Inštalácia systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 s minimálnymi požadovanými povoleniami

ÚVOD

V tomto článku sa popisujú minimálne povolenia používateľa, ktoré sa vyžadujú na inštaláciu systému Microsoft Dynamics CRM 4.0.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Poznámky
 • Predpokladom vykonania postupov uvedených v tomto článku je, že všetky roly servera systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa inštalujú do toho istého počítača.
 • Ďalšie informácie o rolách servera nájdete v príručke implementácie.
 • Počas inštalácie sprievodca diagnostikou prostredia kontroluje, či používateľ, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, má minimálne požadované povolenia. Ak ich nemá, zobrazí sa chybové hlásenie.

Možnosti inštalácie

Pri inštalácii systému Microsoft Dynamics CRM s minimálnymi požadovanými povoleniami sú k dispozícii dve možnosti. Inštalačný program systému Microsoft Dynamics CRM môže počas inštalácie automaticky vytvoriť skupiny zabezpečenia alebo môžete použiť vopred vytvorené skupiny zabezpečenia služby Active Directory.


Môžete tiež vybrať možnosť zapnutia alebo vypnutia funkcie Automatická správa skupín (Auto Group Management). Táto funkcia je na základe predvoleného nastavenia zapnutá. Systém Microsoft Dynamics CRM automaticky pridáva príslušné používateľské kontá a zodpovedajúce počítačové kontá do požadovaných skupín zabezpečenia systému Microsoft Dynamics CRM. Ak funkciu Automatická správa skupín (Auto Group Management) vypnete, systém Microsoft Dynamics CRM nepridá kontá automaticky. V takom prípade musí správca domény alebo používateľ s dostatočnými povoleniami pridať príslušné používateľské a počítačové kontá do požadovaných skupín. Kontá je potrebné pridať po inštalácii a po pridaní používateľa do systému Microsoft Dynamics CRM.

Možnosť inštalácie č. 1: Vytvorenie skupín zabezpečenia služby Active Directory inštalačným programom pri inštalácii systému Microsoft Dynamics CRM

 1. Konto používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, pridajte ako člena skupiny lokálnych správcov. Ak to chcete urobiť, na serveri systému Microsoft Dynamics CRM a v počítači s programom Microsoft SQL Server postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Prihláste sa na server ako používateľ s povoleniami lokálneho správcu.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Správa počítača.
  3. Rozbaľte položku Systémové nástroje.
  4. Rozbaľte položku Lokálni používatelia a skupiny.
  5. Kliknite na položku Skupiny.
  6. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Správcovia a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  7. Ak chcete pridať konto používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, kliknite na tlačidlo Pridať.
 2. Ak je služba SQL Server Reporting Services (SSRS) nainštalovaná na inom serveri, než je server, na ktorom ste pridali povolenia v kroku číslo 1, pre používateľské konto, pomocou ktorého sa vykonáva inštalácia, je potrebné pridať rolu Správca obsahu (Content Manager) na najvyššej úrovni. Pre používateľské konto, pomocou ktorého sa vykonáva inštalácia, je takisto potrebné pridať rolu Správca systému (System Administrator) na úrovni celej lokality. Ak to chcete urobiť, na serveri so službou Reporting Services postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Spustite program Windows Internet Explorer a prejdite na nasledujúcu lokalitu:
   http://srsserver/reports
  2. Na karte Vlastnosti (Properties) kliknite na položku Priradenie novej roly (New Role Assignment).
  3. Do poľa Názov skupiny alebo meno používateľa (Group or user name) zadajte meno používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, začiarknite políčko Správca obsahu (Content Manager) a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka Pri zadávaní mena používateľa použite nasledujúci formát:
   názov_domény\meno_používateľa
  4. Kliknite na položku Nastavenie lokality (Site Settings).
  5. V časti Zabezpečenie (Security) kliknite na položku Konfigurovať zabezpečenie celej lokality (Configure site-wide security) a potom kliknite na položku Priradenie novej roly (New Role Assignment).
  6. Do poľa Názov skupiny alebo meno používateľa (Group or user name) zadajte meno používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, kliknutím začiarknite políčko Správca systému (System Administrator) a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka Pri zadávaní mena používateľa použite nasledujúci formát:
   názov_domény\meno_používateľa
 3. Pre konto používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, pridajte nasledujúce povolenia do organizačnej jednotky (OU) v adresárovej službe Active Directory. Tento krok je potrebné vykonať pre organizačnú jednotku, ktorú ste počas inštalácie systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 vybrali ako cieľové umiestnenie.

  Povolenia
  • Čítať
  • Vytvoriť všetky podriadené objekty
  Rozšírené povolenia
  • Čítať povolenia
  • Upraviť povolenia
  • Čítať členov
  • Zapisovať členov
  Pri pridávaní povolení postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Prihláste sa na server radiča domény ako používateľ s povoleniami správcu domény.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Používatelia a počítače služby Active Directory.
  3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozšírené funkcie.
  4. Na navigačnej table vyhľadajte organizačnú jednotku, ktorú chcete použiť na inštaláciu systému Microsoft Dynamics CRM. Rozbaľte stromovú štruktúru na uzle, ktorý obsahuje skupinu zabezpečenia.
  5. Kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu zabezpečenia, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Zabezpečenie.
  6. V zozname Názvy skupín alebo mená používateľov kliknite na konto používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM (ak je dané konto v zozname uvedené). Ak dané konto nie je v zozname uvedené, kliknutím na tlačidlo Pridať pridajte používateľské konto.
  7. V stĺpci Povoliť začiarknite políčko povolenia Vytvoriť všetky podriadené objekty.

   Poznámka Na základe predvoleného nastavenia je v stĺpci Povoliť začiarknuté políčko povolenia Čítať.
  8. Kliknite na tlačidlo Spresniť.
  9. V zozname Položky povolení kliknite na tlačidlo Pridať, vyberte konto používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  10. V zozname Použiť na kliknite na položku Objekty skupiny.
  11. V stĺpci Povoliť začiarknite nasledujúce políčka:
   • Čítať povolenia
   • Upraviť povolenia
  12. Kliknite na kartu Vlastnosti.
  13. V zozname Použiť na kliknite na položku Objekty skupiny.
  14. V stĺpci Povoliť začiarknite nasledujúce políčka:
   • Čítať členov
   • Zapisovať členov
  15. Postupne kliknite na všetky tri tlačidlá OK.
 4. Nainštalujte systém Microsoft Dynamics CRM.

Možnosť inštalácie č. 2: Použitie vopred vytvorených skupín zabezpečenia služby Active Directory pri inštalácii systému Microsoft Dynamics CRM

 1. V službe Active Directory vytvorte nasledujúce skupiny zabezpečenia:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Pri vytváraní skupín zabezpečenia v službe Active Directory postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Prihláste sa na server radiča domény ako používateľ s povoleniami správcu domény.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Používatelia a počítače služby Active Directory.
  3. V stromovej štruktúre Používatelia a počítače služby Active Directory rozbaľte koreňový priečinok domény alebo priečinok konkrétnej organizačnej jednotky (OU), ktorú chcete použiť na inštaláciu systému Microsoft Dynamics CRM.
  4. Kliknite pravým tlačidlom myši na koreňový priečinok domény alebo na organizačnú jednotku, ktorú chcete použiť, kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Skupina.
  5. Do poľa Názov skupiny zadajte názov skupiny. Zadajte napríklad názov PrivUserGroup.
  6. Ak je funkčnou úrovňou domény natívne prostredie systému Windows Server 2003 alebo Microsoft Windows 2000, kliknite na položku Lokálna doména (Domain local) v zozname Rozsah skupiny (Group scope). Ak je funkčnou úrovňou domény zmiešané prostredie systému Windows 2000, kliknite na položku Globálne (Global) v zozname Rozsah skupiny (Group scope).
  7. Kliknite na tlačidlo OK.
  8. Pomocou krokov 1d až 1g uvedených vyššie v tejto časti vytvorte všetky požadované skupiny zabezpečenia.
 2. Konto používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, pridajte ako člena skupiny lokálnych správcov. Tento krok je potrebné vykonať v počítači, v ktorom je nainštalovaný server systému Microsoft Dynamics CRM, a v počítači s programom SQL Server.
  1. Prihláste sa na server ako používateľ s povoleniami lokálneho správcu.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Správa počítača.
  3. Postupne rozbaľte položky Systémové nástroje, Lokálni používatelia a skupiny a Skupiny.
  4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Správcovia a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  5. Ak chcete pridať konto používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Ak je služba SQL Server Reporting Services (SSRS) nainštalovaná na inom serveri, než je server, na ktorom ste pridali povolenia v kroku číslo 1, pre používateľské konto, pomocou ktorého sa vykonáva inštalácia, pridajte rolu Správca obsahu (Content Manager) na najvyššej úrovni. Potom pre používateľské konto, pomocou ktorého sa vykonáva inštalácia, pridajte rolu Správca systému (System Administrator) na úrovni celej lokality. Ak to chcete urobiť, na serveri so službou Reporting Services postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Spustite program Internet Explorer a prejdite na nasledujúcu lokalitu:
   http://srsserver/reports
  2. Kliknite na kartu Vlastnosti (Properties) a potom kliknite na položku Priradenie novej roly (New Role Assignment).
  3. Do poľa Názov skupiny alebo meno používateľa (Group or user name) zadajte meno používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, začiarknite políčko Správca obsahu (Content Manager) a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka Pri zadávaní mena používateľa použite nasledujúci formát:
   názov_domény\meno_používateľa
  4. Kliknite na položku Nastavenie lokality (Site Settings).
  5. V časti Zabezpečenie (Security) kliknite na položku Konfigurovať zabezpečenie celej lokality (Configure site-wide security) a potom kliknite na položku Priradenie novej roly (New Role Assignment).
  6. Do poľa Názov skupiny alebo meno používateľa (Group or user name) zadajte meno používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, začiarknite políčko Správca systému (System Administrator) a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka Pri zadávaní mena používateľa použite nasledujúci formát:
   názov_domény\meno_používateľa
 4. Ak chcete pomocou systému Microsoft Dynamics CRM spravovať skupiny zabezpečenia systému Microsoft Dynamics CRM vytvorené počas inštalácie, pridajte nasledujúce povolenia skupinám zabezpečenia, ktoré ste vytvorili v kroku číslo 1 uvedenom vyššie v tejto časti:

  Povolenia
  • Čítať
  • Zapisovať
  • Pridať alebo odstrániť sa ako člena
  Rozšírené povolenia
  • Zobraziť obsah
  • Čítať všetky vlastnosti
  • Zapísať všetky vlastnosti
  • Čítať povolenia
  • Upraviť povolenia
  • Všetky overené zápisy
  • Pridať alebo odstrániť sa ako člena
  Ak chcete pridať povolenia, vykonajte nasledujúce kroky pre každú skupinu zabezpečenia, ktorú ste vytvorili v kroku číslo 1 uvedenom vyššie v tejto časti:
  1. Prihláste sa na server radiča domény ako používateľ s povoleniami správcu domény.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Používatelia a počítače služby Active Directory.
  3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozšírené funkcie.
  4. Na navigačnej table rozbaľte v stromovej štruktúre skupinu zabezpečenia, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu zabezpečenia, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Zabezpečenie.
  5. V zozname Názvy skupín alebo mená používateľov kliknite na konto používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM (ak je dané konto v zozname uvedené). Ak dané konto nie je v zozname uvedené, kliknutím na tlačidlo Pridať pridajte používateľské konto.
  6. V stĺpci Povoliť začiarknite políčko povolenia Zapisovať. Po vykonaní tohto kroku systém automaticky začiarkne políčko povolenia Pridať alebo odstrániť sa ako člena.


   Poznámka Na základe predvoleného nastavenia je v stĺpci Povoliť začiarknuté políčko povolenia Čítať.
  7. Kliknite na tlačidlo Spresniť.
  8. V zozname Položky povolení kliknite na konto používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.
  9. Začiarknite políčko Upraviť povolenia v stĺpci Povoliť.
  10. Postupne kliknite na všetky tri tlačidlá OK.
  Poznámky
  • Na základe predvoleného nastavenia sú v stĺpci Povoliť vybraté nasledujúce povolenia:
   • Zobraziť obsah
   • Čítať všetky vlastnosti
   • Zapísať všetky vlastnosti
   • Čítať povolenia
   • Všetky overené zápisy
   • Pridať alebo odstrániť sa ako člena
  • Ak ste pred inštaláciou vypli funkciu Automatická správa skupín (Auto Group Management), nemusíte vykonávať krok číslo 4.
  • Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v časti Možnosti funkcie Automatická správa skupín (Auto Group Management).
 5. Pri prvom prihlásení do systému Microsoft Dynamics CRM a pri každom pridaní používateľa do systému Microsoft Dynamics CRM je potrebné vykonať nasledujúce akcie:
  • Na prihlásenie použite používateľské konto, ktoré má potrebné práva.
  • Manuálne pridajte používateľov a počítače do príslušných skupín zabezpečenia.
 6. Ak chcete použiť vopred vytvorené skupiny zabezpečenia služby Active Directory, vytvorte konfiguračný súbor, ktorý bude odkazovať na systém Microsoft Dynamics CRM. Ak to chcete urobiť, vytvorte konfiguračný súbor vo formáte XML, v ktorom sa používa syntax uvedená v nasledujúcom príklade. Premenné upravte podľa potreby. Zoznam uvedený po ukážke kódu popisuje spôsob úpravy premenných uvedených v tomto príklade.

  V nasledujúcej ukážke kódu má súbor XML názov Config_precreate.xml. Názov domény je microsoft.com. Tieto názvy predstavujú skutočné názvy, ktoré použijete. Hierarchia služby Active Directory je nasledovná:
  • koreňová doména
   • Názov spoločnosti OU
    • Názov spoločnosti OU
  Ukážka kódu
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti,DC=<doména>,DC=<prípona_domény></PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti, DC=<doména>,DC=<prípona_domény></SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti,DC=<doména>,DC=<prípona_domény></UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti, DC=<doména>,DC=<prípona_domény></ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti, DC=<doména>,DC=<prípona_domény></PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
  Parametre v tomto príklade upravte pomocou nasledujúcich náhradných hodnôt:
  • PrivUserGroup: Názov skupiny zabezpečenia PrivUserGroup.
  • SQLAccessGroup: Názov skupiny zabezpečenia SQLAccessGroup.
  • UserGroup: Názov skupiny zabezpečenia UserGroup.
  • ReportingGroup: Názov skupiny zabezpečenia ReportingGroup.
  • PrivReportingGroup: Názov skupiny zabezpečenia PrivReportingGroup.
  • doména: Názov domény.
  • prípona_domény: Prípona domény.
  Poznámka Ďalšie informácie o jednotlivých parametroch konfiguračného súboru a ukážky nájdete v príručke implementácie.
 7. Spustite inštaláciu servera systému Microsoft Dynamics CRM. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte reťazec C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky
  • Reťazec C:\ServerSetup.exe označuje cestu súboru ServerSetup.exe na inštalačnom médiu.
  • Reťazec C:\configprecreate.xml označuje názov a cestu vytvoreného konfiguračného súboru.

Možnosti funkcie Automatická správa skupín (Auto Group Management)

Funkcia Automatická správa skupín (Auto Group Management) sa používa na určenie spôsobu, akým sa príslušní používatelia a počítače pridajú do skupín zabezpečenia. Používateľov a počítače môže pridať systém Microsoft Dynamics CRM. Manuálne ich tiež môže pridať používateľ, ktorý má zodpovedajúce povolenia v skupinách zabezpečenia systému Microsoft Dynamics CRM.

Na nastavenie funkcie Automatická správa skupín (Auto Group Management) použite jeden z nasledujúcich postupov. Postup číslo 1 použite, ak chcete nastavením možnosti AutoGroupManagementOff na hodnotu false zapnúť funkciu Automatická správa skupín (Auto Group Management). Postup číslo 2 použite, ak chcete nastavením možnosti AutoGroupManagementOff na hodnotu true vypnúť funkciu Automatická správa skupín (Auto Group Management).

Poznámka Funkciu Automatická správa skupín (Auto Group Management) možno použiť len pri inštalácii systému Microsoft Dynamics CRM pomocou vopred vytvorených skupín zabezpečenia služby Active Directory.

Poznámka: Keď sprievodca importom organizácie vykonáva import organizácie, na základe hodnoty AutoGroupManagementOff v databáze Registry priraďuje potrebné povolenia SQL pre importovanú databázu. Ak je táto hodnota nastavená na hodnotu 1, sprievodca importom organizácie nepriradí povolenia SQL pre databázu, takže tieto povolenia je po úspešnom dokončení sprievodcu potrebné priradiť pomocou nástroja SQL Management Studio. Ak je táto hodnota nastavená na hodnotu 0, sprievodca importom organizácie priradí povolenia SQL pre databázu. Hodnota AutoGroupManagementOff v databáze Registry je na základe predvoleného nastavenia nastavená na hodnotu 0.


Postup č. 1: Nastavenie možnosti AutoGroupManagementOff na hodnotu false

Keďže toto nastavenie je predvolené, nemusíte do konfiguračného súboru nič pridávať. Nižšie uvedený postup však predstavuje príklad, ktorý popisuje spôsob nastavenia možnosti AutoGroupManagementOff na hodnotu false.

Vytvorte konfiguračný súbor vo formáte XML, v ktorom sa používa syntax uvedená v nasledujúcom príklade. Premenné upravte podľa potreby. Pri úprave premenných uvedených v tomto príklade postupujte podľa pokynov v kroku číslo 6, ktorý je uvedený v časti Možnosť inštalácie č. 2: Použitie vopred vytvorených skupín zabezpečenia služby Active Directory pri inštalácii systému Microsoft Dynamics CRM.

V tomto príklade má súbor XML názov Config_precreate.xml. Názov domény je microsoft.com. Hierarchia služby Active Directory je nasledovná:
 • koreňová doména
  • Názov spoločnosti OU
   • Názov spoločnosti OU
Ukážka kódu
<CRMSetup>
<Server>
<Groups>
<Groups autogroupmanagementoff="false">
<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
</Groups>
</CRMSetup>

Postup č. 2: Nastavenie možnosti AutoGroupManagementOff na hodnotu true

 1. Vytvorte konfiguračný súbor vo formáte XML, v ktorom sa používa syntax uvedená v nasledujúcom príklade. Premenné upravte podľa potreby. Pri úprave premenných uvedených v tomto príklade postupujte podľa pokynov v kroku číslo 6, ktorý je uvedený v časti Možnosť inštalácie č. 2: Použitie vopred vytvorených skupín zabezpečenia služby Active Directory pri inštalácii systému Microsoft Dynamics CRM.

  V tomto príklade má súbor XML názov Config_manageoff.xml. Názov domény je microsoft.com. Hierarchia služby Active Directory je nasledovná:
  • koreňová doména
   • Názov spoločnosti OU
    • Názov spoločnosti OU
  Ukážka kódu
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Názov spoločnosti,OU=Názov spoločnosti, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
 2. Pridajte príslušné kontá používateľov a počítačov ako členov nasledujúcich skupín.

  Poznámka Tento krok je potrebné vykonať iba v prípade, ak je možnosť AutoGroupManagementOff nastavená na hodnotu true.

  PrivUserGroup
  • Konto používané fondom aplikácií CRMAppPool.
  • Konto používané modelom procesov ASP.NET.
  • Používateľské konto, pod ktorým sa vykonáva inštalácia systému Microsoft Dynamics CRM.
  • Konto počítača, na ktorý sa nainštaluje nástroj Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router.
  ReportingGroup
  • Kontá všetkých používateľov systému Microsoft Dynamics CRM (vrátane používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM).
  SQLAccessGroup
  • Konto používané fondom aplikácií CRMAppPool.
  • Konto používané modelom procesov ASP.NET.
  UserGroup
  • Kontá všetkých používateľov systému Microsoft Dynamics CRM (vrátane používateľa, ktorý inštaluje systém Microsoft Dynamics CRM).
  PrivReportingGroup
  • Konto počítača, na ktorý sa nainštaluje nástroj Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services.
  Pri pridávaní kont postupujte podľa nasledujúcich krokov pre každú skupinu v zozname:
  1. Prihláste sa na server radiča domény ako používateľ s povoleniami správcu domény.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Používatelia a počítače služby Active Directory.
  3. Na navigačnej table rozbaľte v stromovej štruktúre uzol obsahujúci skupinu zabezpečenia, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu zabezpečenia, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Členovia.
  4. Ak chcete pridať používateľské konto, kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete pridať konto počítača, kliknite na položku Typy objektov, začiarknite políčko Počítače a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Ak chcete overiť, ktoré konto používa fond aplikácií CRMAppPool, vykonajte nasledujúce kroky v počítači, v ktorom je nainštalovaný server systému Microsoft Dynamics CRM:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Správca služby Internet Information Services (IIS).
  2. Rozbaľte názov počítača.
  3. Rozbaľte položku Fondy aplikácií.
  4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku CRMAppPool, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Identita.
  Kontá NetworkService a LocalSystem zastupuje konto názov_domény\názov_počítača $. Platí preto, že ak je do skupiny zabezpečenia potrebné pridať konto NetworkService alebo LocalSystem, musíte pridať konto názov_domény\názov_počítača $.

  Ak je vybratá možnosť Konfigurovateľné, musíte pridať príslušné používateľské konto do skupiny zabezpečenia. Príslušné používateľské konto sa zobrazí v textovom poli.
 4. Ak chcete overiť konto používané modelom procesov ASP.NET, na serveri systému Microsoft Dynamics CRM vykonajte nasledujúce kroky:
  1. V programe Windows Prieskumník otvorte nasledujúci priečinok:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Machine.config, kliknite na položku Otvoriť v programe a potom kliknite na položku Poznámkový blok.
  3. V texte vyhľadajte slovo username. Súbor obsahuje viaceré výskyty tohto slova. Vyhľadajte piaty výskyt slova username, ktorý sa nachádza v texte. Hodnotou piateho výskytu slova username je konto, ktoré používa model procesov ASP.NET.
  Konto SYSTEM a konto počítača zastupuje konto názov_domény\názov_počítača $. Platí preto, že ak je do skupiny zabezpečenia potrebné pridať konto SYSTEM alebo konto počítača, musíte pridať konto názov_domény\názov_počítača $.

  Ak je v súbore Machine.config zadané meno používateľa, musíte dané používateľské konto pridať do skupiny zabezpečenia.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Konto služby

Počas inštalácie systému Microsoft Dynamics CRM sa zobrazí stránka Zadanie konta zabezpečenia (Specify Security Account). Na tejto stránke možno vybrať, aby sa ako konto zabezpečenia používalo doménové používateľské konto. Postupujte nasledovne:
 1. Pridajte doménové používateľské konto do lokálnej skupiny Používatelia denníka výkonu (Performance Log Users). Postupujte nasledovne:
  1. V počítači s nainštalovaným serverom systému Microsoft Dynamics CRM kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Správa počítača.
  2. Rozbaľte položku Lokálni používatelia a skupiny a potom rozbaľte položku Skupiny.
  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu Používatelia denníka výkonu (Performance Log Users) a potom kliknite na položku Pridať do skupiny (Add to Group).
  4. Kliknite na tlačidlo Pridať (Add), zadajte doménové používateľské konto a potom postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
 2. V doménovom konte používateľa vytvorte konto HTTP Service Principal Names. Postupujte nasledovne:
  1. Nainštalujte nástroje Windows Server Support Tools (ak už nie sú nainštalované).

   Poznámka Tento krok nie je potrebné vykonať v počítači, v ktorom je nainštalovaný server systému Microsoft Dynamics CRM. Možno ho vykonať na inom serveri v doméne. Musíte byť prihlásení pomocou konta, ktoré má povolenia na pridávanie hlavných názvov služieb (SPN) do používateľských kont.
  2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy a každý príkaz potvrďte stlačením klávesu ENTER:
   SETSPN –a http/názov_servera_crm.doména.compoužívateľské_konto
   SETSPN –a http/názov_servera_crmpoužívateľské_konto
  Poznámka Reťazec názov_servera_crm predstavuje názov servera, na ktorý sa nainštaluje systém Microsoft Dynamics CRM. Reťazec doména.com predstavuje názov domény. Reťazec používateľské_konto predstavuje konto, ktoré sa počas inštalácie systému Microsoft Dynamics CRM používa ako konto služby.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o používaní hlavných názvov služieb získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

929650 Používanie hlavných názvov služieb pri konfigurácii webových aplikácií hosťovaných v službe IIS 6.0

Ďalšie informácie o minimálnych povoleniach používateľa, ktoré sa vyžadujú od správcu nasadenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0, získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

946686 Priradenie minimálnych povolení správcovi nasadenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0

Vlastnosti

ID článku: 946677 – Posledná kontrola: 12. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky