Čo je potrebné vziať do úvahy pri nasadzovaní uzlov záložných klastrov so systémom Windows Server 2008 v rôznych podsieťach so smerovaním

Tento článok popisuje verziu beta produktu spoločnosti Microsoft. Informácie v tomto článku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft neposkytuje oficiálnu technickú podporu pre tento produkt verzie beta. Informácie o získaní podpory pre verziu beta nájdete v dokumentácii k súborom produktu beta alebo na webovej lokalite, z ktorej ste túto verziu prevzali.

ÚVOD

V tomto článku je popísané, čo je potrebné vziať do úvahy pri nasadzovaní uzlov záložných klastrov so systémom Windows Server 2008 v rôznych podsieťach so smerovaním. Podobné nasadenia môžu spôsobiť oneskorenia opätovného pripojenia pri výskyte udalosti prepnutia vysoko dostupnej služby alebo aplikácie na používanie záložných prostriedkov.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Jednou z nových funkcií záložných klastrov so systémom Windows Server 2008 je schopnosť umiestniť uzly klastra v odlišných podsieťach so smerovaním. Konfigurácie klientskych prístupových bodov CAP (Client Access Point) preto obsahujú prostriedky názvov klastrovej siete, ktoré závisia od viacerých prostriedkov adries IP. Logika klastrov používaná v tejto konfigurácii určuje, či sa sieťový prostriedok názvu uvedie do režimu online, ak sa do režimu online uvedie aspoň jeden z prostriedkov adries IP, od ktorého je závislý.

Ak sa prostriedok názvu klastrovej siete uvedie do režimu online, zaregistruje sa serverom DNS, ak server DNS podporuje dynamickú registráciu. Všetky zaregistrované záznamy A alebo AAAA zahŕňajú nasledovné informácie:
  • informácie o adrese IP pre prostriedok adresy IP, ktorý sa úspešne uvedie do režimu online,
  • predvolený záznam TTL (Time to Live).
Na základe predvoleného nastavenia sa záznam aktualizuje najmenej raz za 24 hodín. Predvolená hodnota TTL, ktorá je zaregistrovaná, je 20 minút.

Predvolené nastavenia súkromných vlastností pre prostriedky názvov klastrovej siete môžu spôsobiť oneskorenia v prípade, ak sa klienti pokúsia o opätovné pripojenie k prostriedkom klastra po tom, ako záložný systém prevezme poskytovanie služieb vysokej dostupnosti určitej aplikácie alebo skupiny služieb. Ak chcete optimalizovať správanie pri preklade názvov, môžete upraviť určité súkromné vlastnosti sieťových prostriedkov názvov. Táto optimalizácia umožňuje klientom rýchlejšie opätovné pripojenie po prepnutí na záložné systémy. Nižšie sú uvedené predvolené nastavenia súkromných vlastností, ktoré môžu pomôcť v tomto prípade.
VlastnosťPredvolené nastavenie
HostRecordTTL1200 (0x4b0) seconds
RegisterAllProvidersIP0
Poznámky
  • HostRecordTTL: Predstavuje čas, počas ktorého klienti uchovávajú informácie o zázname DNS vo vyrovnávacej pamäti. Predvolená hodnota je 20 minút.
  • RegisterAllProvidersIP: Toto nastavenie určuje, či sú na serveri DNS zaregistrované všetky adresy IP, od ktorých závisí sieťový prostriedok názvov, alebo či sú na serveri DNS zaregistrované len prostriedky adries IP, ktoré sú úspešne uvedené do režimu online. Predvolené je nastavenie registrácie iba tých prostriedkov adries IP, ktoré sú uvedené do režimu online.
Úprava týchto nastavení môže klientom pomôcť pri opätovnom pripájaní. Môže však viesť aj k zvýšeniu počtu prenosov do serverov DNS. Replikácia informácií zóny DNS nie je riadená v kontexte klastrov prepnutia v prípade zlyhania. Odporúčame vám, aby ste prípad, v ktorom replikácia informácií zóny DNS nie je riadená v kontexte klastrov prepnutia v prípade zlyhania, prediskutovali s osobami, ktoré môžu upraviť replikáciu zóny DNS vo vašej organizácii.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o službe DNS a dynamických aktualizáciách nájdete na nasledovnej webovej stránke spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

816592 Postup pri konfigurácii dynamických aktualizácií servera DNS v systéme Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
246804 Zapnutie a vypnutie aktualizácií servera DNS v systéme Windows 2000 a Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 947048 – Posledná kontrola: 3. 4. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky