systém Windows Vista v systémoch x64

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sk&FamilyID=c8c0d2ee-a087-4d82-8579-a0cb7c3e8a2b

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Predpoklady

Inštalácia tejto rýchlej opravy nevyžaduje žiadne predpoklady.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu doteraz vydanú rýchlu opravu.

Informácie o súboroch

Atribúty súborov (alebo atribúty novších súborov) anglickej verzie tejto rýchlej opravy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
Windows Vista, verzie x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
X86_5b7480f6146b3db42d4c09f17183becc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20721_none_f72d9fdff593db00.manifestNot Applicable69615-Nov-200714:42Not Applicable
X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20721_none_aa575735ff93258e.manifestNot Applicable8,95815-Nov-200714:42Not Applicable
Cdd.dll6.0.6000.2072137,37615-Nov-200704:16x86
Dxgkrnl.sys6.0.6000.20721621,56815-Nov-200702:09x86
Windows Vista, 64-bitové verzie
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_c07c2d5e68c6e04043943f369559c1a2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20721_none_11c1f42f44d375d9.manifestNot Applicable70015-Nov-200714:42Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20721_none_0675f2b9b7f096c4.manifestNot Applicable9,22315-Nov-200714:45Not Applicable
Cdd.dll6.0.6000.2072147,10415-Nov-200705:06x64
Dxgkrnl.sys6.0.6000.20721879,10415-Nov-200702:25x64

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o probléme s viacerými grafickými kartami v systéme Windows Vista nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
936710 Ak je aplikácia DirectX 10 spustená v počítači so systémom Windows Vista a s viacerými grafickými kartami, v počítači sa nepoužíva sekundárna grafická karta

Vlastnosti

ID článku: 945149 – Posledná kontrola: 26. 11. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky