Chybové hlásenie pri inštalácii systému Windows Vista: Váš kód Product Key sa nedá overiť. Skontrolujte svoj kód Product Key a overte, či ste ho zadali správne.

P R I Z N A K Y

Po zadaní kódu Product Key a kliknutí na tlačidlo Ďalej sa počas inštalácie systému Windows Vista zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Váš kód Product Key sa nedá overiť. Skontrolujte svoj kód Product Key a overte, či ste ho zadali správne.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť z nasledujúcich príčin:
 • Zadali ste nesprávny kód Product Key.
 • Splnené sú nasledujúce podmienky:
  • Inštalovali ste systém Windows Vista použitím média so systémom Windows Vista, ktoré neobsahuje balík Windows Vista SP1. Systém Windows Vista ste inštalovali napríklad z média s oficiálne vydanou verziou systému Windows Vista.
  • Použili ste kód Product Key zverejnený po vydaní balíka Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
 • Použili ste program iného výrobcu na extrahovanie obsahu obrazu .iso systému Windows Vista do umiestnenia na pevnom disku. Potom ste systém Windows Vista inštalovali z tohto umiestnenia na pevnom disku.

  Poznámka. Niektoré programy na kompresiu od iných výrobcov nezachovávajú počas extrakcie dlhé názvy súborov.

R I E S E N I E

Ak chcete odstrániť tento problém, postupujte podľa postupov, ktoré zodpovedajú vašej situácii.

Postup 1: Opätovné zadanie kódu Product Key

Problém popísaný v časti Príznaky sa môže vyskytnúť, ak neúmyselne zadáte nesprávny kód Product Key. Ak chcete overiť, či ste zadali správny kód Product Key, zadajte ho znova.

Postup 2: Inštalácia systému Windows Vista pomocou kópie systému Windows Vista, ktorá obsahuje balík Windows Vista SP1

Problém popísaný v časti Príznaky sa môže vyskytnúť, ak použijete kód Product Key systému Windows Vista SP1 spolu s médiom s oficiálne vydanou verziou systému Windows Vista. Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte systém Windows Vista pomocou kópie systému Windows Vista, ktorá obsahuje balík Windows Vista SP1. Disk DVD so systémom Windows Vista si môžete objednať na webovej lokalite Microsoft Marketplace. Ak tak chcete urobiť, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Systém Windows Vista môžete nainštalovať aj spôsobom, ktorá nevyžaduje kód Product Key. Použite tento postup:
 1. Počas inštalácie systému Windows Vista nechajte pole Kód Product Key prázdne a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 2. Keď sa zobrazí nasledujúce hlásenie, kliknite na tlačidlo Nie:
  Chcete teraz zadať kód Product Key?
 3. Začiarknite políčko Je vybraté zakúpené vydanie systému Windows zodpovedajúce verzii systému Windows Vista, ktorú chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Dokončite inštaláciu systému Windows Vista vykonaním zostávajúcich krokov.
 5. Po nainštalovaní systému Windows Vista spustite službu Windows Update a nainštalujte balík Windows Vista SP1.
 6. Po nainštalovaní balíka Windows Vista SP1 zadajte pri zobrazení výzvy na aktiváciu systému Windows Vista kód Product Key.

  Poznámka. Proces aktivácie systému Windows môžete spustiť aj manuálne. Použite tento postup:
  1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart , pravým tlačidlom kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  2. Presuňte sa do spodnej časti dialógového okna Vlastnosti a overte stav aktivácie systému Windows Vista, alebo spustite proces aktivácie.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
Vlastnosti

ID článku: 947190 – Posledná kontrola: 23. 4. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky