Po inštalácii balíka Windows Vista Service Pack 1 chýbajú body obnovenia systému a tieňové kópie súborov

P R I Z N A K Y

Po inštalácii balíka Windows Vista Service Pack 1 (SP1) sa môže stať, že existujúce body obnovenia systému viac nebudú dostupné. Zároveň sa môžu pri inštalácii balíka SP1 odstrániť aj tieňové kópie súborov.

Poznámka. Ak chcete zobraziť tieňové kópie súboru, kliknite na súbor pravým tlačidlom, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Predchádzajúce verzie.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytne vtedy, ak nainštalujete balík Service Pack 1 (SP1) pre systém Windows Vista na počítači, ktorý nemá dostatok voľného miesta na disku. Keď sa pokúsite o inštaláciu balíka Service Pack na počítači s nedostatkom miesta na disku, inštalačný proces uvoľní miesto na disku, pričom odstráni existujúce body obnovenia systému a vytvorí jeden nový bod obnovenia.

R I EŠ E N I E

Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, uvoľnite pred inštaláciou balíka Vista SP1 viac miesta na disku. Čím viac voľného miesta bude na disku pri inštalácií balíka Service Pack, tým vyššia bude pravdepodobnosť, že nedôjde k odstráneniu bodov obnovenia systému a tieňových kópií súborov.

Ďalšie informácie o spôsoboch uvoľnenia miesta na disku v systéme Windows Vista nájdete v nástroji Pomoc a technická podpora systému Windows Vista. Ak chcete zobraziť nástroj Pomoc a technická podpora systému Windows Vista, vykonajte tieto kroky:
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom na položku Pomoc a technická podpora.
  2. Do poľa Hľadať Pomocníka zadajte výraz čistenie disku a stlačte kláves ENTER.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak sa kvôli nedostatku voľného miesta na disku odstránia počas inštalácie balíka Service Pack službou Windows Update existujúce body obnovenia systému, tesne pred inštaláciou balíka Service Pack sa vytvorí nový bod obnovenia systému.

Tento nový bod obnovenia zachytí stav systému po inštalácii aktualizácií trvalých predpokladov pre balík Service Pack, ale pred inštaláciou samotného balíka Service Pack. Z týchto príčin pravdepodobne nebudete môcť obnoviť presne ten stav systému, v ktorom sa počítač nachádzal pred začiatkom inštalácie balíka Service Pack.

Ďalšie informácie o balíku Windows Vista Service Pack 1 získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

936330 Ako získať poznámky k vydaniu balíka Windows Vista Service Pack 1 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 945681 – Posledná kontrola: 18. 5. 2009 – Revízia: 1

Pripomienky