Nie je nainštalovaný ovládač zariadenia alebo ovládač hardvérového zariadenia nefunguje po nainštalovaní balíka Windows Vista Service Pack 1 správne

P R I Z N A K Y

Po inštalácii balíka Windows Vista Service Pack 1 (SP1) na počítač so systémom Windows Vista sa vyskytne jeden alebo obidva z nasledujúcich príznakov:
 • Nie je nainštalovaný ovládač zariadenia a v Správcovi zariadení sa vedľa ovládača zariadenia zobrazí výkričník (!).
 • Správca zariadení indikuje správnu inštaláciu ovládača zariadenia. Hardvérové zariadenie však nefunguje správne.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje preto, lebo balík Windows Vista SP1 aktualizuje systémové súbory a niektoré ovládače hardvérových zariadení, aby tak zvýšil spoľahlivosť zariadenia. Pri inštalácii balíka Windows Vista SP1 sa môžu na konci jeho inštalácie preinštalovať niektoré ovládače zariadení.Poznámka. Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste pred inštaláciou balíka Windows Vista SP1 nainštalovali najnovšie ovládače hardvéru. Takto môžete predísť problému, ktorý je popísaný v časti Príznaky.

R I E S E N I E

Ak chcete tento problém odstrániť, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené.

Postup 1: Overenie, či sa ovládač zariadenia nachádza v Správcovi zariadení

Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte reťazec Správca zariadení do poľa Vyhľadať a potom stlačte kláves ENTER.

 2. Ak sa v Správcovi zariadení nenachádza ovládač pre zariadenie, vedľa daného zariadenia sa zobrazí výkričník. Ak sa nezobrazuje výkričník a zariadenie nepracuje správne, prejdite na Postup 2.

 3. Ak sa vedľa ovládača v Správcovi zariadení zobrazuje výkričník, môžete použiť službu Windows Update a vyhľadať príslušný ovládač zariadenia. Použite tento postup:
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

   Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
  2. Kliknite na príkaz Vyhľadať aktualizácie.
  3. Ak chcete zistiť, či sú dostupné aktualizované ovládače, kliknite na položku Zobraziť dostupné aktualizácie.

   Ak sú aktualizácie dostupné, kliknite na ovládač, ktorý chcete inštalovať, a potom kliknite na položku Inštalovať. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
Ak sa službe Windows Update nepodarí nájsť požadovaný ovládač zariadenia, obráťte sa na výrobcu zariadenia a prevezmite od neho najnovší ovládač pre systém Windows Vista. Ďalšie informácie na túto tému nájdete v časti Ďalšie informácie.

Postup 2: Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie ovládača

Ak sa v Správcovi zariadení zdá, že ovládač je nainštalovaný správne, ale zariadenie nepracuje ako má, manuálne odinštalujte ovládače a potom ich nainštalujte znova. Použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte reťazec Správca zariadení do poľa Vyhľadať a potom stlačte kláves ENTER.

 2. V dialógovom okne Správca zariadení nájdite hardvérové zariadenie, ktoré nefunguje správne.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Kliknite na kartu Ovládač.
 5. Kliknite na príkaz Odinštalovať.
 6. Uistite sa, že je zrušené začiarknutie políčka Odstrániť softvér ovládača pre toto zariadenie a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. V dialógovom okne Správca zariadení kliknite na ponuku Akcia a potom kliknite na položku Zistiť zmeny hardvéru.


  Malo by sa zobraziť hlásenie, že prebieha inštalácia hardvérového zariadenia a že odinštalované zariadenie sa nachádza v Správcovi zariadení.
 8. Ak nie je nainštalovaný ovládač hardvérového zariadenia, skontrolujte dostupnosť aktualizovaných ovládačov prostredníctvom služby Windows Update. Použite tento postup:
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

   Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
  2. Kliknite na príkaz Vyhľadať aktualizácie.
  3. Ak chcete zistiť, či sú dostupné aktualizované ovládače, kliknite na položku Zobraziť dostupné aktualizácie.

   Ak sú aktualizácie dostupné, kliknite na ovládač, ktorý chcete inštalovať, a potom kliknite na položku Inštalovať. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
Ak sa službe Windows Update nepodarí nájsť požadovaný ovládač zariadenia, obráťte sa na výrobcu zariadenia a prevezmite od neho najnovší ovládač pre systém Windows Vista. Ďalšie informácie na túto tému nájdete v časti Ďalšie informácie.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Informácie o tom, ako sa obrátiť na dodávateľov softvéru a hardvéru, získate po kliknutí na príslušné číslo článku v nasledujúcom zozname, čím zobrazíte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.


Ďalšie informácie o riešení problémov so zvukom po inštalácii balíka Windows Vista Service Pack 1 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

948481 Po inštalácii balíka Windows Vista Service Pack 1 sa vyskytli problémy so zvukom
Vlastnosti

ID článku: 948187 – Posledná kontrola: 16. 4. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky