Požiadavky balíka Windows XP Service Pack 3 na miesto na pevnom disku

ÚVOD

Tento článok popisuje miesto na pevnom disku, ktoré sa vyžaduje pri inštalácii balíka Windows XP Service Pack 3 (SP3) v počítači, v ktorom je nainštalovaná jedna z nasledovných verzií systému Windows XP.
  • Windows XP Home Edition
  • Windows XP Professional

D A L S I E I N F O R M A C I E

Požiadavky balíka Windows XP SP3 na pevné miesto na disku sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
Miesto na pevnom disku, ktoré sa vyžaduje pri inštalácii balíka Windows XP SP3 zo zdieľaného sieťového priečinka
Miesto na pevnom disku, ktoré sa vyžaduje pri inštalácii balíka Windows XP SP3 z disku CD s balíkom Windows XP SP3
Balík Service Pack420 MB pre balík Service Pack420 MB pre balík Service Pack a ďalších 588 MB pre súbory balíka Service Pack uložené v priečinku %Windir%\Servicepackfiles
Pracovný priestor300 MB300 MB
Súbory na odstránenie balíka Windows XP SP3465 MB465 MB
Celkové miesto na pevnom disku, ktoré sa vyžaduje, ak je zapnutá funkcia Obnovovanie systému1 055 MB
1360 MB počas inštalácie
1 475 MB
1 780 MB počas inštalácie
Celkové miesto na pevnom disku, ktoré sa vyžaduje, ak nie je zapnutá funkcia Obnovovanie systému360 MB
860 MB počas inštalácie
780 MB
1 280 MB počas inštalácie


Poznámky
  • Položka Pracovný priestor v tejto tabuľke predstavuje miesto na pevnom disku vyžadované pre súbory, ktoré sa používajú iba počas procesu inštalácie. Požiadavka na pracovný priestor je dočasná a nepripočítava sa k požiadavke na celkové miesto na pevnom disku.
  • Položka Súbory na odstránenie balíka Windows XP SP3 v tejto tabuľke predstavuje miesto na pevnom disku používané na uloženie súborov a nastavení, ktoré sa menia počas inštalácie balíka Service Pack. Súbory možno počas inštalácie balíka Service Pack automaticky zálohovať. Tieto súbory sú potrebné na prípadné neskoršie odstránenie balíka Service Pack.
  • Na prvom primárnom systémovom oddiele musí byť okrem toho voľných 30 MB miesta na pevnom disku. Prvý primárny systémový oddiel je diskový zväzok, ktorý obsahuje súbory týkajúce sa hardvéru potrebné na spustenie systému Windows. Primárny systémový oddiel obsahuje napríklad súbory Ntldr, Boot.ini a Ntdetect.com.
Ďalšie informácie o požiadavkách balíka Windows XP Service Pack 1 na miesto na pevnom disku získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

326583 Požiadavky balíka Windows XP Service Pack 1 na miesto na pevnom disku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o požiadavkách balíka Windows XP Service Pack 2 na miesto na pevnom disku získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

837783 Požiadavky balíka Windows XP Service Pack 2 na miesto na pevnom disku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o systémových požiadavkách pre operačné systémy Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

314865 Systémové požiadavky na operačné systémy Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 947311 – Posledná kontrola: 14. 5. 2009 – Revízia: 1

Pripomienky