Aktualizácia portu webovej lokality systému Microsoft Dynamics CRM po nainštalovaní systému Microsoft Dynamics CRM 4.0

ÚVOD

Tento článok popisuje postup pri aktualizácii portu webovej lokality systému Microsoft Dynamics CRM po nainštalovaní systému Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Poznámka Po aktualizácii portu webovej lokality systému Microsoft Dynamics CRM je potrebné aktualizovať klienta systému Microsoft Dynamics CRM pre program Microsoft Office Outlook, nástroj Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager a nástroj Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router tak, aby používali nové informácie o porte webovej lokality. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia súčastí ovplyvnených novou adresou URL webovej lokality systému Microsoft Dynamics CRM.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Ak chcete aktualizovať port webovej lokality systému Microsoft Dynamics CRM, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámky
 • Predpokladom vykonania postupov uvedených v tomto článku je, že všetky roly servera systému Microsoft Dynamics CRM sú nainštalované v tom istom počítači. Ďalšie informácie o rolách servera nájdete v príručke implementácie systému Microsoft Dynamics CRM. Ak chcete prevziať príručku implementácie, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 • Predpokladom vykonania postupov uvedených v tomto článku je, že aktualizujete adresu URL webovej lokality systému Microsoft Dynamics CRM z adresy http://<crmserver>:5555 na adresu http://<crmserver>:81. Vykonaním tejto aktualizácie sa aktualizuje aj adresa URL nasadenia na Internete (IFD) z adresy http://<crm>.<doména>.com:5555 na adresu http://<crm>.<doména>.com:81.
 1. Aktualizujte port webovej lokality systému Microsoft Dynamics CRM v službe Microsoft Internet Information Service (IIS). Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz inetmgr a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Rozbaľte položku Server a potom rozbaľte položku Webové lokality.
  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na webovú lokalitu systému Microsoft Dynamics CRM a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  4. Na karte Webové lokality zadajte hodnotu 81 ako číslo portu TCP a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Aktualizujte podkľúče servera systému Microsoft Dynamics CRM v databáze Registry. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku databázy Registry s názvom ServerUrl a potom kliknite na položku Zmeniť.
  4. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 81.

   Poznámka Aktualizovaná hodnota je podobná nasledujúcej hodnote:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
  5. Kliknite na tlačidlo OK.
  6. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku databázy Registry s názvom LocalSdkPort a potom kliknite na položku Zmeniť.
  7. V časti Číselná sústava kliknite na položku Desiatková. Potom zadajte hodnotu 81 do poľa Údaj hodnoty.
  8. Kliknite na tlačidlo OK.
 3. Prevezmite nástroj Deployment Configuration Tool. Postupujte pri tom nasledovne:

  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

  949079 Používanie nástroja Microsoft Dynamics CRM Deployment Configuration Tool pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0

  1. Rozbaľte nástroj Deployment Configuration Tool a uložte ho do umiestnenia na serveri systému CRM.
  2. Zálohujte databázy MSCRM_Config a OrgName_MSCRM.
  3. Do príkazového riadka zadajte cestu adresára, v ktorom je uložený súbor Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe, a spustením nasledujúcich príkazov opravte príslušné nastavenie:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<NovéPripojenie> 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<NovéPripojenie>
   Poznámka Text <NovéPripojenie> predstavuje adresu URL bez reťazca http:// na začiatku adresy URL. Príkaz je podobný nasledujúcemu príkazu:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Poznámka Ak ste nastavili aj adresu URL nasadenia na Internete (IFD), musíte upraviť ďalšie dva stĺpce v tabuľke DeploymentProperties. Ak to chcete vykonať, spustite nasledujúce príkazy:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<doména>.com:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<doména>.com:81
 4. Reštartujte službu Microsoft Dynamics CRM Asynchronous Processing Service. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz services.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Microsoft CRM Asynchronous Processing Service a potom kliknite na položku Reštartovať.
 5. Prihláste sa do webovej aplikácie systému Microsoft Dynamics CRM pomocou novej adresy URL.

Aktualizácia súčastí ovplyvnených novou adresou URL webovej lokality systému Microsoft Dynamics

Klienta systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook, nástroj Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager a nástroj Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router je potrebné aktualizovať tak, aby používali novú adresu URL webovej lokality systému Microsoft Dynamics CRM.

Klient systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook

Ak chcete aktualizovať klienta systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook tak, aby používal novú adresu URL, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Postup č. 1: Spustenie pomôcky Sprievodca konfiguráciou v každom klientovi
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položky Programy, Microsoft Dynamics CRM 4.0 a potom kliknite na položku Sprievodca konfiguráciou.
 2. Postupujte podľa pokynov v pomôcke Sprievodca konfiguráciou a potom zadajte novú adresu URL servera systému Microsoft Dynamics CRM.

  Poznámka Ak ste nastavili adresu URL nasadenia na Internete (IFD), musíte zrušiť začiarknutie políčka Použiť rovnakú webovú adresu. Po vykonaní tohto kroku môžete na prihlásenie na webovú lokalitu systému Microsoft Dynamics CRM prostredníctvom Internetu používať novú adresu URL nasadenia na Internete (IFD).
Postup č. 2: Aktualizácia podkľúčov databázy Registry v každom klientskom počítači
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na nasledujúce položky databázy Registry, kliknite na položku Zmeniť a aktualizujte príslušnú hodnotu zadaním aktualizovaného čísla portu:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Poznámka Ak ste nastavili adresu URL nasadenia na Internete (IFD), musíte aktualizovať nasledujúce položky databázy Registry zadaním aktualizovaného čísla portu:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Nástroj Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router

Ak chcete aktualizovať nástroj Microsoft Dynamics CRM E-mail Router tak, aby používal novú adresu URL, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položky Programy, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router a potom kliknite na položku Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Configuration Manager.
 2. Na karte Nasadenia aktualizujte nasadenia nastavené na používanie servera systému Microsoft Dynamics CRM, ktorý používa novú adresu URL.
 3. Kliknutím na položku Publikovať uložte zmeny.

Nástroj Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager

Ak chcete aktualizovať nástroj Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager tak, aby používal novú adresu URL, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Postup č. 1: Odinštalovanie a následné preinštalovanie nástroja Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager

Postup č. 2: Aktualizácia podkľúčov databázy Registry v každom počítači, v ktorom je nainštalovaný nástroj Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na nasledujúce položky databázy Registry, kliknite na položku Zmeniť a aktualizujte príslušné hodnoty zadaním aktualizovaného čísla portu:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Poznámky
  • Ak v nástroji Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager povolíte možnosť Moja spoločnosť, adresou URL je intranetová adresa URL. Táto adresa URL je podobná nasledujúcej adrese:
   http://<crmserver>:81
  • Ak máte nasadenie na Internete (IFD) a v nástroji Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager povolíte možnosť Poskytovateľ služieb online, adresou URL je adresa URL nasadenia na Internete (IFD). Táto adresa URL je podobná nasledujúcej adrese:
   http://<crm>.<doména>.com:81
Poznámky
 • Ak chcete aktualizovať hlavičku hostiteľa na webovej lokalite systému Microsoft Dynamics CRM, pomocou krokov uvedených v časti Ďalšie informácie aktualizujte podkľúče databázy Registry a stĺpce databázy servera SQL Server.
 • Nástroj Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services nie je potrebné aktualizovať, pretože v databáze Registry nie sú uložené žiadne informácie o adrese URL servera.
Vlastnosti

ID článku: 947423 – Posledná kontrola: 12. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky